Veelgestelde vragen

Werkzaamheden

 • Wat is het Fonds Slachtofferhulp

  Het Fonds Slachtofferhulp helpt slachtoffers in Nederland te worden wie ze waren. Op basis van hun eigen veerkracht én met de juiste hulp.

  Een traumatische ervaring kan je leven op zijn kop zetten. Het heeft soms grote gevolgen voor jezelf – als slachtoffer – maar ook voor je omgeving en uiteindelijk voor de hele maatschappij.

  Om weer zoveel mogelijk te worden wie je was, is het belangrijk om goed met deze gevolgen om te gaan. Dat kan als je de hulp die jij nodig hebt, krijgt op het moment dat je het nodig hebt.

 • Wat doet het Fonds Slachtofferhulp

  Om slachtoffers te helpen, financieren we elk jaar zo’n 400 projecten. Van informatieve websites tot herdenkingen. Van belangenbehartiging tot opleiden van hulpverleners. En van individuele noodhulp tot grote wetenschappelijke onderzoeken.

  Elk jaar besteedt het Fonds Slachtofferhulp zo’n 4 miljoen euro aan slachtoffers. Natuurlijk maken we ook kosten om donateurs te werven en hebben we een kantoor en kantoorartikelen nodig. Die bureaukosten en wervingskosten houden we zo laag mogelijk. We hebben dan ook al jaren het CBF-keurmerk.

 • Hoe wordt het geld door het Fonds Slachtofferhulp besteed?

  In 2018 besteedden we in totaal €4.097.206,- verdeeld over de categorieën: belangenbehartiging, voorlichting, innovatie van hulpverlening, directe hulp aan slachtoffers, noodhulp, deskundigheidsbevordering en lotgenotencontact. Als onafhankelijk goed doel waaraan particulieren en bedrijven aan bijdragen, vinden we het belangrijk om open en transparant te zijn over de inzet van middelen. In ons jaarverslag vindt u een uitgebreide verantwoording.

 • Is het Fonds Slachtofferhulp een officieel goed doel (CBF en ANBI)?

  Het Fonds Slachtofferhulp heeft de CBF-erkenning voor goede doelen en is ANBI gecertificeerd. We worden getoetst over onze omgang met drie hoofdprincipes: besturen en toezicht houden, besteding van middelen en de omgang met belanghebbenden. Op basis van de bevindingen bij die toetsing hebben wij de CBF-erkenning voor goede doelen, en zijn we een Algemeen Nut Beogende Instelling.

 • Wat is het verschil met Slachtofferhulp Nederland?

  Slachtofferhulp Nederland is een hulpverlenende organisatie. Zij bieden basishulpverlening aan slachtoffers op praktisch, emotioneel, financieel en juridisch gebied. Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige organisatie, maar heeft nauwe banden met het Ministerie van Veiligheid en Justitie; zij betalen de personele- en organisatiekosten.

  Het Fonds Slachtofferhulp werft fondsen om de (rechts)positie van slachtoffers in Nederland te verbeteren en uit te breiden. Per jaar financieren we zo’n 400 projecten, waaronder die van Slachtofferhulp Nederland. Doel is dat het nieuwe hulpaanbod wordt ingebed in de structurele hulp die door de overheid gegeven wordt.

  Slachtofferhulp Nederland en het Fonds Slachtofferhulp werken nauw samen om de positie van slachtoffers te verbeteren.

Inkomsten

Uitgaven

 • Hoeveel heeft het Fonds jaarlijks te besteden?

  Het Fonds Slachtofferhulp zet circa 4,5 miljoen euro om per jaar. In ons jaarverslag kunt u meer lezen over onze inkomsten en uitgaven.

 • Hoe weet het Fonds Slachtofferhulp dat het geld goed besteed wordt?

  Alle organisaties die van het Fonds Slachtofferhulp subsidie krijgen, hebben de plicht het geld zoals afgesproken te besteden. Om dit te waarborgen, zijn voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement. Hieraan moet worden voldoen, pas daarna kan een subsidie worden goedgekeurd. Na die goedkeuring volgen wij het betreffende traject intensief. We monitoren de projecten en vragen inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages en een eindverantwoording. In sommige gevallen wordt ook een accountantsverklaring gevraagd. Zo weten we zeker dat het geld van donateurs en sponsoren goed is besteed.

