Maak een einde aan ongelijke strijd bij afwikkeling letselschade

Na een traumatische gebeurtenis wil je verder met je leven. Naast steun van anderen en je eigen veerkracht om te kunnen herstellen, is een redelijke schadevergoeding van belang. De afwikkeling daarvan verloopt alleen lang niet altijd even soepel…

Ineke Sybesma
Directeur Fonds Slachtofferhulp

Het zal je maar gebeuren: je raakt, volledig buiten jouw schuld om, betrokken bij een verkeersongeval en belandt in een rolstoel. Je bent niet meer in staat je beroep als kapper uit te oefenen en loopt niet alleen een trauma op, maar ook inkomsten mis. Natuurlijk heb je dan recht op een fatsoenlijke schadevergoeding, maar de verzekeraar van de tegenpartij traineert de zaak en een jarenlange strijd volgt…

Weerbarstig

Bovenstaand voorbeeld is schrijnend en staat zeker niet op zichzelf. Momenteel zijn er zelfs 14.000 die langer dan vijf jaar lopen! De letselschadepraktijk is weerbarstig en slachtoffers van verkeers- en bedrijfsongevallen, maar bijvoorbeeld ook van medische incidenten, moeten vaak vechten om hun geleden schade vergoed te krijgen. Een langslepende, ongelijke strijd met grote verzekeraars waarbij soms zelfs in twijfel wordt getrokken of het opgelopen letsel wel een direct gevolg is van het ongeval. Om het letsel te beoordelen, schakelt de verzekeraar een medisch adviseur in en ook het slachtoffer zelf kan op zijn beurt een medisch adviseur inschakelen. Maar wat als zij het niet eens worden over de oorzaak van het letsel en het causaal verband? Dan ontstaat er een zenuwslopend gesteggel waarbij door verzekeraars, artsen, experts, medisch adviseurs, advocaten en uiteindelijk onder toeziend oog van de rechter de hoogte van de vergoeding moet worden uitgemaakt. Gevolg? Een eindeloos welles-nietes spelletje en het slachtoffer dat door de duur van de afwikkeling voor de tweede keer de dupe is.

Stroomlijnen en objectiveren

Hoewel er de afgelopen jaren terugkerend aandacht voor dit probleem is geweest, heeft dit nog steeds niet geleid tot wezenlijke verbetering van de schadeafhandeling in de praktijk. Dat moet anders. Fonds Slachtofferhulp pleit er al geruime tijd voor om het huidige systeem van schadeafwikkeling te veranderen door dit volledig te objectiveren. Oftewel, er moet een onafhankelijke neutrale autoriteit in het leven worden geroepen die optreedt als spelverdeler en schadebeoordelaar. Hiermee wordt een einde gemaakt aan het inzetten van verschillende medisch adviseurs en experts met tegenstrijdige schadebeoordelingen. In diverse Europese landen, zoals Zweden, Ierland en België, wordt al gewerkt met een dergelijke neutrale partij en dat werpt zijn vruchten af. Eind 2020 stuurde Fonds Slachtofferhulp hierover al een brief aan de Tweede Kamer. En nu, twee jaar laten, debatteert de Kamer hier opnieuw over..

Gunstig

Het onafhankelijk vaststellen van de hoogte van de schade kan de afwikkeling en uitkering van de schadevergoeding aanzienlijk versnellen. Ook voor slachtoffers en nabestaanden van geweldsmisdrijven zou dit gunstig kunnen uitpakken, omdat ook zij hun schade dan veel eenvoudiger bij de rechter aannemelijk kunnen maken. Kortom, genoeg argumenten om het huidige systeem op de schop te nemen zodat de schadeafwikkeling niet eindeloos wordt getraineerd en slachtoffers veel sneller krijgen waar ze recht op hebben.

Daar zullen we ons ook de komende tijd voor blijven inzetten!