Posttraumatische problemen van slachtoffers vaak al eerder aanwezig

Een deel van de slachtoffers van geweld, ongeval of serieuze bedreiging kampt met verschillende problemen. Zoals psychische, sociale, juridische en financiële problemen. Uit een nieuw VICTIMS-onderzoek blijkt dat deze problemen vaak al aanwezig waren vóór zij getroffen werden. Zo had circa 80% van de slachtoffers met ernstige psychische klachten hier in de twee jaar daarvóór al mee te maken. Van de slachtoffers met een gebrek aan steun, was ook bij circa 80% daar al sprake van. Veel problemen na een recent trauma moeten dus eerder als chronische dan als nieuwe problemen worden beschouwd.

Esther Adam
Esther Adam
communicatieadviseur/ redacteur bij Fonds Slachtofferhulp

Slachtoffers hebben veel meer psychische, sociale, juridische en financiële problemen dan niet-slachtoffers. Maar als niet-slachtoffers met problemen kampen, blijken die ook vaak chronisch van aard. Dit blijkt uit een groot longitudinaal onderzoek onder een representatieve groep van 4.200 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek is uitgevoerd door Centerdata, Fonds Slachtofferhulp, Tranzo (Tilburg University) en de Berlijnse International Psychoanalytic University.

Onderzoek naar Posttraumatische problemen bij slachtoffers

Het onderzoek is net verschenen in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Social Psychiatry (gratis te downloaden). Het bestond uit drie metingen, namelijk in maart 2018, 2019 en 2020, uitgevoerd met het wetenschappelijke LISS panel. In totaal bleken 340 deelnemers tussen de tweede en derde meting slachtoffer te zijn geweest van geweld, een ongeval en/of ernstige bedreiging. Van de slachtoffers die op de derde meting met psychische, sociale, juridische en financiële problemen kampten, analyseert het onderzoek in hoeverre zij tijdens de eerste en tweede meting al met deze problemen te maken hadden. Dat is op dezelfde wijze ook bij de 3.872 niet-slachtoffers geanalyseerd. Het onderzoek maakt deel uit van de omvangrijke meerjarige VICTIMS-studie die in 2018 is gestart.