 • Hoe weet ik dat het Fonds Slachtofferhulp mijn gift goed besteedt?

  Het Fonds Slachtofferhulp heeft het CBF-keurmerk en is ANBI-gecertificeerd. Dat betekent dat wij aan strikte eisen moeten voldoen die jaarlijks opnieuw worden getoetst door onafhankelijke controleurs en de belastingdienst. Als particulier fonds waaraan donateurs en sponsoren vrijwillig een bijdrage leveren, vinden wij een transparante verantwoording over de inzet van de middelen een noodzakelijke voorwaarde. Dat doen wij jaarlijks in ons jaarverslag en tussentijds via onze website en nieuwsberichten.

 • Wat is het salaris van de directeur van het Fonds Slachtofferhulp?

  Het salaris van onze directeur is vastgesteld conform de daarvoor bestaande richtlijnen, ‘ de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen’ en ligt ver onder de zogenoemde Balkenende-norm. Het Fonds Slachtofferhulp is voor transparantie in baten en lasten van goede doelen, daarom verwijzen we u graag naar ons jaarverslag, waarin wij een speciale paragraaf hebben opgenomen over het functioneren en loon van onze directeur.

 • A Krijgen de bestuursleden van het Fonds Slachtofferhulp betaald?

  De bestuursleden van het Fonds Slachtofferhulp krijgen niet betaald. Zij doen hun werk belangeloos, wat betekent dat zij geen loon krijgen en ook geen vergoeding van onkosten. Conform de richtlijn die het CBF stelt aan bestuurders van goede doelen, hebben de bestuursleden bovendien ieder een verklaring ondertekend inzake uitsluiting van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

Donateurszaken

 • Krijg ik belastingvoordeel als ik geld geef aan het Fonds Slachtofferhulp?

  Ja. Doordat het Fonds Slachtofferhulp een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is kunt u belastingvrij schenken aan het Fonds Slachtofferhulp.

 • Ik wil (als donateur) wijzigingen in mijn persoonlijke of adresgegevens doorgeven, kan dit?

  U kunt als donateur wijzigingen in uw persoonlijke of adresgegevens doorgeven door middel van ons wijzigingsformulier.

 • Ik ben donateur en wil mijn bijdrage of automatische incasso stopzetten, hoe werkt dat?

  U kunt uw bijdrage altijd aanpassen of beëindigen, zowel qua bedrag als qua frequentie. Om uw donateurschap van Fonds Slachtofferhulp te wijzigen of op te zeggen kunt u dit tussen 8.30 en 12.30 uur telefonisch doorgeven bij onze donateurslijn: 070 392 52 00. Zo kunnen wij het direct doorvoeren. Hierna ontvangt u een bevestiging van ons.

 • Werven jullie deur-aan-deur?

  Het klopt inderdaad dat wij aan deur-aan-deurwerving doen om donateurs te werven. Daarnaast is voorlichting aan de deur een goede manier om mensen te informeren over onze werkzaamheden en enthousiast te maken voor onze projecten. Meer achtergrondinformatie vindt u op onze pagina’s over deur-aan-deurwerving.

 • Wat is het verschil met Slachtofferhulp Nederland?

  Slachtofferhulp Nederland is een hulpverlenende organisatie. Zij bieden basishulpverlening aan slachtoffers op praktisch, emotioneel, financieel en juridisch gebied. Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige organisatie, maar heeft nauwe banden met het Ministerie van Veiligheid en Justitie; zij betalen de personele- en organisatiekosten.

  Het Fonds Slachtofferhulp werft fondsen om de (rechts)positie van slachtoffers in Nederland te verbeteren en uit te breiden. Per jaar financieren we zo’n 400 projecten, waaronder die van Slachtofferhulp Nederland. Doel is dat het nieuwe hulpaanbod wordt ingebed in de structurele hulp die door de overheid gegeven wordt.

  Slachtofferhulp Nederland en het Fonds Slachtofferhulp werken nauw samen om de positie van slachtoffers te verbeteren.

Post en privacy

 • Ik wil minder post ontvangen, kan dat?

