Peter van der Velden benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Victims and Mental Health’

Tilburg University heeft prof. dr. Peter G. van der Velden benoemd tot bijzonder hoogleraar Victims and Mental Health. Vanuit deze leerstoel wordt met innovatief onderzoek gewerkt aan het vergroten van kennis en het verbeteren van hulpverlening aan slachtoffers van geweld, ongevallen, misdrijven of rampen.

Gepubliceerd op

De leerstoel slachtoffers en mentale gezondheid wordt mogelijk gemaakt door het Fonds Slachtofferhulp en is verbonden aan de Academische werkplaats Geestdrift bij onderzoeksinstituut Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Betere zorg voor slachtoffers

Prof. dr. Peter van der Velden: “Voor de hulpverlening – van slachtofferhulp tot huisartsen, GGz en advocaten – is inzicht in de achtergronden en verklarende factoren van deze problemen van groot belang voor interventies en verwijzingen naar andere hulpverleners. Er is een groot gebrek aan studies met betrouwbare informatie over factoren die vóór de slachtofferervaring aanwezig waren, zoals de mentale gezondheid en steun vóór men slachtoffer werd. Ik hoop bij te dragen aan betere zorg voor slachtoffers door het vergroten van wetenschappelijke kennis en inzichten in hun psychische, lichamelijke, werk-, financiële, administratieve, juridische en sociale problemen – waaronder gebrek aan steun en erkenning.”

Ernstige problemen

Ruim één op de tien volwassenen wordt jaarlijks slachtoffer van geweld, ongeval of diefstal. Een deel van de slachtoffers kampt op korte of langere termijn met ernstige psychische, lichamelijke, werk, administratieve, juridische en financiële problemen. Carlo Contino, hoofd beleid & programma’s bij het Fonds Slachtofferhulp: “Deze leerstoel kan met de unieke inzichten uit longitudinaal onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussies die worden gevoerd over de positie van slachtoffers en over de manier waarop wij in onze huidige samenleving omgaan met mensen die het slachtoffer worden van een misdrijf of een ongeval.”

Over Peter van der Velden

Peter G. van der Velden studeerde Klinische Psychologie en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht (1999). Hij was eerder hoogleraar Victimologie en hoogleraar Psychische gevolgen van en gebruik van ggz na rampen en calamiteiten aan Tilburg University (2010-2017). Daarvoor was hij als research manager, senior researcher en senior consultant werkzaam bij het Instituut voor Psychotrauma (1988-2013). Van der Velden publiceerde een groot aantal studies over de effecten van stressvolle en potentieel traumatische ervaringen op de mentale gezondheid, op het werk en op het gebruik van professionele hulpverlening. Hij richt zich onder meer op  risico- en protectieve factoren, zoals zelfredzaamheid, (gebrek aan) sociale steun, weerbaarheid en ethische kwesties, zoals de belasting van trauma-onderzoek. Hij was lange tijd direct betrokken bij de ondersteuning van slachtoffers en getroffen organisaties. Momenteel is hij werkzaam bij Centerdata en voert samen met het Fonds Slachtofferhulp de omvangrijke meerjarige VICTIMS-studie onder leden van het LISS panel uit.