Aandacht voor gedupeerde patiënt

Deze noodsituatie als gevolg van de coronacrisis is ontstaan buiten ieders schuld, maar levert wel schade op voor patiënten en hun naasten. Dat blijkt nu wederom uit de cijfers. Het belang van erkenning, openheid en goede communicatie is groot. Net zoals bij een calamiteit.

Dat de impact van de coronacrisis op de zorg groot is, wisten we al. Dat die impact voor patiënten zelfs gigantisch is en de kwaliteit van zorg ernstig onder druk is gezet, wordt nu ook bevestigd door de meest recente cijfers van de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR).

Natuurlijk is dit een bijzondere situatie, omdat er overduidelijk sprake is van overmacht. De groep patiënten die moest wachten vanwege de uitgestelde zorg, ving de klappen op voor de acute zorg voor coronapatiënten. Dat is begrijpelijk, maar erkenning daarvoor is van groot belang. Daarmee kan voorkomen worden dat begrip voor de situatie omslaat in boosheid, verbittering, verlies van vertrouwen in zorg en overheid. Ook moet voorkomen worden dat patiënt en zorgverlener tegenover elkaar komen te staan.

Hetzelfde hebben we beoogd met onze pilot casemanagement na een calamiteit in het ziekenhuis. De afgelopen twee jaar heeft het Fonds Slachtofferhulp samen met zeven ziekenhuizen gedupeerde patiënten bijgestaan na het meemaken van een medisch incident. Aan de hand van onafhankelijk casemanagement werden patiënten begeleid. We manageden de verwachtingen in het contact met de arts, het ziekenhuis, de calamiteitencommissie, de verzekeraar, maar hielpen vooral bij het inrichten van een aangepast leven. Want wat er ook gebeurd is, je moet door. Deze pilot, waarin ook onafhankelijk onderzoek meeliep, heeft ons enorm veel nieuwe inzichten en kennis opgeleverd, waarmee we de hulp aan gedupeerden blijvend willen verbeteren. De resultaten van het onderzoek worden begin juli bekendgemaakt en delen we tegen die tijd graag met belanghebbenden.

Deze noodsituatie als gevolg van de coronacrisis is ontstaan buiten ieders schuld, maar levert wel schade op voor patiënten en hun naasten. Dat blijkt nu wederom uit de cijfers. Het belang van erkenning, openheid en goede communicatie is groot. Net zoals bij een calamiteit. We hopen daarom van harte dat daar in de toekomst nog veel meer aandacht naar uit zal gaan en dat we leren van deze crisis en zorgprocessen hier beter op inrichten.