  Als u minder post wilt ontvangen dan bespreken we graag met u welke post, hoe vaak en op welke manier u dit van ons wilt ontvangen. U kunt ons hiervoor bellen op onze donateurslijn; 070 392 52 00 (8.30- 12.00 uur). Lees hier op de pagina Post op maat meer over.

 • Ik wil graag de HulpPost of digitale nieuwsbrief ontvangen

  U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief (zes tot tien keer per jaar) en ons magazine HulpPost dat u drie keer per jaar per post ontvangt. Zo bent u altijd op de hoogte van nieuwe projecten, verhalen en acties van het Fonds Slachtofferhulp.

 • Ik wil de e-nieuwsbrief niet meer ontvangen, waar kan ik me afmelden?

  Klik in een van de ontvangen e-nieuwsbrieven onderaan op ‘afmelden’. Door het zo te doen is de stopzetting direct verwerkt en wordt u van de maillijst verwijderd.

 • Kunnen mijn gegevens elk moment uit de donateursadministratie verwijderd worden?

  Ja, op uw verzoek per brief, telefoon of e-mail kunnen uw gegevens op elk moment uit onze donateursadministratie verwijderd worden zonder dat u hiervoor een verklaring hoeft te geven. Geef bij uw bericht altijd uw naam, adres en telefoonnummer door, dan maken wij het meteen voor u in orde.

 • Worden mijn adresgegevens aan derden verstrekt door het Fonds Slachtofferhulp?

  Het Fonds Slachtofferhulp verstrekt geen adresgegevens aan derden. Uw gegevens worden door ons alleen gebruikt voor de uitvoering van het donateurschap. Dat betekent dat wij uw gegevens, tenzij u aangeeft daar geen prijs op te stellen, alleen gebruiken om u post aan u te sturen, of om telefonisch contact op te nemen.

 • Hoe komt u aan mijn adres?

  Wij huren namen en adressen van bedrijven en organisaties die dit soort gegevens ter beschikking stellen. Daarnaast zijn er ook gegevens die u zelf ooit een keer kunt hebben verstrekt doordat u een vragenlijst heeft ingevuld of een donatie heeft gedaan.

 • Mijn vader/moeder/partner is overleden, maar ik krijg nog steeds post. Hoe kan ik dit stopzetten?

  Neemt u alstublieft contact op met onze donateursadministratie op 070 392 52 00 (08.30-12.30 uur) of donateurs@fondsslachtofferhulp.nl om door te geven dat uw vader, moeder of partner is overleden. Dan kunnen we zorgen dat dit niet meer voor zal komen. We begrijpen dat dit vervelend is als dit bij u gebeurde, onze excuses daarvoor.

  Als u vaak door organisaties wordt benaderd, kunt u de gegevens van de overledene doorgeven op de website van Postfilter. Deze organisatie zorgt ervoor dat uw dierbare na zijn of haar overlijden geen post meer ontvangt door de hierbij aangesloten organisaties.

 • Hoe kan ik een reactie geven of klacht indienen?

  Heeft u opmerkingen over de werkwijze van Fonds Slachtofferhulp, neem dan contact op met de donateurslijn 070 392 52 00 of stuur een mail naar donateurs@fondsslachtofferhulp.nl.

  Wilt u een klacht indienen? Dit kan mondeling, schriftelijk en digitaal. Kijk hiervoor op de pagina ‘reacties en klachten’.

Veelgestelde vragen over deur-aan-deurwerving

 • In welke gemeenten loopt er een deur-aan-deurwervingscampagne?

  Op dit moment lopen er deur-aan-deurwervingscampagnes in de volgende gemeenten en omliggende gebieden:

