CBS meldt minder slachtoffers moord en doodslag, maar meer vermoorde jongeren

Nieuwe cijfers van het CBS laten een dalende trend zien in het aantal slachtoffers van moord en doodslag. In 2020 kwamen in Nederland 121 mensen door geweld om het leven, 4 minder dan in 2019. Onder hen waren 77 mannen en 44 vrouwen. Het aantal slachtoffers onder jongeren tot twintig jaar is toegenomen van 10 naar 18.

Nathalie Gaal-Franse
Communicatieadviseur bij Fonds Slachtofferhulp

Al vanaf 2000 is er in Nederland sprake van een daling in het aantal slachtoffers van moord. Ook in Europa ‘scoort’ Nederland laag met het aantal moorden per 100 duizend inwoners, samen met IJsland, Slovenië en Luxemburg. In Rusland, Oekraïne, Letland en Moldavië is het relatieve aantal moorden het hoogst.

 

Slachtoffers van moord

Meer jongeren vermoord

Vergeleken met 2019 is in nagenoeg alle leeftijdscategorieën het aantal slachtoffers afgenomen. Alleen onder jongeren tot twintig jaar is het aantal slachtoffers toegenomen, van tien naar achttien. Deze toename is alleen bij jongens te zien. In 2020 was 70 procent van de slachtoffers van moord en doodslag tussen 20 en 60 jaar oud. Vier op de tien slachtoffers waren twintigers of dertigers.

slachtoffers van moord leeftijd

Relatie tot de dader

In de periode 2016 tot 2020 was bij bijna zes op de tien vrouwelijke slachtoffers de (ex-)partner de vermoedelijke dader. Ruzie in huiselijke kring was het meest voorkomende motief. Vrouwen werden veelal in hun eigen woning met een steekwapen, door mishandeling of door wurging omgebracht. Bij drie op de tien vermoorde mannen was de dader een kennis of vriend van het slachtoffer. Bij één op de zes ging het om een afrekening in het criminele circuit. Drie kwart van de mannen werd omgebracht met een vuur- of steekwapen.

slachtoffers-van-moord-relatie dader

Minder slachtoffers van moord in de grootste steden

In de drie grootste steden van Nederland, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, vinden de meeste moorden plaats. Een kwart van het totaal. In 2020 ging het om twaalf slachtoffers van moord in Amsterdam, tien in Rotterdam en zeven in Den Haag. In Den Haag waren dat zeven slachtoffers minder dan in 2019, in Amsterdam waren er vijf slachtoffers minder.

slachtoffers van moord grote steden

Gebruikte bron: CBS

Wat doet Fonds Slachtofferhulp voor nabestaanden van moord?

Het overlijden van een dierbare is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die je als mens kunt meemaken. Wanneer een familielid of partner overlijdt door moord of doodslag kan het rouwproces nog ingewikkelder zijn. We zetten in op lotgenotencontact, speciale rouwbehandeling voor nabestaanden van geweldsslachtoffers en ondersteunen herdenkingsmonumenten en -momenten.