De vier van: Marga de Jager

Wij zijn er trots op dat we kunnen rekenen op een enorm betrokken Raad van Toezicht (RvT). In deze serie stellen we vier vragen aan onze RvT-leden waarmee we een inkijkje krijgen waarom en hoe zij zich hard willen maken voor slachtoffers. Dit keer ondervragen we Marga de Jager, sinds 2021 CEO van de ANWB en vanaf dat moment lid van de RvT van Fonds Slachtofferhulp.

1. Anderhalf jaar geleden werd u CEO bij de ANWB én trad u toe tot de Raad van Toezicht van Fonds Slachtofferhulp. Is dit wat u betreft een mooie en logische match? Waar ‘ontmoeten’ we elkaar?

Dat is een heel vanzelfsprekende match. De ANWB was ruim 30 jaar geleden een van de oprichters van het Fonds Slachtofferhulp. Samen zorgen we ervoor dat er oog is voor verkeersslachtoffers en dat de helpende hand naar deze mensen wordt uitgestoken. Met elkaar kunnen we écht het verschil maken. Dat blijft nodig, omdat het aantal verkeersdoden en -gewonden nog altijd veel te hoog is.

2. Verkeersveiligheid neemt een grote plaats in op de politieke agenda en bij veel spelers in het veld. Hoe is dit thema vertaald binnen de ANWB? Oftewel, wat zijn de ambities om bij te dragen aan de halvering van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2030?

Hoewel allerlei partijen zich dagelijks inspannen voor een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers, lukt het tot nu toe niet om een structurele daling te bereiken. Daar maakt de ANWB zich ernstig zorgen over. Dat er nu een concrete tussendoelstelling ligt, is een noodzakelijke stap op weg naar het einddoel van 0 dodelijke verkeersslachtoffers in 2050.

Bij de ANWB werken we elke dag aan veilig verkeer voor iedereen. Dat doen we onder meer met de ANWB Veilig Rijden verzekering, met ANWB rijopleidingen en rijzekerheidstrainingen en met ANWB Streetwise. Ook ondersteunen wij de Mono-campagne tegen afleiding in het verkeer. Daarnaast gaat in oktober onze grote fietsverlichtingscampagne weer van start. Verder geeft de ANWB dagelijks tips en adviezen via anwb.nl en sociale media, en bieden we producten aan die veilig verkeersgedrag stimuleren, zoals fietshelmen, veiligheidshesjes, fietslampjes etc. Ook is de ANWB initiatiefnemer van de Verkeersveiligheidscoalitie, waar ook Fonds Slachtofferhulp deel van uit maakt. In dat verband hebben we vorig jaar bijvoorbeeld het vernieuwde Manifest Verkeersveiligheid aangeboden aan de nieuwe Tweede Kamer. Hierin staan allerlei concrete aanbevelingen waarmee de verkeersveiligheid gericht kan worden verbeterd.

3. Vindt u dat er genoeg aandacht is voor de slachtoffers van een verkeersongeval? Waar liggen de kansen voor verbeteringen?

Verkeersongevallen zorgen jaarlijks voor onnoemelijk menselijk leed. Het is belangrijk dat slachtoffers zich gezien en gehoord voelen. Nu de Algemene nabestaandenwet is aangenomen, is er gelukkig ook meer aandacht voor het leed van de mensen die achterblijven. Die hebben het met het wegvallen van een gezinslid al moeilijk genoeg. Daar moeten geen grote geldzorgen bovenop komen. Dat zij nu in aanmerking kunnen komen voor een financiële tegemoetkoming, helpt in ieder geval om de basis op orde te houden.  De projecten TrafVic en TrafVic Kids waarmee het Fonds werkt aan betere opvang zijn ook belangrijk, de eerste resultaten wijzen erop dat de therapie erg goed helpt, dat is bemoedigend.

4. Stel: geld, menskracht en tijd spelen geen rol. Wat zou u dan dolgraag met Fonds Slachtofferhulp willen aanpakken?

Dan denk ik toch aan initiatieven die ervoor zorgen dat de afwikkeling van een ongeval sneller en efficiënter kan verlopen. Zoals hulp bij de afhandeling van de verzekering, of bij rechtszaken. Op dit moment hebben slachtoffers vaak te maken met een lange en vaak ook ingewikkelde nasleep. Ik denk dat het hen enorm zou helpen als die processen soepeler zouden verlopen.  Het Fonds heeft daar ook uitgewerkte ideeën voor die daarbij zouden kunnen helpen.