Maak een einde aan ongelijke strijd bij afwikkeling letselschade

Na een traumatische gebeurtenis wil je verder met je leven. Naast steun van anderen en je eigen veerkracht om te kunnen herstellen, is een redelijke schadevergoeding van belang. De afwikkeling daarvan verloopt alleen lang niet altijd even soepel…

Koers houden
Ineke Sybesma
Directeur Fonds Slachtofferhulp

Het zal je maar gebeuren: je raakt, volledig buiten jouw schuld om, betrokken bij een verkeersongeval en belandt in een rolstoel. Je bent niet meer in staat je beroep als kapper uit te oefenen en loopt niet alleen een trauma op, maar ook inkomsten mis. Natuurlijk heb je dan recht op een fatsoenlijke schadevergoeding, maar de verzekeraar van de tegenpartij traineert de zaak en een jarenlange strijd volgt…

Weerbarstig

Bovenstaand voorbeeld is schrijnend en staat zeker niet op zichzelf. De letselschadepraktijk is weerbarstig en slachtoffers van verkeers- en bedrijfsongevallen, maar bijvoorbeeld ook van medische incidenten, moeten vaak vechten om hun geleden schade vergoed te krijgen. Een langslepende, ongelijke strijd met grote verzekeraars waarbij soms zelfs in twijfel wordt getrokken of het opgelopen letsel wel een direct gevolg is van het ongeval. Om het letsel te beoordelen, schakelt de verzekeraar een medisch adviseur in en ook het slachtoffer zelf kan op zijn beurt een medisch adviseur inschakelen. Maar wat als zij het niet eens worden over de oorzaak van het letsel en het causaal verband? Dan ontstaat er een zenuwslopend gesteggel waarbij door verzekeraars, artsen, experts, medisch adviseurs, advocaten en uiteindelijk onder toeziend oog van de rechter de hoogte van de vergoeding moet worden uitgemaakt. Gevolg? Een eindeloos welles-nietes spelletje en het slachtoffer dat door de duur van de afwikkeling voor de tweede keer de dupe is.

Aandacht

Hoewel er de afgelopen jaren terugkerend aandacht voor dit probleem is geweest en diverse media, zoals Radar en De Monitor er hun licht over lieten schijnen, heeft dit niet geleid tot wezenlijke verbetering van de schadeafhandeling in de praktijk. Maar het moet nu echt anders. En niet alleen het Fonds Slachtofferhulp vindt dat. Ook in de politiek gaan stemmen op om na meer dan 20 jaar gesoebat het huidige systeem van schadeafwikkeling drastisch te veranderen. Eind oktober debatteerde minister Sander Dekker hierover met de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid. De Minister en Kamerleden zijn het nog niet eens over de exacte oplossing, maar dat er snel iets moet gaan veranderen, is helder.

Stroomlijnen en objectiveren

Als oplossingsrichting pleiten wij voor een volledig objectieve letselschadeafwikkeling. Oftewel, er moet een onafhankelijke neutrale autoriteit in het leven worden geroepen die optreedt als spelverdeler en schadebeoordelaar. Hiermee wordt een einde gemaakt aan het inzetten van verschillende medisch adviseurs en experts met tegenstrijdige schadebeoordelingen. In diverse Europese landen, zoals Zweden, Ierland en België wordt al gewerkt met een neutrale partij die in dergelijke zaken optreedt en adviseert en dat werpt zijn vruchten af. In onze brief aan de Tweede Kamer leggen we uit hoe we dit precies zien.

Gunstig

Het onafhankelijk vaststellen van de hoogte van de schade kan de afwikkeling en uitkering van de schadevergoeding aanzienlijk versnellen. Ook voor slachtoffers en nabestaanden van geweldsmisdrijven zou dit gunstig kunnen uitpakken, omdat ook zij hun schade dan veel eenvoudiger bij de rechter aannemelijk kunnen maken. Kortom, genoeg argumenten om het huidige systeem op de schop te nemen zodat de schadeafwikkeling niet eindeloos meer wordt getraineerd en slachtoffers veel sneller krijgen waar ze recht op hebben.

Daar zullen we ons ook de komende tijd voor blijven inzetten!