  ‘s-Hertogenbosch (Den Bosch)
  Aa en Hunze
  Aalsmeer
  Aalten
  Achtkarspelen
  Alblasserdam
  Albrandswaard
  Alkmaar
  Almelo
  Almere
  Alphen aan den Rijn
  Alphen-Chaam
  Altena
  Ameland
  Amersfoort
  Amstelveen
  Amsterdam
  Amsterdam
  Apeldoorn
  Appingedam
  Arnhem
  Assen
  Asten
  Baarle-Nassau
  Baarn
  Barendrecht
  Barneveld
  Beek
  Beekdaelen
  Beemster
  Beesel
  Berg en Dal
  Bergeijk
  Bergen (Limburg)
  Bergen (NH.)
  Bergen (Noord-Holland)
  Bergen op Zoom
  Berkelland
  Bernheze
  Best
  Beuningen
  Beverwijk
  Bladel
  Blaricum
  Bloemendaal
  Bodegraven-Reeuwijk
  Boekel
  Borger-Odoorn
  Borne
  Borsele
  Boxmeer
  Boxtel
  Breda
  Brielle
  Bronckhorst
  Brummen
  Brunssum
  Bunnik
  Bunschoten
  Buren
  Capelle aan den IJssel
  Castricum
  Coevorden
  Cranendonck
  Cuijk
  Culemborg
  Dalfsen
  Dantumadeel
  De Bilt
  De Friese Meren
  De Ronde Venen
  De Wolden
  Delft
  Delfzijl
  Den Haag
  Den Haag (‘s-Gravenhage)
  Den Helder
  Deurne
  Deventer
  Diemen
  Dinkelland
  Doesburg
  Doetinchem
  Dongen
  Dordrecht
  Drechterland
  Drimmelen
  Dronten
  Druten
  Duiven
  Echt-Susteren
  Edam-Volendam
  Ede
  Eemnes
  Eersel
  Eijsden-Margraten
  Eindhoven
  Elburg
  Emmen
  Enkhuizen
  Enschede
  Epe
  Ermelo
  Etten-Leur
  Geertruidenberg
  Geldrop-Mierlo
  Gemert-Bakel
  Gennep
  Gilze en Rijen
  Goeree-Overflakkee
  Goes
  Goirle
  Gooise Meren
  Gorinchem
  Gouda
  Grave
  Groningen
  Gulpen-Wittem
  Haaksbergen
  Haaren
  Haarlem
  Haarlemmermeer
  Halderberge
  Hardenberg
  Harderwijk
  Hardinxveld-Giessendam
  Harlingen
  Hattem
  Heemskerk
  Heemstede
  Heerde
  Heerenveen
  Heerhugowaard
  Heerlen
  Heeze-Leende
  Heiloo
  Hellendoorn
  Hellevoetsluis
  Helmond
  Hendrik-Ido-Ambacht
  Hengelo (Overijssel)
  Het Hogeland
  Heumen
  Heusden
  Hillegom
  Hilvarenbeek
  Hilversum
  Hoeksche Waard
  Hof van Twente
  Hollands Kroon
  Hoogeveen
  Hoorn
  Horst aan de Maas
  Houten
  Huizen
  Hulst
  IJsselstein
  Kaag en Braassem
  Kampen
  Kapelle
  Katwijk
  Kerkrade
  Koggenland
  Krimpen aan den IJssel
  Krimpenerwaard
  Laarbeek
  Landerd
  Landgraaf
  Landsmeer
  Langedijk
  Lansingerland
  Laren
  Leeuwarden
  Leiden
  Leiderdorp
  Leidschendam-Voorburg
  Lelystad
  Leudal
  Leusden
  Lingewaard
  Lisse
  Lochem
  Loon op Zand
  Lopik
  Loppersum
  Losser
  Maasdriel
  Maasgouw
  Maassluis
  Maastricht
  Medemblik
  Meerssen
  Meierijstad
  Meppel
  Middelburg
  Midden-Delfland
  Midden-Drenthe
  Midden-Groningen
  Mill en Sint Hubert
  Moerdijk
  Molenlanden
  Montferland
  Montfoort
  Mook en Middelaar
  Neder-Betuwe
  Nederweert
  Nieuwegein
  Nieuwkoop
  Nijkerk
  Nijmegen
  Nissewaard
  Noardeast-Fryslân
  Noord-Beveland
  Noordenveld
  Noordoostpolder
  Noordwijk
  Nuenen, Gerwen en Nederwetten
  Nunspeet
  Oegstgeest
  Oirschot
  Oisterwijk
  Oldambt
  Oldebroek
  Oldenzaal
  Olst-Wijhe
  Ommen
  Oost Gelre
  Oosterhout
  Ooststellingwerf
  Oostzaan
  Opmeer
  Opsterland
  Oss
  Oude IJsselstreek
  Ouder-Amstel
  Oudewater
  Overbetuwe
  Papendrecht
  Peel en Maas
  Pekela
  Pijnacker-Nootdorp
  Purmerend
  Putten
  Raalte
  Reimerswaal
  Renkum
  Renswoude
  Reusel-De Mierden
  Rheden
  Rhenen
  Ridderkerk
  Rijssen-Holten
  Rijswijk
  Roerdalen
  Roermond
  Roosendaal
  Rotterdam
  Rozendaal
  Rucphen
  Saba
  Schagen
  Scherpenzeel
  Schiedam
  Schiermonnikoog
  Schouwen-Duiveland
  Simpelveld
  Sint Anthonis
  Sint Eustatius
  Sint-Michielsgestel
  Sittard-Geleen
  Sliedrecht
  Sluis
  Smallingerland
  Soest
  Someren
  Son en Breugel
  Stadskanaal
  Staphorst
  Stede Broec
  Steenbergen
  Steenwijkerland
  Stein
  Stichtse Vecht
  Súdwest-Fryslân
  Terneuzen
  Terschelling
  Texel
  Teylingen
  Tholen
  Tiel
  Tietjerksteradeel
  Tilburg
  Tubbergen
  Twenterand
  Tynaarlo
  Uden
  Uitgeest
  Uithoorn
  Urk
  Utrecht
  Utrechtse Heuvelrug
  Vaals
  Valkenburg aan de Geul
  Valkenswaard
  Veendam
  Veenendaal
  Veere
  Veldhoven
  Velsen
  Venlo
  Venray
  Vijfheerenlanden
  Vlaardingen
  Vlieland
  Vlissingen
  Voerendaal
  Voorschoten
  Voorst
  Vught
  Waadhoeke
  Waalre
  Waalwijk
  Waddinxveen
  Wageningen
  Wassenaar
  Waterland
  Weert
  Weesp
  West Betuwe
  West Maas en Waal
  Westerkwartier
  Westerveld
  Westervoort
  Westerwolde
  Westland
  Weststellingwerf
  Westvoorne
  Wierden
  Wijchen
  Wijdemeren
  Wijk bij Duurstede
  Winterswijk
  Woensdrecht
  Woerden
  Wormerland
  Woudenberg
  Zaanstad
  Zaltbommel
  Zandvoort
  Zeewolde
  Zeist
  Zevenaar
  Zoetermeer
  Zoeterwoude
  Zuidplas
  Zundert
  Zutphen
  Zwartewaterland
  Zwijndrecht
  Zwolle

