Kracht hervinden

Ineke Sybesma blikt in haar eindejaarscolumn terug op 2020. Een bewogen jaar waarin we te maken kregen met de enorme impact van COVID-19. Wat leert het ons? En hoe kunnen we deze lessen in 2021 inzetten om slachtoffers hun kracht te helpen hervinden?

Ineke Sybesma
Directeur Fonds Slachtofferhulp

2020 gaat wereldwijd de boeken in als een bizar en bewogen jaar. Beheerst door de coronacrisis die grote gevolgen had voor iedereen. Dit jaar liet zien dat het leven niet maakbaar is. Dat rampen ons kunnen overkomen en dat we ons ertoe dienen te verhouden en er het beste van moeten maken. Tegelijkertijd hebben we gezien dat we samen heel veerkrachtig zijn. Dat we elkaar nodig hebben en samen prachtige nieuwe oplossingen voor bestaande problemen kunnen verzinnen. Steun maakt sterker, dat stellen we weer vast.

Dat zien we precies zo in ons werk: slachtofferschap overkomt je. Je wordt onverwachts getroffen en geconfronteerd met ernstige gevolgen, maar uiteindelijk moet en wil je dóór. Stap voor stap hervind je je kracht. Met de juiste professionele hulp en vooral met de steun van je omgeving.

Volle kracht

2021 belooft ons dat we stap voor stap, zoveel mogelijk ons leven kunnen hervatten. Hopelijk nemen we de goede ontwikkelingen uit deze crisis mee in de tijd hierna. Voor het Fonds Slachtofferhulp betekent het dat we met volle kracht kunnen werken aan onze programma’s, waarmee we slachtoffers sterker willen maken. Of het nu gaat om het verbeteren van hun rechtspositie of het optimaliseren van het hulpaanbod.

De gevolgen van het afgelopen jaar bepalen mede onze agenda voor 2021. Er is werk aan de winkel, want juist nu hebben slachtoffers onze steun nodig.

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp

Online

Ook wij nemen wat we leren van deze crisis mee in ons werk. We zetten hierbij extra in op onze online aanpak. Zo wordt onze SlachtofferWijzer.nl nog beter toegankelijk gemaakt zodat nog meer slachtoffers de weg naar de beste hulp kunnen vinden. We gaan online modules voor rouwverwerking beschikbaar maken op een speciale site. Er wordt hard gewerkt aan online therapie voor verkeersslachtoffers en samen met hulporganisaties als het CSG werken we aan goede hulp voor slachtoffers van online seksueel misbruik. Ook verwachten we de resultaten van onze pilot voor slachtoffers van medische incidenten en bekijken we hoe we ons hard kunnen maken voor deze patiënten, bijvoorbeeld door in te zetten op een andere vorm van schadeverhaal. Tot slot is er onze noodhulp, waarin we sinds de crisis in steeds meer schrijnende situaties  hulp proberen te bieden.

Steun

De gevolgen van het afgelopen jaar bepalen mede onze agenda voor 2021. Er is werk aan de winkel, want juist nu hebben slachtoffers onze steun nodig. Ik ben enorm dankbaar dat we bij ons werk op veel betrokken donateurs mogen rekenen en met zoveel betrokken wetenschappers, hulpverleners en belangenbehartigers mogen samenwerken. We hebben met zijn allen het beste voor met slachtoffers en nabestaanden. En dat hopen we ook in 2021 weer te mogen ervaren.

Ondanks de beperkingen waarmee we allemaal te maken hebben, wens ik je deze feestdagen de nabijheid van de mensen die je dierbaar zijn. Op een hoopvol jaar, van uithuilen en opnieuw beginnen.

Houd vol, pas goed op jezelf en blijf omkijken naar elkaar.

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp