Krachten bundelen in strijd tegen online misbruik jongeren

Het aantal jongeren dat slachtoffer wordt van online seksueel misbruik neemt toe. Daarnaast eindigt online misbruik steeds vaker in offline misbruik. Tegelijkertijd is de drempel naar de hulpverlening voor veel jongeren hoog. Tijd om de krachten te bundelen!

Gepubliceerd op

Jaarlijks worden zo’n 100.000 kinderen en jongeren slachtoffer van online seksueel misbruik. Denk aan sextortion: financiële of seksuele afpersing met naaktfoto’s of video’s. Grooming: online kinderlokken met het oog op seksueel misbruik, of shame sexting, de veel gehoorde variant, waarbij naaktfoto’s of video’s ongewild online verspreid worden, met alle gevolgen van dien. Het aantal jongeren dat slachtoffer wordt van online seksueel misbruik neemt toe, terwijl de drempel naar de hulpverlening hoog is. Om jonge slachtoffers beter en sneller te kunnen helpen bundelen het Centrum Seksueel Geweld (CSG), Helpwanted.nl (EOKM), Fier en Fonds Slachtofferhulp de krachten. Samen gaan wij de strijd aan tegen online seksueel misbruik van jongeren.

Online misbruik eindigt steeds vaker in offline misbruik

‘’Online seksueel misbruik kan net zo schadelijk zijn als offline misbruik. Daarnaast zien we steeds vaker dat online misbruik eindigt in offline misbruik, dat soms jarenlang kan aanhouden. Door samen te werken kunnen we signalen eerder oppikken en slachtoffers sneller en beter de juiste hulp bieden. Hierdoor kunnen we de schade beperken en herhaling voorkomen.’’ – Iva Bicanic van het CSG.

Hoge drempel naar de hulpverlening

Arda Gerkens van Helpwanted.nl: ‘We zien nog te vaak dat jongeren denken dat het misbruik hun eigen schuld is en dat er niets aan te doen valt. Maar niets is minder waar. Er valt nog een wereld te winnen op dit gebied.’

‘Doel is om onze samenwerking zo in te richten dat degene die zich meldt zo snel mogelijk met zo min mogelijk drempels bij het juiste loket terechtkomt’, zegt Johannes Dijkstra van Fier. ‘We willen voorkomen dat slachtoffers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Want dat is wel het laatste wat deze jongeren nodig hebben.’ Gerkens: ‘Door de bestaande online en offline expertise en hulp beter op elkaar te laten aansluiten, verwachten we synergie te creëren in het bestaande aanbod. Dat moet uiteindelijk gaan resulteren in betere en snellere hulp.’

Toegankelijk, deskundig en afgestemd op de behoefte

‘Elke dag zijn er jongeren die met online seksueel misbruik te maken krijgen. Zij moeten op de best mogelijke professionele hulp kunnen rekenen’, zegt Carlo Contino van Fonds Slachtofferhulp. ‘Toegankelijk, deskundig, afgestemd op wat een jongere nodig heeft. Daar gaan we met deze samenwerking een flinke impuls aan geven.’

De krachten bundelen

Door de krachten te bundelen met het CSG, Helpwanted.nl en Fier kunnen wij onze expertise op het gebied van (online) seksueel geweld optimaal inzetten om jonge slachtoffers te helpen. Zo kan Helpwanted.nl snel ingrijpen als foto’s of filmpjes dreigen uit te lekken. Daarnaast kunnen ouders, leerkrachten en jongeren tot 26 jaar (anoniem) bij de eigen hulplijn terecht voor preventie, advies en informatie. Het CSG werkt samen met politie en is de expert wanneer het gaat om het bieden van acute psychologische en medische zorg aan zowel kinderen als ouders meteen ná het misbruik, maar ook wanneer het misbruik langer geleden plaatsvond. Fier is de landelijke specialist en het behandelcentrum als het gaat om geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast verleent Fier met haar functie ‘Chat met Fier’ al meer dan 10 jaar laagdrempelige hulp en online zorg aan slachtoffers van (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. Fonds Slachtofferhulp heeft met experts een interventie ontwikkeld voor hulp na online misbruik, onderzoekt hoe de hulpvraag van jongeren en het hulpaanbod het best op elkaar aan kunnen sluiten, versterkt de stem van de slachtoffers en behartigt hun belangen. Daarnaast steunen wij de hulporganisaties met financiering.

Dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij kunnen wij de strijd tegen online seksueel misbruik van jongeren aangaan. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. Wij danken de Nationale Postcode Loterij hier heel hartelijk voor.