Actueel

Uitoefening slachtofferrechten kan en moet beter

13 februari 2019 | Ineke Sybesma | Blog

Bron: Ineke Sybesma

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor slachtoffers die met het strafrecht te maken krijgen. Toch kan en moet er nog veel verbetering komen in de uitoefening van slachtofferrechten.

Lees verder »

Fonds Slachtofferhulp ontvangt prachtig bedrag op Goed Geld Gala

12 februari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Tijdens het Goed Geld Gala, woensdag 11 februari 2019, werd onthuld dat Fonds Slachtofferhulp een structurele en geoormerkte bijdrage ontvangt van maar liefst €1.492,660,-.

Lees verder »

Schenking VriendenLoterij voor hulp op maat verkeersslachtoffers

7 februari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp werd deze week verrast door de VriendenLoterij met een extra schenking van maar liefst €395.000,-, bestemd voor het project: ‘TrafVic’.

Lees verder »

Boete voor telefoon op de fiets moet gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen

Boete voor telefoon op de fiets

31 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Wie op de fiets niet oplet, vormt een gevaar in het verkeer. Vanaf 1 juli dit jaar worden verkeersregels rondom het gebruik van een telefoon op de fiets aangescherpt.

Lees verder »

‘’Ik hoop dat iedereen inziet hoeveel je ervoor terugkrijgt als je anderen helpt’’

30 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Indigo Webstudio is een eigen actie gestart voor Fonds Slachtofferhulp. Wij zijn heel dankbaar voor dit initiatief. Wat motiveert Indigo Webstudio om zich in te zetten voor slachtoffers?

Lees verder »

Steun door de directe omgeving van groot belang voor herstel slachtoffers

25 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Slachtoffers geven aan het eigen steunsysteem het belangrijkst te vinden in de weg naar herstel. Lees meer over ons VICTIMS-project in dit artikel in MAXmagazine.

Lees verder »

‘’Als je man vermist is val je overal tussen wal en schip.’’

23 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Het is het ultieme schrikbeeld: de man van wie je houdt raakt vermist. We spraken hierover met Iris*, wiens man ruim vierenhalf jaar geleden vermist raakte.

Lees verder »

Hoe roekeloos rijgedrag door Uber-chauffeur te voorkomen?

18 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Een toename in het aantal verkeersongevallen, veroorzaakt door roekeloos rijgedrag van een Uber-chauffeur. Onderzoek is nodig.

Lees verder »

Eerste politiecijfers 2018 bekend: meer registraties van seksueel geweld

Politiecijfers

18 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Uit de eerste politiecijfers over 2018, blijkt dat de geregistreerde criminaliteit in Nederland daalt. Het aantal registraties van seksueel geweld is echter gestegen.

Lees verder »

Pilot Casemanagement voor slachtoffer medisch incident uitgebreid

Medisch incident

16 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Slachtoffer van een medisch incident kan nu bij zes ziekenhuizen een beroep doen op de intensieve ondersteuning van een onafhankelijke casemanager.

Lees verder »

Seksueel misbruik in de sport: het creëren van een veilige meldcultuur

Seksueel misbruik in de sport

10 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Hoe zorgen we ervoor dat meldingen van seksueel misbruik in de sport niet in de doofpot worden gestopt en slachtoffers de hulp en ondersteuning krijgen die ze verdienen?

Lees verder »

”Wat ik daar mocht meemaken is zo versterkend, er zijn geen woorden voor.”

Lotgenotenpelgrimage naar Lourdes

2 januari 2019 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp is hoofdsponsor van de lotgenotenpelgrimage naar Lourdes, door Stichting PSG. Lees in dit interview wat de pelgrimage voor nabestaanden betekent.

Lees verder »

Steun maakt sterker

Steun maakt sterker

31 december 2018 | Ineke Sybesma | Blog

Bron: Ineke Sybesma

In 2018 mochten we rekenen op de steun van enorm veel betrokken mensen en bevlogen partijen die het beste voor hebben met slachtoffers en nabestaanden. Dank daarvoor en een heel gezond en veilig 2019 gewenst.

Lees verder »

Slachtoffers van kindermishandeling erkenning en herkenning bieden

Slachtoffers van kindermishandeling

28 december 2018 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Een interview met Hameeda Lakho, oprichter van de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid. Hameeda vertelt over het werk dat zij doet om slachtoffers van kindermishandeling herkenning en erkenning te bieden.

Lees verder »

Ruim 1000 slachtoffers in acute nood geholpen

Ruim 1000 slachtoffers geholpen

27 december 2018 | Nieuws

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees in deze noodhulpspecial meer over de ruim 1000 slachtoffers die wij het afgelopen jaar hebben geholpen met een gift uit het noodhulpfonds.

Lees verder »