Tweemaal Boos

Toen in januari van dit jaar het online programma BOOS een uitzending maakte over misstanden bij The Voice, riep dat een vloedgolf aan reacties op. Kandidaten die ooit hadden meegedaan aan het programma en daar grensoverschrijdende situaties hadden ervaren, voelden zich erkend. Voor mogelijk strafbare feiten die werden begaan, deden zij alsnog aangifte, die op dit moment worden onderzocht door het Openbaar Ministerie. Hopelijk velt de rechter daar een oordeel over na een zorgvuldig proces van hoor en wederhoor.

Ineke Sybesma
Directeur Fonds Slachtofferhulp

De BOOS-uitzending maakte ook bij veel andere slachtoffers wonden open van met moeite verstopte traumatische herinneringen. Gelukkig zochten velen hulp, bijvoorbeeld bij Centrum Seksueel Geweld dat in de eerste 3 maanden van dit jaar meer hulpverzoeken kreeg dan het hele jaar ervoor.

Nederland realiseerde zich dat grensoverschrijdend gedrag overal is, en dat ieder van ons verantwoordelijk is voor veilige omgang met de ander. Op je werk, in de kroeg, bij het sporten, overal doen zich situaties voor waarbij de ene zich meer permitteert dan de ander wil geven. Waarbij de ene denkt dat hij een gewoon een schuine, weliswaar op de man of vrouw gerichte grap maakt en de ander zich diep gekrenkt voelt. Waarin een werknemer een pikante privéfoto van zichzelf aan de baas laat zien, die zich daar heel onveilig door voelt. Waarin de ene zichtbaar meer dan gezonde belangstelling heeft voor een clubgenoot die dat niet wil, en de andere teamleden niet ingrijpen maar zich hullen in stilte en ongemak.

In heel veel organisaties kwam het gesprek op gang dat, als ik mijn oor te luister leg, nog lang niet is verstomd. Ik spreek veel ondernemers die oprecht alle moeite willen doen om de cultuur in hun organisatie aan te pakken, en een open en veilige werkomgeving willen creëren waar nee, duidelijk nee is, maar ook spontaniteit, nabijheid en betrokkenheid nog behouden wordt. Een lastige uitdaging die inzet van iedereen vraagt.

Een aantal uitgangspunten is belangrijk als het over meldingen van grensoverschrijding in jouw organisatie gaat: communicatie is per definitie ingewikkeld en vraagt dat je je inleeft in de ander. Wat de ene als normaal ervaart, is voor de ander bedreigend. Heb daarom respect en laat een oordeel achterwege. Noch over de zender, noch over de ontvanger. Neem degene die zich meldt met klachten serieus en help hem of haar de juiste hulp te zoeken. Dat betekent niet dat degene over wie geklaagd wordt in alle gevallen per definitie fout is en straf moet krijgen. Wel een gesprek, om het gevolg van zijn communicatie te leren begrijpen. Gaat het over seksueel geweld, dan is het natuurlijk wel belangrijk om op te treden en professionals in te schakelen. Victim blaming, en trial by media, het is in geen gevallen behulpzaam. Medemenselijkheid wel.

 

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig na de tweede BOOS-uitzending? Neem dan contact op met het Centrum Seksueel Geweld via centrumseksueelgeweld.nl of 0900 0118. Of kijk op SlachtofferWijzer.nl