5 vragen aan… Niels van den Berge van GroenLinks

Uit cijfers blijkt dat online seksueel geweld steeds vaker voorkomt. Wat wil GroenLinks doen om dit te stoppen? Deze en meer vragen stelden wij aan Niels van den Berge. Lid van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer.


1. Uit cijfers blijkt dat online seksueel geweld steeds vaker voorkomt. Wat wil GroenLinks doen om dit te stoppen?

Alle vormen van online seksueel geweld zouden expliciet strafbaar moeten worden gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Slachtoffers moeten centraal staan in de aanpak van online seksueel geweld. Politie en justitie kunnen de effectiviteit van hun aanpak verbeteren door deze voortdurend af te stemmen op de ervaringen van slachtoffers. Ook willen wij de weerbaarheid van jongeren en ouders vergroten. Dit kan bijvoorbeeld met goede voorlichting op scholen en via publiekscampagnes.

2. Online seksueel geweld vindt steeds vaker via nieuwe social media kanalen plaats. Hoe kunnen politiek en politie bij blijven als het om nieuwe technologie gaat?

Het is belangrijk om lessen te trekken uit de ervaringen van online zedenslachtoffers. GroenLinks wil dat politie en justitie de ervaringen van slachtoffers geanonimiseerd monitoren. Dan valt het meteen op als er nieuwe modus operandi opkomen. Daarnaast is het belangrijk dat politie en het Openbaar Ministerie nieuwe ontwikkelingen en technologieën op de voet volgen. Dat lukt alleen als we de digitale opsporingscapaciteit bij politie en justitie fors uitbreiden.

“Wat ons betreft moet het voor online platforms verplicht worden beeldmateriaal offline te halen als een slachtoffer een klacht indient. Meteen. Daarna kan dan een juridische toets plaatsvinden om te beoordelen of de klacht terecht was, of niet.” – Niels van den Berge, lid van de GroenLinks – fractie

3. U heeft zich altijd sterk gemaakt voor het voortbestaan van het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Wat zou er volgens u moeten gebeuren om het CSG te versterken?

De locaties van het CSG kampen met een groot financieel tekort. GroenLinks blijft er bij de Minister op aandringen het financiële gat te dichten. Daarnaast hebben we de Minister gevraagd naar andere knelpunten in de hulpverlening aan deze groep slachtoffers. Denk bijvoorbeeld aan de tekorten in de jeugdzorg en het gebrek aan diagnostische kennis om seksueel misbruik bij jonge kinderen aan te tonen. GroenLinks knokt ervoor om al deze tekorten op te lossen, zodat slachtoffers de hulp krijgen die ze nodig hebben.

4. De aangiftebereidheid bij bijvoorbeeld verkrachtingszaken is al langere tijd laag. Wat wil GroenLinks doen om dit te verbeteren?

Het is belangrijk dat je als slachtoffer weet dat je aangifte wordt opgepakt en de dader vervolgd. Jaarlijks blijven er zo’n 350 zedenzaken liggen wegens een capaciteitstekort bij de politie. Dankzij een voorstel van GroenLinks wordt het aantal zedenrechercheurs uitgebreid zodat in de toekomst alle zaken opgepakt kunnen worden. Daarnaast moeten we de privacy van slachtoffers beschermen. Het gebeurt nog te vaak dat slachtoffers met naam en adres genoemd worden in juridische stukken. GroenLinks wil dat we de persoonlijke details van slachtoffers weglaten uit juridische stukken die gepubliceerd worden of die aan de dader overhandigd worden.

5. Voor slachtoffers van online seksueel geweld blijkt het heel lastig om beeldmateriaal offline te krijgen. Welke verbeterpunten ziet uw partij op dit vlak?

Wat ons betreft moet het voor online platforms verplicht worden beeldmateriaal offline te halen als een slachtoffer een klacht indient. Meteen. Daarna kan dan een juridische toets plaatsvinden om te beoordelen of de klacht terecht was of niet, dit om misbruik van de procedure te voorkomen. Maar dus niet andersom, dat je als slachtoffer in een ellenlang juridisch getouwtrek terecht komt, voordat de beelden eindelijk offline gaan.

 

Dit artikel verscheen in het Fonds Slachtofferhulp Magazine, dat wij drie keer per jaar naar onze donateurs sturen.

Bekijk hier het volledige Magazine van Fonds Slachtofferhulp