 • Waarom is automatische incasso belangrijk?

  Met een doorlopende automatische incasso kunnen wij uw donatie zo optimaal mogelijk besteden, omdat we hiervoor geen kosten hoeven maken. Daarbij willen wij de wervers niet met contant geld over straat laten gaan. Wanneer u ons machtigt voor een automatische incasso, ontvangt u van direct een bevestiging van de gemaakte afspraken met ons incassant-ID en onze contactgegevens.
  U zit uiteraard nooit ergens aan vast. We gaan ervan uit dat u de intentie hebt ons te steunen met een maandelijkse bijdrage voor onbepaalde tijd, maar mocht er door omstandigheden iets wijzigen in uw persoonlijke situatie, dan is een telefoontje naar ons voldoende om uw automatische incasso per direct te laten beëindigen. Een automatische incasso is ook een veilige manier van geven. Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan heeft u 8 weken de tijd om het bedrag terug te boeken door uw bank.

 • Ik heb aan de deur een machtiging toegezegd. Wat kan ik nu verwachten als donateur?

  Wij vinden het fantastisch dat u het werk van het Fonds Slachtofferhulp wilt steunen. Samen met een groeiende groep van betrokken donateurs, maakt u de hulp aan slachtoffers in Nederland mogelijk. Onze oprechte dank daarvoor.
  De werver die bij u aan de deur is geweest, heeft uw gegevens, de maandbijdrage en de frequentie waarmee u ons wilt steunen genoteerd in de werf-app op de tablet. Direct na de inschrijving ontvangt u een bevestiging van de gemaakte afspraken per e-mail en sms. Wij proberen u daarna telefonisch te bereiken om alle gegevens door te lopen en de gemaakte afspraken te verifiëren. We kunnen hierbij helaas niet iedereen telefonisch bereiken. Binnen 3 weken ontvangt u van ons een welkomst-mail en zal, zoals afgesproken, voor de eerste keer uw maandbijdrage worden afgeschreven van uw rekening.

