5 vragen aan… Jan Pieter Daems

Er wordt in de Tweede Kamer al langer gesproken over de mogelijkheid van een wettelijk rouwverlof. Op dit moment is er geen verlof na het overlijden van een gezinslid. Ook vakbond CNV pleit voor een rouwverlof voor werknemers. We vroegen CNV-bestuurder Jan Pieter Daems naar het belang hiervan.

© Photocredits: Pim Geerts

1. Waarom is het zo belangrijk dat het rouwverlof wettelijk geregeld wordt?

“Omdat rouwverwerking vergaande consequenties heeft voor het functioneren van werknemers. Eén op de tien werkenden die een dierbare heeft verloren, krijgt een burn-out door de combinatie van rouw en werk. 21% krijgt te weinig steun van zijn werkgever om goed te kunnen functioneren. Een kwart kan langere tijd niet goed functioneren, blijkt uit CNV-onderzoek onder werknemers.”

 2. Kunt u voorbeelden noemen uit de praktijk? 

“In de praktijk zien we soms schrijnende situaties ontstaan. Werknemers die vlak na de begrafenis worden gevraagd wanneer ze weer komen werken. Of van wie verwacht wordt dat ze na een paar maanden weer de oude zijn. Of werkgevers die voor de werknemer invullen hoe ze met rouw om moeten gaan (‘ik geef je veel werk, dan heb je afleiding’). Juist om die reden is rouwverlof, maar ook bewustwording en bespreekbaarheid van het onderwerp, zo belangrijk.”

3. Er wordt nu gesproken over betaald verlof van twee weken. Is dat voor veel mensen niet veel te kort? 

“Het door het CNV voorgestelde wettelijk doorbetaald rouwverlof van twee weken is een begin. Het CNV beschouwt het rouwverlof als vangnetvoorziening waar werknemers zonder belemmeringen gebruik van kunnen maken op het moment dat ze aan het werk zijn en het verlies hen overvalt. Voor het CNV is het daarnaast belangrijk dat rouw op de werkvloer bespreekbaar is en een vaste plek krijgt. Omgaan met verlies is maatwerk en een goede aanpak voorkomt langdurig verzuim.”

4. In onze onderzoeken zien we dat mensen vaak heel verschillend rouwen. Sommigen hebben er juist baat bij om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Terwijl anderen op een veel later moment na het overlijden pas vastlopen. Hoe kun je daar als werkgever mee omgaan?

“Door het gesprek aan te gaan met de werknemer als deze weer terugkeert op het werk. Voor iedereen zal de behoefte anders zijn. Vraag naar de behoefte van de werknemer en speel daar op in. We hebben een rouwhandreiking ontwikkeld waarin staat beschreven hoe een werkgever rouwende werknemers het beste kan begeleiden.”

5. Denkt u dat er voldoende kennis bij werkgevers is over rouw en wat het doet op de werkvloer? 

“De kennis bij veel werkgevers is nog onvoldoende. Dit leidt soms tot schrijnende situaties zoals in de voorbeelden hierboven genoemd. Tegelijkertijd zien we de bewustwording toenemen en zijn er steeds meer werkgevers die rouw op de werkvloer de plek geven die het verdient. Onze rouwhandreiking is al duizenden keren aangevraagd door werkgevers. Het onderwerp leeft dus enorm en de wil om hier op een goede manier mee om te gaan ook.”

Dit soort verhalen thuis ontvangen?

Dit artikel is verschenen in het Magazine. Het Fonds Slachtofferhulp Magazine staat drie keer per jaar in het teken van een ander thema. Zoals online seksueel misbruik, verkeersongevallen en noodhulp. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Ben je benieuwd naar de verhalen van slachtoffers en nabestaanden? Vraag het magazine gratis aan.