Een leven getekend door kindermishandeling

Het project Getekend – Sporen van kindermishandeling, van Hameeda Lakho, Herman van Hoogdalem en Gijs Wanders, toont op indrukwekkende wijze wat de gevolgen zijn van kindermishandeling op een volwassen leven.

Nathalie Gaal-Franse
Senior beleidsmedewerker bij Fonds Slachtofferhulp

Voor het project ‘Getekend – Sporen van kindermishandeling‘ zijn vijf slachtoffers en daders geportretteerd, door kunstschilder Herman van Hoogdalem. De portretten spreken voor zich en vertellen het verhaal van slachtoffers en daders van kindermishandeling, zonder dat woorden nodig zijn. In dit artikel lees je meer over het project en het persoonlijk verhaal van Jurgen, een van de hoofdpersonen.

Herstel is niet hetzelfde als genezen

Kindermishandeling laat diepe sporen na. Het is voor veel slachtoffers een lange, moeilijke weg voordat zij de pijn uit hun jeugd kunnen accepteren. Zo blijkt ook uit het verhaal van Jurgen. Jurgen is een van de vijf getekende hoofdpersonen uit het project ‘Getekend’.

‘’Herstel is niet hetzelfde als genezen van geweld. Je raakt het nooit helemaal kwijt, maar je kunt ermee leren leven.”

Geweld als onderdeel van het leven

Het proces waarbij de hoofdpersonen geportretteerd zijn en hun persoonlijk verhaal vertellen, is door Gijs Wanders tot een documentaire gemaakt. Daarnaast zal ‘Getekend’ te zien zijn tijdens een rondreizende expositie en zijn de verhalen en beelden vastgelegd in een boek. In ‘Getekend’ vertelt o.a. Jurgen openlijk over zijn leven, getekend door kindermishandeling. Erover praten draagt bij aan zijn herstel:

‘’Geweld was onderdeel van mijn leven. Hoe vreemd het ook klinkt, voor mij was het normaal. Toen ik heel jong was, lag ik vaak wakker in bed. Ik durfde niet te gaan slapen. Ik wist wat er kon gebeuren als mijn vader ’s avonds laat thuiskwam.’’

Naast slachtoffer, ook dader

De littekens door kindermishandeling zijn vaak zo diep, dat ook het leven van volgende generaties hierdoor getekend wordt. Het komt veel voor dat mensen die huiselijk geweld hebben meegemaakt, naast slachtoffer ook dader worden. Ook Jurgen is zichzelf op enig moment verloren door de pijn uit zijn jeugd. Hij werd naast slachtoffer van kindermishandeling, ook dader:

‘’Mijn grootste angst was dat ik door mijn vriendin verlaten zou worden. Ik dronk en gebruikte drugs. Daardoor begon ik op mijn vader te lijken. Ook ik werd gewelddadig. Ik had er geen controle over.’’

Patronen doorbreken

Nu helpt Jurgen anderen, wiens leven ook is getekend door kindermishandeling. Mensen die, net als hij, door huiselijk geweld ook pleger zijn geworden. Hij vertelt hierover:

‘’Je kunt jouw aandeel als pleger van huiselijk geweld pas zien, als je kunt accepteren dat je zelf ook slachtoffer bent. Daarom vind ik het ook belangrijk om mijn verhaal te delen in ‘Getekend – Sporen van kindermishandeling’. Om mensen een overstijgend beeld te geven van slachtoffers en plegers. Om te komen tot duurzame oplossingen, is ook het verhaal van de pleger cruciaal.”

Wil je graag het volledige interview met Jurgen lezen? Begin december wordt het verhaal gepubliceerd in ons (online) magazine. Wil je ons magazine thuis ontvangen? Klik hier.

De rol van Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp steunt Hameeda Lakho sinds vele jaren in haar werk voor lotgenoten, vanuit haar stichting: De Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid. Wij maken de rondreizende expositie en de publicatie van het boek ‘Getekend – Sporen van kindermishandeling‘ mede mogelijk. Lees meer over het project via onze projectpagina.