 • Hoe vaak krijg ik nu post?

  Als donateur ontvangt u drie keer per jaar ons magazine HulpPost, de nieuwsbrief van het Fonds Slachtofferhulp. Hierin kunt u lezen over de mensen die mede dankzij u geholpen zijn, welke plannen we hebben en actualiteiten over slachtofferhulpverlening in Nederland.

  Wilt u minder of geen post van ons ontvangen? Dan kunt u Post op maat aanvragen, zodat u geen post meer of alleen de specifieke post krijgt die u wilt ontvangen. U kunt ons hiervoor bellen op onze donateurslijn; 070 392 52 00.

 • Zit ik vast aan een automatische incasso?

  U zit uiteraard nooit ergens aan vast, want u steunt ons vrijwillig. We gaan ervan uit dat u ons werk belangrijk vindt en wilt ondersteunen voor een onbepaalde periode maar u zit nooit ergens aan vast. Mocht er door omstandigheden plotseling iets wijzigen in uw persoonlijke situatie, waardoor u uw toezegging niet meer kunt nakomen, dan is een telefoontje naar onze donateurslijn 070 392 52 00 (8.30-12.30 uur) voldoende om uw automatische incasso per direct te beëindigen. Een automatische incasso is ook een veilige manier van geven. Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan heeft u 8 weken de tijd om het bedrag terug te boeken door uw bank.

Veelgestelde vragen over straatwerving

 • Hoe vaak krijg ik nu post?

  Als donateur ontvangt u drie keer per jaar ons magazine HulpPost, de nieuwsbrief van het Fonds Slachtofferhulp. Hierin kunt u lezen over de mensen die mede dankzij u geholpen zijn, welke plannen we hebben en actualiteiten over slachtofferhulpverlening in Nederland.

  Wilt u minder of geen post van ons ontvangen? Dan kunt u Post op maat aanvragen, zodat u geen post meer of alleen de specifieke post krijgt die u wilt ontvangen. U kunt ons hiervoor bellen op onze donateurslijn; 070 392 52 00.

 • In welke gemeenten loopt er een straatwervingscampagne?

  Op dit moment lopen er straatwervingscampagnes in de volgende gemeenten:

