Over ons

Fonds Slachtofferhulp zet zich als onafhankelijke, maatschappelijke organisatie al meer dan 30 jaar in voor slachtoffers in Nederland. Ons doel is dat álle slachtoffers de juiste hulp ontvangen, na een traumatische ervaring. Zodat zij een leven kunnen leiden dat niet in het teken staat van slachtofferschap. Op basis van eigen veerkracht én met de juiste hulp.


Onze programma's

Om echt iets te bereiken, is het belangrijk om focus aan het te brengen in ons werk voor slachtoffers. Op basis van de meest dringende vragen uit de samenleving, ontwikkelen wij hulpprogramma’s waarin we toewerken naar een structureel hulpaanbod. Kies een programma voor meer informatie.

Onze activiteiten

Fonds Slachtofferhulp is een veelzijdig goed doel. Wij vervullen onder meer de rol van fondsenwerver, belangenbehartiger, voorlichter en innovator en financier. We financieren elk jaar vele projecten, die variëren van individuele noodhulp tot diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Stuk voor stuk dragen ze bij aan de verbetering van de hulp aan slachtoffers. 

Onze meerjarenstrategie

Ons werk vraagt vaak een lange adem voordat de resultaten zichtbaar zijn. Veel van onze activiteiten rollen zich dan ook over meerdere jaren uit. In onze meerjarenstrategie 2022-2025 richten we ons op drie pijlers: vernieuwen, verbinden en versterken.

Jaarverslagen

Ben je benieuwd hoe wij het verschil maken in de levens van slachtoffers en nabestaanden? In ons jaarverslag lees je hoe de giften van onze donateurs en sponsoren maximaal ten goede komen aan slachtoffers en nabestaanden.

Donateursinformatie

Dankzij de betrokkenheid van onze donateurs kunnen wij ons sterk maken voor slachtoffers. Op de pagina donateursinformatie vind je meer informatie over de manier waarop wij werven. Donateurs kunnen hier terecht om gegevens te wijzigingen, een klacht doorgeven en aangeven hoe zij geïnformeerd willen worden.

Financiering

Het mogelijk maken van projecten is één van onze belangrijkste activiteiten. Het fonds financiert elk jaar vele projecten, die variëren van individuele noodhulp tot diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Stuk voor stuk dragen ze bij aan de verbetering van de hulp aan slachtoffers. 

Onderzoek

Fonds Slachtofferhulp onderzoekt manieren voor het verbeteren van de hulp aan slachtoffers. Wetenschappelijk onderzoek maakt duidelijk voor welke slachtoffers hulp (nog) niet beschikbaar is. Fonds Slachtofferhulp werkt intensief samen met onderzoekers, universiteiten, hulpverleners, ziekenhuizen en bedrijven.