Donateurs informatie

Dankzij de betrokkenheid van donateurs kunnen wij ons sterk maken voor slachtoffers. Wij vinden het belangrijk dat donateurs tevreden zijn over ons werk en dat de wijze waarop zij ons steunen.


Contact

Voor informatie of vragen over het donateurschap kan je dagelijks contact opnemen met onze donateursafdeling.
Dit kan tussen 8:30 en 12:30 via de telefoon 070 392 52 00 en de hele dag per mail: donateurs@fondsslachtofferhulp.nl

In verband met het Coronavirus zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Via de mail helpen we je graag verder.

Wervingsacties

Wij kunnen ons werk doen dankzij de steun en giften uit de maatschappij. Particuliere donateurs vormen de ruggengraat van Fonds Slachtofferhulp. We ontmoeten hen op verschillende manieren: door deur-aan-deurwerving, straatwerving, per post en door het telefonisch benaderen van (potentiële) donateurs. Het is geweldig om te zien dat, mede door onze wervingsacties, ieder jaar meer donateurs aanhaken.

Post op maat

Wij informeren onze donateurs open en zo volledig mogelijk. Wij realiseren ons daarbij dat de wensen van hoeveelheid post en digitale nieuwsbrieven en de inhoud daarvan, heel persoonlijk is. Daarom hanteren wij het post-op-maat-principe. Hier kunnen donateurs aangeven dat zij minder, geen of alleen specifieke post willen ontvangen.

Reacties en klachten

Heb je een reactie of klacht over de werkwijze van het Fonds Slachtofferhulp? Laat het ons weten, dan kunnen wij onze werkwijze verbeteren. Meer informatie over onze klachtenprocedure vind je hieronder.

Veelgestelde vragen

Donateurszaken

 • Krijg ik belastingvoordeel als ik geld geef aan het Fonds Slachtofferhulp?

  Ja. Doordat het Fonds Slachtofferhulp een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is kunt u belastingvrij schenken aan het Fonds Slachtofferhulp.

 • Ik wil (als donateur) wijzigingen in mijn persoonlijke of adresgegevens doorgeven, kan dit?

  U kunt als donateur wijzigingen in uw persoonlijke of adresgegevens doorgeven door middel van ons wijzigingsformulier.

 • Ik ben donateur en wil mijn bijdrage of automatische incasso stopzetten, hoe werkt dat?

  U kunt uw bijdrage altijd aanpassen of beëindigen, zowel qua bedrag als qua frequentie. Om uw donateurschap van Fonds Slachtofferhulp te wijzigen of op te zeggen kunt u dit tussen 8.30 en 12.30 uur telefonisch doorgeven bij onze donateurslijn: 070 392 52 00. Zo kunnen wij het direct doorvoeren. Hierna ontvangt u een bevestiging van ons.

 • Werven jullie deur-aan-deur?

  Het klopt inderdaad dat wij aan deur-aan-deurwerving doen om donateurs te werven. Daarnaast is voorlichting aan de deur een goede manier om mensen te informeren over onze werkzaamheden en enthousiast te maken voor onze projecten. Meer achtergrondinformatie vindt u op onze pagina’s over deur-aan-deurwerving.

 • Wat is het verschil met Slachtofferhulp Nederland?

  Slachtofferhulp Nederland is een hulpverlenende organisatie. Zij bieden basishulpverlening aan slachtoffers op praktisch, emotioneel, financieel en juridisch gebied. Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige organisatie, maar heeft nauwe banden met het Ministerie van Veiligheid en Justitie; zij betalen de personele- en organisatiekosten.

  Het Fonds Slachtofferhulp werft fondsen om de (rechts)positie van slachtoffers in Nederland te verbeteren en uit te breiden. Per jaar financieren we zo’n 400 projecten, waaronder die van Slachtofferhulp Nederland. Doel is dat het nieuwe hulpaanbod wordt ingebed in de structurele hulp die door de overheid gegeven wordt.

  Slachtofferhulp Nederland en het Fonds Slachtofferhulp werken nauw samen om de positie van slachtoffers te verbeteren.