Pien van de Ven en Marin Hoekstra winnaars Jan van Dijk Award

Op dinsdag 27 februari 2024 is de Jan van Dijk Award uitgereikt. De award beloont wetenschappelijk onderzoek op het gebied van victimologie en de rechten en/of hulpverlening aan slachtoffers. De prijs is toegekend aan Pien van de Ven voor haar dissertatie en Marin Hoekstra voor haar masterscriptie.

Gepubliceerd op

De jury was erg onder de indruk van de hoge wetenschappelijke kwaliteit van de inzendingen en de relevante inzichten die eruit volgen voor de praktijk. Bovendien was er veel variatie: de jury leerde over de beeldvorming over mensenhandel in de media, over de financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg en over de ervaringen met de strafprocedure waar slachtoffers van verkeersongevallen mee te maken kunnen krijgen. Toch kon de jury een keuze maken uit alle inzendingen.

Sociale steun en lotgenotencontact

Pien van de Ven neemt de Jan van Dijk Award mee naar huis voor de beste dissertatie. In haar dissertatie ‘The role of social support in the aftermath of victimization’ (Universiteit Tilburg, 2022) onderzocht ze met kwantitatieve en kwalitatieve methodes welke rol sociale steun en lotgenotencontact spelen in het omgaan met een slachtofferervaring. Haar proefschrift laat zien dat dit belangrijke bronnen voor zingeving en herstel kunnen zijn en dat de professionals deze inzichten kunnen inzetten bij de inrichting van de hulpverlening.

Seksuele intimidatie bij online gaming

Marin Hoekstra krijgt de Jan van Dijk Award voor de beste masterscriptie. In haar masterscriptie ‘Ervaringen van Genderspecifieke Intimidatie binnen de Online Gamewereld vanuit het Slachtofferperspectief.’ (Erasmus Universiteit Rotterdam, 2023)’, dook ze in de wereld van online gaming en de seksuele intimidatie die vrouwen daar ervaren. Het is een onderzoek naar een heel specifiek probleem, bij een specifieke doelgroep, maar waarbij toch sprake is van een breed maatschappelijk probleem. Het onderzoek gaat uitgebreid in op de analyse van het probleem, de impact en op suggesties voor partijen die invloed kunnen uitoefenen om dit probleem aan te pakken.

Winnaar Marin Hoekstra Jan van Dijk Award

Jan van Dijk Award

De Jan van Dijk Award is een initiatief van Fonds Slachtofferhulp. De Award stimuleert het universitaire onderwijs meer aandacht te besteden aan victimologie, de rechten van en hulpverlening aan slachtoffers. De prijs is vernoemd naar Jan van Dijk, wereldwijd befaamd criminoloog en victimoloog, als blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van slachtoffers. De dissertatie inzendingen zijn beoordeeld door Ineke Sybesma (directeur Fonds Slachtofferhulp), Richard Korver (procesadvocaat en voorzitter stichting LANGZS), Arlette Schijns (advocaat en voorzitter Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven), Peter van der Velden (hoogleraar Victims and Mental Health). De ingezonden masterscripties werden beoordeeld door Lonneke Lenferink (docent bij Universiteit Twente), Janne van Doorn (docent bij Universiteit Leiden) en Alice Bosma (onderzoeker bij het Openbaar Ministerie en het NSCR). Beide jury’s werden voorgezeten door Jan van Dijk.