  ‘s-Hertogenbosch (Den Bosch)
  Aa en Hunze
  Aalsmeer
  Aalten
  Achtkarspelen
  Alblasserdam
  Albrandswaard
  Alkmaar
  Almelo
  Almere
  Alphen aan den Rijn
  Alphen-Chaam
  Altena
  Ameland
  Amersfoort
  Amstelveen
  Amsterdam
  Amsterdam
  Apeldoorn
  Appingedam
  Arnhem
  Assen
  Asten
  Baarle-Nassau
  Baarn
  Barendrecht
  Barneveld
  Beek
  Beekdaelen
  Beemster
  Beesel
  Berg en Dal
  Bergeijk
  Bergen (Limburg)
  Bergen (NH.)
  Bergen (Noord-Holland)
  Bergen op Zoom
  Berkelland
  Bernheze
  Best
  Beuningen
  Beverwijk
  Bladel
  Blaricum
  Bloemendaal
  Bodegraven-Reeuwijk
  Boekel
  Borger-Odoorn
  Borne
  Borsele
  Boxmeer
  Boxtel
  Breda
  Brielle
  Bronckhorst
  Brummen
  Brunssum
  Bunnik
  Bunschoten
  Buren
  Capelle aan den IJssel
  Castricum
  Coevorden
  Cranendonck
  Cuijk
  Culemborg
  Dalfsen
  Dantumadeel
  De Bilt
  De Friese Meren
  De Ronde Venen
  De Wolden
  Delft
  Delfzijl
  Den Haag
  Den Haag (‘s-Gravenhage)
  Den Helder
  Deurne
  Deventer
  Diemen
  Dinkelland
  Doesburg
  Doetinchem
  Dongen
  Dordrecht
  Drechterland
  Drimmelen
  Dronten
  Druten
  Duiven
  Echt-Susteren
  Edam-Volendam
  Ede
  Eemnes
  Eersel
  Eijsden-Margraten
  Eindhoven
  Elburg
  Emmen
  Enkhuizen
  Enschede
  Epe
  Ermelo
  Etten-Leur
  Geertruidenberg
  Geldrop-Mierlo
  Gemert-Bakel
  Gennep
  Gilze en Rijen
  Goeree-Overflakkee
  Goes
  Goirle
  Gooise Meren
  Gorinchem
  Gouda
  Grave
  Groningen
  Gulpen-Wittem
  Haaksbergen
  Haaren
  Haarlem
  Haarlemmermeer
  Halderberge
  Hardenberg
  Harderwijk
  Hardinxveld-Giessendam
  Harlingen
  Hattem
  Heemskerk
  Heemstede
  Heerde
  Heerenveen
  Heerhugowaard
  Heerlen
  Heeze-Leende
  Heiloo
  Hellendoorn
  Hellevoetsluis
  Helmond
  Hendrik-Ido-Ambacht
  Hengelo (Overijssel)
  Het Hogeland
  Heumen
  Heusden
  Hillegom
  Hilvarenbeek
  Hilversum
  Hoeksche Waard
  Hof van Twente
  Hollands Kroon
  Hoogeveen
  Hoorn
  Horst aan de Maas
  Houten
  Huizen
  Hulst
  IJsselstein
  Kaag en Braassem
  Kampen
  Kapelle
  Katwijk
  Kerkrade
  Koggenland
  Krimpen aan den IJssel
  Krimpenerwaard
  Laarbeek
  Landerd
  Landgraaf
  Landsmeer
  Langedijk
  Lansingerland
  Laren
  Leeuwarden
  Leiden
  Leiderdorp
  Leidschendam-Voorburg
  Lelystad
  Leudal
  Leusden
  Lingewaard
  Lisse
  Lochem
  Loon op Zand
  Lopik
  Loppersum
  Losser
  Maasdriel
  Maasgouw
  Maassluis
  Maastricht
  Medemblik
  Meerssen
  Meierijstad
  Meppel
  Middelburg
  Midden-Delfland
  Midden-Drenthe
  Midden-Groningen
  Mill en Sint Hubert
  Moerdijk
  Molenlanden
  Montferland
  Montfoort
  Mook en Middelaar
  Neder-Betuwe
  Nederweert
  Nieuwegein
  Nieuwkoop
  Nijkerk
  Nijmegen
  Nissewaard
  Noardeast-Fryslân
  Noord-Beveland
  Noordenveld
  Noordoostpolder
  Noordwijk
  Nuenen, Gerwen en Nederwetten
  Nunspeet
  Oegstgeest
  Oirschot
  Oisterwijk
  Oldambt
  Oldebroek
  Oldenzaal
  Olst-Wijhe
  Ommen
  Oost Gelre
  Oosterhout
  Ooststellingwerf
  Oostzaan
  Opmeer
  Opsterland
  Oss
  Oude IJsselstreek
  Ouder-Amstel
  Oudewater
  Overbetuwe
  Papendrecht
  Peel en Maas
  Pekela
  Pijnacker-Nootdorp
  Purmerend
  Putten
  Raalte
  Reimerswaal
  Renkum
  Renswoude
  Reusel-De Mierden
  Rheden
  Rhenen
  Ridderkerk
  Rijssen-Holten
  Rijswijk
  Roerdalen
  Roermond
  Roosendaal
  Rotterdam
  Rozendaal
  Rucphen
  Saba
  Schagen
  Scherpenzeel
  Schiedam
  Schiermonnikoog
  Schouwen-Duiveland
  Simpelveld
  Sint Anthonis
  Sint Eustatius
  Sint-Michielsgestel
  Sittard-Geleen
  Sliedrecht
  Sluis
  Smallingerland
  Soest
  Someren
  Son en Breugel
  Stadskanaal
  Staphorst
  Stede Broec
  Steenbergen
  Steenwijkerland
  Stein
  Stichtse Vecht
  Súdwest-Fryslân
  Terneuzen
  Terschelling
  Texel
  Teylingen
  Tholen
  Tiel
  Tietjerksteradeel
  Tilburg
  Tubbergen
  Twenterand
  Tynaarlo
  Uden
  Uitgeest
  Uithoorn
  Urk
  Utrecht
  Utrechtse Heuvelrug
  Vaals
  Valkenburg aan de Geul
  Valkenswaard
  Veendam
  Veenendaal
  Veere
  Veldhoven
  Velsen
  Venlo
  Venray
  Vijfheerenlanden
  Vlaardingen
  Vlieland
  Vlissingen
  Voerendaal
  Voorschoten
  Voorst
  Vught
  Waadhoeke
  Waalre
  Waalwijk
  Waddinxveen
  Wageningen
  Wassenaar
  Waterland
  Weert
  Weesp
  West Betuwe
  West Maas en Waal
  Westerkwartier
  Westerveld
  Westervoort
  Westerwolde
  Westland
  Weststellingwerf
  Westvoorne
  Wierden
  Wijchen
  Wijdemeren
  Wijk bij Duurstede
  Winterswijk
  Woensdrecht
  Woerden
  Wormerland
  Woudenberg
  Zaanstad
  Zaltbommel
  Zandvoort
  Zeewolde
  Zeist
  Zevenaar
  Zoetermeer
  Zoeterwoude
  Zuidplas
  Zundert
  Zutphen
  Zwartewaterland
  Zwijndrecht
  Zwolle

