Over ons

Fonds Slachtofferhulp zet zich als onafhankelijke, maatschappelijke organisatie al meer dan 30 jaar in voor slachtoffers in Nederland. Ons doel is dat álle slachtoffers de juiste hulp ontvangen, na een traumatische ervaring. Zodat zij een leven kunnen leiden dat niet in het teken staat van slachtofferschap. Op basis van eigen veerkracht én met de juiste hulp.


Al meer dan dertig jaar zetten we ons in voor slachtoffers in Nederland. Dit doen we niet alleen. We werken nauw samen met onderzoekers, universiteiten, kennisinstituten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners. Dankzij giften vanuit de samenleving kunnen we ons elke dag opnieuw inzetten om slachtoffers hun kracht terug te geven. Onafhankelijk en onvermoeibaar.

 • Zo zijn we ontstaan

  In 1989 stond prof. mr. Pieter van Vollenhoven aan de wieg van het Fonds Slachtofferhulp. Zijn droom was om iets te doen voor slachtoffers die er zelf niet bovenop kwam. Wat begon met een droom is geworden wat we vandaag de dag zijn. Een organisatie die zich sterk maakt voor slachtoffers. Lees hier over hoe we zijn ontstaan.

 • Onafhankelijk

  Onze onafhankelijkheid vinden we enorm belangrijk. Omdat we geen subsidie van de overheid ontvangen, kunnen we kritisch zijn op de wet- en regelgeving voor slachtoffers. Dit betekent ook dat we ons werk alleen kunnen doen dankzij giften uit de samenleving. Lees hier hoe we die giften besteden.

 • Deskundig

  Onderzoek is de basis van ons werk om slachtoffers te helpen hun kracht weer te vinden. Hiervoor werken we nauw samen met onderzoekers, universiteiten, kennisinstituten, ervaringsdeskundigen én slachtoffers zelf.
  Lees hier meer over hoe we werken.

Onze missie

 • Onze statutaire missie is het werven en besteden van fondsen ten behoeve van:
  • slachtofferhulpverlening;
  • het verbeteren van de positie van slachtoffers;
  • het geven van voorlichting en het behartigen van de belangen van slachtoffers en de slachtofferhulpverlening;
  • het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties die werken op het terrein van de slachtofferhulpverlening,
  • preventie van slachtofferschap.

Organisatie & bestuur

Fonds Slachtofferhulp bestaat sinds 1989 en bestaat uit een Raad van Toezicht, directeur en medewerkers. Fonds Slachtofferhulp kiest bewust voor een kleine organisatie met weinig personeel. Fonds Slachtofferhulp wordt bijgestaan door bedrijven die het fonds een warm hart toedragen. Lees meer over de organisatie en de organisatiestructuur.

Onze meerjarenstrategie

Ons werk vraagt vaak een lange adem voordat de resultaten zichtbaar zijn. Veel van onze activiteiten rollen zich dan ook over meerdere jaren uit. In onze meerjarenstrategie 2022-2025 richten we ons op drie pijlers: vernieuwen, verbinden en versterken.

Jaarverslagen

Ben je benieuwd hoe wij het verschil maken in de levens van slachtoffers en nabestaanden? In ons jaarverslag lees je hoe de giften van onze donateurs en sponsoren maximaal ten goede komen aan slachtoffers en nabestaanden.

Kom jij bij ons werken?

Bij Fonds Slachtofferhulp werken 20 collega’s met ieder hun eigen specialisme. Zij zetten zich dagelijks in vanuit hun expertise zoals beleidsadvies, fondsenwerving, communicatie & marketing en belangenbehartiging. Word jij onze nieuwe collega?

Verantwoording

Fonds Slachtofferhulp voldoet aan de strenge kwaliteitseisen voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, wordt uitgegeven. Het kenmerk Erkend Goed Doel geeft aan dat Fonds Slachtofferhulp daadwerkelijk bijdraagt aan een betere hulpverlening aan slachtoffers, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. Lees meer over onze verantwoording in ons jaarverslag.

Wat is het verschil tussen Fonds Slachtofferhulp en Slachtofferhulp Nederland?

Slachtofferhulp Nederland en Fonds Slachtofferhulp werken nauw samen om de positie van slachtoffers te verbeteren. Toch zijn er een paar belangrijke verschillen tussen beide organisaties:

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland is een uitvoeringsinstantie van de overheid. Als slachtoffer heb je volgens de wet recht  op gratis hulpverlening op praktisch, emotioneel, financieel en juridisch gebied. Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland bieden deze hulpverlening. Wanneer je te maken hebt gehad met bijvoorbeeld een misdrijf of een verkeersongeval, dan stuurt de politie je gegevens door naar Slachtofferhulp Nederland en zullen zij contact met je opnemen.

Slachtofferhulp Nederland wordt gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie. We zorgen ervoor dat de hulpverlening, ondersteuning, regels en wetten voor slachtoffers en nabestaanden goed aansluiten op hun behoeften.  Hiervoor doen we onderzoek, ontwikkelen we nieuw hulpaanbod en gaan we met de overheid en de politiek in gesprek om regels of wetten aan te passen. Wij verlenen geen individuele basishulpverlening. Wel staan we in nauw contact met slachtoffers en nabestaanden zelf.  Zo weten we wat er speelt, waar ze tegenaan lopen en hoe we hun positie kunnen versterken.

Omdat we een onafhankelijke maatschappelijke organisatie zijn, krijgen we geen geld van de overheid, maar werken dankzij giften van particulieren.