Herstel na online seksueel geweld

De afgelopen jaren vond een explosieve groei plaats van kinderen en jongeren die slachtoffer worden van online seksueel geweld. Deskundigheid en ervaren hulpverlening op dit gebied is er nog niet. Daar willen wij wat aan doen en daarom is Fonds Slachtofferhulp bezig met een interventie gericht op het herstel na online seksueel geweld. 

Gepubliceerd op

Online seksueel geweld is een actueel probleem

Het aantal zedenmisdrijven groeit elk jaar en daar komen ook nieuwe vormen van seksueel misbruik bij. Bijna alle Nederlandse jongeren (98%) zijn in het bezit van een smartphone en zijn actief op sociale media. Naast de mogelijkheden en positieve kanten die sociale media bieden, zijn er ook zorgen. Steeds meer kinderen en jongeren worden slachtoffer van diverse vormen van online seksueel misbruik.

Kinderen en jongeren worden afgeperst met naaktfoto’s van zichzelf (sextortion), ondervinden de heftige gevolgen van de verspreiding van seksueel getinte foto’s of video’s (sexting), maar ook worden jongere kinderen in toenemende mate slachtoffer van digitale vormen van kinderlokken (grooming).

Herstel na online seksueel geweld - Fonds Slachtofferhulp

Herstel na online seksueel geweld

Als slachtoffer sta je letterlijk ‘te kijk’ voor de hele wereld. Er is geen ontkomen aan. Slachtoffers blijven, soms nog jaren later, geconfronteerd worden met niets verhullende foto’s of filmpjes van zichzelf op internet en kunnen door miljoenen mensen bekeken worden. Eén “grapje” van een ex-vriendje in hun jeugd kan voor altijd aan hun identiteit blijven kleven.

Uit een aantal recente studies blijkt dat dit grote impact heeft op het leven van kinderen en jongeren. Ze ervaren veel stress- en stemmingsklachten, schamen zich voor wat hen is overkomen en stagneren hierdoor in hun ontwikkeling en deelname aan het sociale leven. Zonder hulp gericht op het herstel na online seksueel geweld, kunnen zij in een enorme negatieve spiraal terecht komen.

"Van mijn dochter is een naaktfoto gemaakt toen ze stond te douchen na een voetbalwedstrijd. De gevolgen hiervan zijn zeer verdrietig en niet te overzien. Het heeft ons hele gezin stuk gemaakt. Nina heeft EMDR therapie gehad en we zijn nu op zoek naar passende vervolgtherapie. "
- Marjon, moeder van Nina (16)

Nieuw hulpprogramma

Fonds Slachtofferhulp wil daarom een project starten voor het ontwikkelen van een nieuw hulpprogramma voor kinderen en jongeren tussen de 12 en 21 jaar, gericht op het verminderen of wegnemen van de negatieve psychische-, medische- en maatschappelijke gevolgen na online seksueel geweld. Het project en de uitkomsten ervan zijn verder gericht op de professionals die in hun werk te maken krijgen met deze hulpvragen.

Het project is succesvol afgerond wanneer het hulpprogramma is ontwikkeld en uitgegeven, zodat het kan worden toegepast door jeugdhulpverleners. In de vorm, van een boek, maar ook van eHealth modules. De interventie wordt aangeboden aan de Erkenningscommissie van het Nederlands JeugdInstituut voor opname in de databank effectieve jeugdinterventies.

Gebrek aan hulpverlening

Deze groep kinderen, jongeren en hun ouders komt bij de jeugdhulpverlening terecht, met een diversiteit aan hulpvragen. Vanuit onderwijs en jeugdzorg komt de vraag hoe online seksueel geweld te voorkomen is en welke hulpprogramma’s er zijn die gericht zijn op de gevolgen waar slachtoffers tegenaan lopen. Er zijn nog geen hulpverleningsprogramma’s beschikbaar die zich richten op het verminderen van de negatieve psychische gevolgen van online seksueel geweld.