Weg met het ‘verborgen delict’!

Kindermishandeling en -misbruik moet uit de taboesfeer worden gehaald. Meer bewustwording over de signalen en gevolgen is een belangrijke eerste stap.

Gepubliceerd op

Zorgwekkende cijfers

Nieuwe cijfers van het CBS laten zien dat bijna 1 op de 5 jongeren (16-25 jaar) slachtoffer is van huiselijk geweld. Ongeveer een op de tien jongeren krijgt te maken met fysiek geweld door een gezins- of familielid. Ook blijken er gemiddeld twee kinderen in iedere basisschoolklas te zitten die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Kindermishandeling en -misbruik is een serieus probleem, maar erover praten is nog steeds een taboe. Het blijft een verborgen delict, dat vooral achter de voordeur plaatsvindt en waarover veel schaamte en schuld heerst.

Een taboe

En dat taboe moet worden doorbroken, want kinderen en jongeren die fysiek, seksueel of psychisch worden mishandeld, dragen dit hun hele leven met zich mee. Wanneer zij erover kunnen en durven te praten met hun omgeving kan het geweld stoppen en kunnen zij de juiste hulp ontvangen om het trauma te verwerken. Het niet verwerken van huiselijk geweld vergroot namelijk de kans dat zij opnieuw slachtoffer worden van huiselijk geweld in een latere relatie. Of dat ze te maken krijgen met aanhoudende lichamelijke en psychische klachten of met verslavingen en schuldenproblematiek.

"Het is ook tijd om ons onderbuikgevoel een stem te geven en de vragen durven te stellen."
- Pauline Aarten

Campagne #durftezien

Het is echter niet makkelijk om het taboe te doorbreken. We houden ons liever buiten andermans leven en houden ons nog te vaak bezig met wat de mogelijke gevolgen zijn van een (onterechte) beschuldiging. Ook zijn we, als maatschappij, nog niet goed bekend met de signalen van kindermishandeling. En wanneer kinderen er alles aan doen om dit geheim te houden zijn de signalen niet altijd zichtbaar. De campagne #durftezien legt bloot dat we niet meer moeten wegkijken van seksueel misbruik van kinderen. Door te erkennen dat seksueel misbruik van kinderen bestaat en het taboe van ‘er niet over praten’ te doorbreken, open je de deur voor kinderen om er wél over te praten. Zoals Iva Bicanic, directeur Centrum Seksueel Geweld uitlegt: “Als we seksueel misbruik willen stoppen, dan is het belangrijk dat we de confrontatie aangaan met deze ongemakkelijke realiteit. Met de campagne #durftezien vragen we mensen na te denken over wat hun ongemak en wegkijken kan doen met slachtoffers. We willen mensen wijzen op de pijn van slachtoffers over het niet gehoord en gezien worden.”

Stap voor stap

Meer bewustwording over de signalen en gevolgen van kindermishandeling en -misbruik is een belangrijke eerste stap. Maar het is ook tijd om ons onderbuikgevoel een stem te geven en de vragen durven te stellen. Erover praten in de familie, met je vrienden, bij je sportvereniging en op school doorbreekt het taboe en biedt kinderen de mogelijkheid om hun mishandeling aan te kaarten. Alleen zo kunnen we het geweld stoppen. Maar wegkijken…dat kan echt niet meer!

Fonds Slachtofferhulp zet zich in voor deze kwetsbare groep. Heb jij een project of een onderzoek dat de positie van slachtoffers van kindermishandeling in Nederland kan verbeteren? Laat het ons weten! Samen kunnen we meer doen voor deze groep.