OPROEP: Stop geweld en uitbuiting, te beginnen bij kinderen

Vandaag, op 28 april 2021, doen Fier (CKM) en Koraal een oproep aan de fractievoorzitter van de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet om geweld en uitbuiting van kinderen en jongeren te stoppen. Meer dan 66 professionele organisaties, waaronder Fonds Slachtofferhulp, en nog eens 200 professionals op persoonlijke titel, steunen de oproep.

Gepubliceerd op

Waarom is deze oproep belangrijk?

Na verkeersongevallen is geweld en uitbuiting de grootste niet-natuurlijke doodsoorzaak. Of het nu gaat om verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik, (seksuele) uitbuiting of online seksueel misbruik, wanneer slachtoffer niet de juiste hulp krijgen, is het vaak onmogelijk om een volwaardige toekomst op te bouwen. Daarnaast zien we dat kinderen die met ernstig geweld of uitbuiting opgroeien dit vaak doorgeven aan de volgende generatie. Doordat slachtoffers niets anders kennen, blijven patronen zich herhalen. Op maatschappelijk niveau heeft dit grote impact.

100 jaar oud en nog kampen met de trauma’s

‘’Er zijn vrouwen die nu 80 of bijna 100 jaar oud zijn en nog altijd kampen met de trauma’s. Door alles wat wij als jonge meisjes meemaakten: de emotionele mishandeling, de dwangarbeid, de isoleercellen en de stigmatisering. Het merendeel van de vrouwen is hier nooit van hersteld. Veel vrouwen kampen op hun oude dag nog met PTSS, nachtmerries en een minderwaardigheidscomplex.’’

Lees het volledige interview met Anita Suuroverste van de stichting KMGH.

Een landelijk aanpak

Ondanks dat er op gemeentelijk niveau hard is gewerkt aan de signalering en aanpak van geweld, is dit nog onvoldoende. Slachtoffers van ernstig geweld en (seksuele) uitbuiting krijgen te laat of onvoldoende hulp, veiligheid en bescherming. Met deze oproep onderstrepen Koraal en Fier de noodzaak en het belang van een landelijke aanpak en landelijke expertise- en behandelcentra voor kinderen en jongeren na geweld en uitbuiting.

Op initiatief van Fier en Koraal roepen wij gezamenlijk op tot:

  1. Landelijk vastgestelde richtlijnen voor signalering en behandeling.
  2. Specialistische en integrale zorg, veiligheid en bescherming voor ernstige geweldslachtoffers in enkele landelijk georganiseerde expertise- en behandelcentra.
  3. Sterk vereenvoudigde systemen voor het bekostigen en verantwoorden van deze landelijke en specialistische zorg.

Klik hier om de gedetailleerde oproep en het persbericht van Fier te lezen. De oproep van Fier ondersteunen kan door dit bericht te liken.