Nieuw passend hulpaanbod slachtoffers kindermishandeling

Kindermishandeling komt in Nederland veel voor en laat bij de jonge slachtoffers blijvende sporen na. Welke hulp is er voor deze kinderen? En is die hulp voldoende? In een nieuw project werken we samen met gespecialiseerde instellingen aan een nieuwe behandeling voor kinderen die nu in de hulpverlening tussen wal en schip vallen.

Esther Adam
Esther Adam
communicatieadviseur/ redacteur bij Fonds Slachtofferhulp

Jaarlijks worden 90.000 tot 130.000 Nederlandse kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Dit betekent dat er gemiddeld in elke schoolklas een kind zit dat te maken heeft met mishandeling. Bij kindermishandeling gaat het om lichamelijke en emotionele mishandeling of verwaarlozing, seksueel misbruik en combinaties van deze vormen.  Wanneer jonge slachtoffers geen passende hulp krijgen, dreunen de gevolgen van kindermishandeling lang na op latere leeftijd. Zo zien we in ons VICTIMS onderzoek , dat slachtoffers van kindermishandeling of andere trauma’s op volwassen leeftijd in veel sterkere mate te maken krijgen met chronische mentale gezondheidsproblemen, zoals depressie, angsten en slaapproblemen.  

Behandeling kindermishandeling slaat niet altijd aan 

Tijdige hulp is dus broodnodig, alleen blijken bestaande traumatherapieën niet voor ieder kind te helpen. Hoe komt dit? Carlo Contino van Fonds Slachtofferhulp zegt hierover: “Sommige kinderen kunnen of willen nog niet praten over wat ze hebben meegemaakt. Ook hebben opvoeders soms moeite om met het ‘lastige’ gedrag van hun kind om te gaan en hun kind te steunen bij de behandeling. Hierdoor slaat een behandeling niet aan en kan de situatie erger worden. Bijvoorbeeld wanneer kinderen niet meer thuis kunnen opgroeien en in steeds wisselende pleeggezinnen of plaatsvervangend gezinshuizen worden geplaatst. En hierdoor psychische klachten en gedragsproblemen alleen maar toenemen. In de huidige hulpverlening vallen ze nu vaak tussen wal en schip.” 

Nieuw behandelmodel kindermishandeling 

Samen met gespecialiseerde instellingen, zoals de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van Amsterdam UMC en Levvel specialistische jeugd gzz, werkt Fonds Slachtofferhulp aan een nieuw behandelmodel, waarbij we niet alleen werken aan de traumabehandeling zelf, maar nadrukkelijk ook aan de vertrouwensrelatie tussen het kind en de opvoeders. Carlo: “Het is enorm belangrijk om de opvoeders intensief te betrekken bij de behandelingen. Zo vergroten we de kans dat de behandeling wél aanslaat. Een kind helpen erbovenop te komen, gebeurt niet alleen tijdens therapie, maar juist ook in de thuissituatie.” 

Wanneer er een veilig en betrokken netwerk om het kind is gebouwd, volgt pas de volgende stap: het verminderen van traumaklachten en eventuele emotionele- en gedragsproblemen. Hiervoor worden zowel gezinsgerichte als EMDR-technieken (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) gebruikt. 

Carlo: “We onderzoeken de effectiviteit van deze behandelmethode bij 40 kinderen en hun opvoeders. Bij een succesvolle uitkomst zorgen we ervoor dat de methode breed beschikbaar wordt gesteld. Zodat ook alle kinderen in Nederland met de moeilijkste en meest ingrijpende problemen de hulp krijgen die ze nodig hebben.”