De krachten gebundeld in de strijd tegen online seksueel misbruik

Het aantal jongeren dat slachtoffer wordt van online seksueel misbruik neemt toe. Daarnaast eindigt online seksueel misbruik steeds vaker in offline seksueel misbruik. Tegelijkertijd is de drempel naar de hulpverlening voor veel jongeren hoog. Daarom heeft Fonds Slachtofferhulp de krachten gebundeld met het Centrum Seksueel Geweld, Helpwanted en Fier.

Nathalie Gaal-Franse
Senior beleidsmedewerker bij Fonds Slachtofferhulp

Jaarlijks worden zo’n 100.000 kinderen en jongeren slachtoffer van online seksueel misbruik. Denk aan sextortion: financiële of seksuele afpersing met naaktfoto’s of video’s. Grooming: online kinderlokken met het oog op seksueel misbruik, of shame sexting, de veel gehoorde variant, waarbij naaktfoto’s of video’s ongewild online verspreid worden, met alle gevolgen van dien. Dit cijfer is slechts het tipje van de ijsberg, omdat de drempel naar de hulpverlening hoog is. Om jonge slachtoffers beter en sneller te kunnen helpen heeft Fonds Slachtofferhulp de krachten gebundeld met het Centrum Seksueel Geweld (CSG), Helpwanted.nl (EOKM) en Fier. Samen strijden wij tegen online seksueel misbruik van kinderen en jongeren.

Online misbruik eindigt steeds vaker in offline misbruik

‘’Online seksueel misbruik kan net zo schadelijk zijn als offline misbruik. Daarnaast zien we steeds vaker dat online misbruik eindigt in offline misbruik, dat soms jarenlang kan aanhouden. Door samen te werken kunnen we signalen eerder oppikken en slachtoffers sneller en beter de juiste hulp bieden. Hierdoor kunnen we de schade beperken en herhaling voorkomen.’’ – Iva Bicanic van het CSG.

Hoge drempel naar de hulpverlening

Arda Gerkens van Helpwanted.nl: ‘We zien nog te vaak dat jongeren denken dat het misbruik hun eigen schuld is en dat er niets aan te doen valt. Maar niets is minder waar. Er valt nog een wereld te winnen op dit gebied.’

‘Doel is om onze samenwerking zo in te richten dat degene die zich meldt zo snel mogelijk met zo min mogelijk drempels bij het juiste loket terechtkomt’, zegt Johannes Dijkstra van Fier. ‘We willen voorkomen dat slachtoffers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Want dat is wel het laatste wat deze jongeren nodig hebben.’ Gerkens: ‘Door de bestaande online en offline expertise en hulp beter op elkaar te laten aansluiten, verwachten we synergie te creëren in het bestaande aanbod. Dat moet uiteindelijk gaan resulteren in betere en snellere hulp.’

Toegankelijk, deskundig en afgestemd op de behoefte

‘Elke dag zijn er jongeren die met online seksueel misbruik te maken krijgen. Zij moeten op de best mogelijke professionele hulp kunnen rekenen’, zegt Carlo Contino van Fonds Slachtofferhulp. ‘Toegankelijk, deskundig, afgestemd op wat een jongere nodig heeft. Daar gaan we met deze samenwerking een flinke impuls aan geven.’

De krachten bundelen

Door de krachten te bundelen met het CSG, Helpwanted.nl en Fier kunnen wij onze expertise op het gebied van (online) seksueel geweld optimaal inzetten om jonge slachtoffers te helpen. Zo kan Helpwanted snel ingrijpen als foto’s of filmpjes dreigen uit te lekken. Daarnaast kunnen ouders, leerkrachten en jongeren (anoniem) bij de hulplijn van Helpwanted terecht voor preventie, advies en informatie.

Het CSG werkt samen met politie en is de expert wanneer het gaat om het bieden van acute psychologische en medische zorg aan zowel kinderen als ouders meteen ná het online seksueel misbruik, maar ook wanneer het misbruik langer geleden plaatsvond.

Fier is de landelijke specialist en het behandelcentrum als het gaat om geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast verleent Fier met haar functie ‘Chat met Fier’ al meer dan 10 jaar laagdrempelige hulp en online zorg aan slachtoffers van (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting.

Fonds Slachtofferhulp heeft met experts een interventie ontwikkeld voor hulp na online seksueel misbruik en dicht met WTFFF!?, het platform over online seksueel misbruik voor en door jongeren, de kloof tussen jonge slachtoffers en de hulpverlening. Daarnaast steunt Fonds Slachtofferhulp het CSG, Helpwanted en Fier inhoudelijk en financieel.

Dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij kunnen wij de strijd tegen online seksueel misbruik van jongeren aangaan. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. Wij danken de Nationale Postcode Loterij hier heel hartelijk voor.