Verbod op lachgas eindelijk een feit

Sinds 1 januari 2023 is bezit en verkoop van recreatief lachgas verboden. Een belangrijke stap naar veiliger wegen. Er zijn de laatste jaren tientallen doden en gewonden gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. Uit een inventarisatie van de politie op verzoek van de NOS blijkt dat bij 63 dodelijke ongevallen lachgasgebruik werd geconstateerd, net als bij 362 ongevallen met (ernstig) letsel.

Gepubliceerd op

Sinds 1 januari 2023 staat het onder jongeren populaire lachgas op de lijst met verboden middelen. Daarmee worden het bezit en de verkoop ervan illegaal. Het gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden toegestaan. Ook het gebruik van lachgas in de slagroomspuit blijft bestaan. Dit sluit nauw aan bij ons advies uit 2020 om recreatief lachgasgebruik te verbieden.  

Verbod lachgas helpt in de handhaving

Het verbod kan de politie bij handhaving enorm helpen, zegt minister van Justitie Yeşilgöz: “Het lachgasverbod helpt de politie enorm in de handhaving. Met het verbod wordt het lachgas bij je hebben – het bezit – op zich zelf al strafbaar. Hierdoor kan de politie eerder optreden. Nu is dat pas mogelijk op het moment dat iemand lachgas gebruikt en zorgt voor overlast of gevaarlijke situaties in het verkeer. Met het verbod kan de politie straks direct in actie komen als iemand niet-beroepsmatig lachgas in zijn bezit heeft en ballonnen met gasflessen in de auto heeft liggen. Zo kunnen we hopelijk ongelukken voorkomen.”

Roekeloze rijders

Het strafbaar stellen van het recreatief lachgasgebruik is niet de enige maatregel waar we ons hard voor maken. Het verkeer in Nederland kan en moet veiliger. Zo waren we nauw betrokken bij de wettelijke verruiming van de term ‘roekeloosheid’. Met de aanscherping van deze wet kunnen bestuurders die onaanvaardbare risico’s nemen in het verkeer, zwaardere straffen krijgen. Verder onderzoeken we met een expertgroep hoe veelplegers in het verkeer het beste kunnen worden aangepakt. Bijvoorbeeld door met een ingebouwd kastje in de auto het rijgedrag te monitoren.

Programma Verkeer

Binnen ons programma Verkeer hebben we aandacht voor de verkeersveiligheid in Nederland en maken we ons sterk voor de juiste behandeling en hulp voor slachtoffers en nabestaanden. Nieuwe risico’s op de Nederlandse wegen, zoals rijden onder invloed van lachgas, en de wettelijke aanpak hiervan, volgen we op de voet. We kijken uit naar de verdere ontwikkelingen.

Bekijk ons advies voor het verbod op recreatief lachgasgebruik.