Slachtoffers vinden moeilijker weg naar professionele hulp

De weg naar de juiste hulpverlening blijkt voor slachtoffers moeilijker dan voor niet-slachtoffers. Dit blijkt uit een nieuwe meting van het VICTIMS-onderzoek. Terwijl ze duidelijk vaker psychische, lichamelijke, financiële en juridische problemen hebben dan niet-slachtoffers.

Gepubliceerd op

Niet meer rond kunnen komen, juridisch getouwtrek, problemen op je werk, depressie, relatieproblemen. Het is een greep uit de moeilijkheden waar iedereen mee te maken kan krijgen. Alleen, als je in het voorgaande jaar slachtoffer bent geworden, is de kans op deze problemen veel groter dan voor niet-slachtoffers. Bovendien is de weg naar de juiste hulpverlening voor een slachtoffer moeilijker. In cijfers: slachtoffers hebben anderhalf tot twee keer vaker een onvervulde hulpbehoefte dan niet-slachtoffers. Ze kunnen de hulp niet vinden of betalen. Terwijl ze dit keihard nodig hebben.

Dit blijkt uit een wetenschappelijke studie van Centerdata, Fonds Slachtofferhulp en Tilburg University. Voor deze studie zijn de gegevens geanalyseerd van de VICTIMS-studie, een groot longitudinaal onderzoek dat is gestart in 2018 en is gebaseerd op een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking.

Hulp onvindbaar of onbetaalbaar

Uit de studie blijkt dat 14% van de slachtoffers met psychische problemen daarvoor geen professionele hulp vinden of betalen versus 7% van de niet-slachtoffers. Wat financiële problemen betreft, kan 20% van de slachtoffers en 10% van de niet-slachtoffers geen professionele hulp vinden of bekostigen.

Slachtoffers met financiële problemen willen vaker hulp

Verder blijkt dat een minderheid van zowel de slachtoffers als de niet-slachtoffers met eerdergenoemde problemen helemaal geen professionele hulp nodig heeft. Wat psychische problemen betreft, meldde 19% van de slachtoffers en 22% van de niet-slachtoffers bijvoorbeeld geen professionele hulp nodig te hebben. Echter, slachtoffers met financiële problemen geven minder vaak aan dat zij deze hulp niet nodig achten (37% versus 55%).

Empowerment van slachtoffers

Adjunct directeur Fonds Slachtofferhulp Carlo Contino: “In het Victims-onderzoek kijken we naar de situatie van slachtoffers over een langere termijn en vergelijken dat met de situatie van mensen die geen slachtoffer zijn geworden. Verder vergelijken we verschillende groepen slachtoffers met elkaar. Zo leren we steeds meer over wie er welke problemen moet zien te overwinnen. En in hoeverre aspecten van iemands leven voorafgaand aan en in de periode na een slachtofferervaring daar invloed op hebben. Het doel is empowerment van slachtoffers, zodat je geen blijvende problemen houdt en weer krachtig verder kunt na een gebeurtenis die je leven op zijn kop zet. In deze laatste tussentijdse meting hebben we vooral gekeken naar de verscheidenheid aan problemen waar je na het meemaken van een heftige gebeurtenis mee te maken kunt krijgen. En of mensen de weg naar hulp weten te vinden.”