 • Waarom is een automatische incasso belangrijk?

  Met een doorlopende automatische incasso kunnen wij uw donatie zo optimaal mogelijk besteden, omdat we hiervoor geen kosten hoeven maken. Daarbij willen wij de wervers niet met contant geld over straat laten gaan. Wanneer u ons machtigt voor een automatische incasso, ontvangt u van direct een bevestiging van de gemaakte afspraken met ons incassant-ID en onze contactgegevens.
  U zit uiteraard nooit ergens aan vast. We gaan ervan uit dat u de intentie hebt ons te steunen met een maandelijkse bijdrage voor onbepaalde tijd, maar mocht er door omstandigheden iets wijzigen in uw persoonlijke situatie, dan is een telefoontje naar ons voldoende om uw automatische incasso per direct te laten beëindigen. Een automatische incasso is ook een veilige manier van geven. Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan heeft u 8 weken de tijd om het bedrag terug te boeken door uw bank.

 • Zit ik vast aan een automatische incasso?

  U zit uiteraard nooit ergens aan vast, want u steunt ons vrijwillig. We gaan ervan uit dat u ons werk belangrijk vindt en wilt ondersteunen voor een onbepaalde periode maar u zit nooit ergens aan vast. Mocht er door omstandigheden plotseling iets wijzigen in uw persoonlijke situatie, waardoor u uw toezegging niet meer kunt nakomen, dan is een telefoontje naar onze donateurslijn 070 392 52 00 (8.30-12.30 uur) voldoende om uw automatische incasso per direct te beëindigen. Een automatische incasso is ook een veilige manier van geven. Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan heeft u 8 weken de tijd om het bedrag terug te boeken door uw bank.

 • Ik heb op straat een machtiging toegezegd. Wat kan ik nu verwachten als donateur?

  Wij vinden het fantastisch dat u het werk van het Fonds Slachtofferhulp wilt steunen. Samen met een groeiende groep van betrokken donateurs, maakt u de hulp aan slachtoffers in Nederland mogelijk. Onze oprechte dank daarvoor.
  De werver heeft uw gegevens, de maandbijdrage en de frequentie waarmee u ons wilt steunen genoteerd in de werf-app op de tablet. Direct na de inschrijving ontvangt u een bevestiging van de gemaakte afspraken per e-mail en sms. Wij proberen u daarna telefonisch te bereiken om alle gegevens door te lopen en de gemaakte afspraken te verifiëren. We kunnen hierbij helaas niet iedereen telefonisch bereiken. Binnen 3 weken ontvangt u van ons een welkomst-mail en zal, zoals afgesproken, voor de eerste keer uw maandbijdrage worden afgeschreven van uw rekening.