Pleidooi voor de mens achter de verkeerscijfers

In 2023 vielen 684 verkeersdoden. Dat publiceert het CBS vandaag. Alhoewel dit verkeerscijfer dalende is, zijn dit schrikbarende feiten. Zeker als je je realiseert dat er achter die cijfers een hoop leed schuilgaat. Een klein pleidooi voor de mens achter de cijfers.


Gepubliceerd op

Gemiddeld zijn er bij elke verkeersdode vier directe nabestaanden voor wie het leven niet meer hetzelfde is. Bij een plotseling verlies, zoals een verkeersongeval, loopt een op de twee nabestaanden het risico om complexe rouwklachten te ontwikkelen. Ze lopen vast op school, het werk of in relaties en zijn gebaat bij professionele hulp op maat om hun leven weer op de rit te krijgen.

Mensen die gemist worden

Het CBS meldde ook dat in 2023 opnieuw meer fietsers dan automobilisten om het leven kwamen in het verkeer. Het eerste beeld dat veel mensen bij deze berichtgeving krijgen, is dat van ouderen op een e-bike die harder rijden dan wat past bij hun reactievermogen. Een hard oordeel. We hebben het hier misschien over iemands oma die blij is dat ze dankzij haar e-bike weer mobiel is en zelf naar haar kleinkinderen kan een dorp verderop, om een middagje op te passen. Of een vader die nog prima zelf zijn boodschappen op de fiets wil doen. Mensen die gemist worden.

Impact op de achterblijvers

En dat geldt natuurlijk voor alle circa 600 mensen die elk jaar overlijden. De cijfers gaan weliswaar naar beneden, maar achter elk cijfer schuilt een groot verdriet. Een verkeersongeval met dodelijke afloop heeft enorme impact op de achterblijvers. Door het plotselinge verlies van een dierbare kunnen nabestaanden moeite hebben met hun rouwproces. Ze kunnen last krijgen van posttraumatische stress (PTSS). Dit leidt vaak tot depressie en boosheid, moeite met werken en/of studeren of ernstige psychische klachten op de lange termijn.

Hoe kunnen we verkeersslachtoffers het beste helpen?

Wanneer je een verkeersongeval hebt meegemaakt of je een dierbare bent verloren door een verkeersongeval, kom je vaak in een web van verschillende instanties terecht. Fonds Slachtofferhulp is om die reden een meerjarig behoefteonderzoek gestart om inzichtelijk te krijgen waar de grootste hulpbehoeften van zowel nabestaanden die een dierbare zijn verloren bij een verkeersongeval als van verkeersslachtoffers liggen.

Erkenning trauma en goede zorg 

Programmamanager Marijke Brouwer-Poelgeest: “We hebben Ipsos I&O de opdracht gegeven voor een meerjarig behoefteonderzoek onder verkeersslachtoffers en nabestaanden. Waar krijgen slachtoffers en nabestaanden in de nasleep van een ongeval allemaal mee te maken en waar lopen zij het meeste tegenaan? Waar gaat het goed en waar minder goed? Zijn slachtoffers überhaupt wel op de hoogte van het bestaan van de verschillende hulpdiensten en weten zij die ook te bereiken? Aandacht voor de verkeerscijfers en oorzaken is van groot belang, maar laten we vooral ook oog houden voor het leed achter de cijfers. Erkenning van het trauma en goede zorg aan nabestaanden én verkeersslachtoffers is zeker niet minder belangrijk.”

Heb jij onlangs een verkeersongeval meegemaakt?

Fonds Slachtofferhulp wil graag in gesprek komen met mensen die het afgelopen half jaar bij een verkeersongeval betrokken zijn geweest of die iemand aan een verkeersongeval hebben verloren. Is dit jou overkomen en zou je mee willen werken aan ons onderzoek? Graag zouden we het met je hebben over hoe het nu met je gaat en over de ondersteuning die je al dan niet ontvangt. Klik hier om je aan te melden. Via deze link kom je bij een korte vragenlijst, waarin je bijzonderheden over jouw situatie kunt vermelden. We zullen je op basis van jouw antwoorden persoonlijk benaderd om jouw deelname te bespreken.