Veelgestelde vragen

Werkzaamheden

 • Wat is Fonds Slachtofferhulp?

  Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke, maatschappelijke organisatie. Wij zetten ons in voor slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen. Dit doen wij op basis van giften en donaties uit de samenleving.

  Wij zetten alles in het werk om te zorgen dat mensen niet gedefinieerd worden door slachtofferschap. Maar na slachtofferschap krachtiger dan ooit in het leven komen te staan.

 • Wat doet Fonds Slachtofferhulp

  Elk jaar zijn wij betrokken bij zo’n 400 projecten. Wij steunen deze projecten financieel en inhoudelijk. Al deze projecten dragen bij aan de verbetering van de slachtofferhulpverlening en de rechtspositie van slachtoffers en nabestaanden in Nederland.

  Wij initiëren en zijn inhoudelijk betrokken bij verschillende wetenschappelijke studies en pilot projecten om de positie van slachtoffers te verbeteren. Ook voeren wij een actieve lobby, door in gesprek te gaan met politici, bestuurders en beleidsmakers, om zo blijvend verbetering teweeg te brengen voor slachtoffers.

  Tot slot beschikken wij over een Noodhulpfonds. Mensen die door slachtofferschap tussen wal en schip raken, kunnen op ons Noodhulpfonds een beroep doen.

 • Hoe wordt het geld door Fonds Slachtofferhulp besteed?

  In 2018 besteedden we in totaal €4.097.206,- verdeeld over de categorieën: belangenbehartiging, voorlichting, innovatie van hulpverlening, directe hulp aan slachtoffers, noodhulp, deskundigheidsbevordering en lotgenotencontact. Als onafhankelijk goed doel waar particulieren en bedrijven aan bijdragen, vinden we het belangrijk om open en transparant te zijn over de inzet van middelen. In ons jaarverslag vind je een uitgebreide verantwoording.

 • Is Fonds Slachtofferhulp een officieel goed doel (CBF en ANBI)?

  Fonds Slachtofferhulp heeft de CBF-erkenning voor goede doelen en is ANBI gecertificeerd. Wij worden getoetst over onze omgang met drie hoofdprincipes: besturen en toezicht houden, besteding van middelen en de omgang met belanghebbenden. Op basis van de bevindingen bij die toetsing hebben wij de CBF-erkenning voor goede doelen, en zijn we een Algemeen Nut Beogende Instelling.

 • Wat is het verschil met Slachtofferhulp Nederland?

  Slachtofferhulp Nederland is een hulpverlenende organisatie. Zij bieden basishulpverlening aan slachtoffers op praktisch, emotioneel, financieel en juridisch gebied. Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige organisatie, maar heeft nauwe banden met het Ministerie van Veiligheid en Justitie; zij betalen de personele- en organisatiekosten.

  Fonds Slachtofferhulp werft fondsen om de (rechts)positie van slachtoffers en nabestaanden in Nederland te verbeteren, en uit te breiden. Per jaar financieren we zo’n 400 projecten, waaronder die van Slachtofferhulp Nederland. Doel is dat het nieuwe hulpaanbod wordt ingebed in de structurele hulp die door de overheid gegeven wordt.

  Slachtofferhulp Nederland en Fonds Slachtofferhulp werken nauw samen om de positie van slachtoffers te verbeteren.

Inkomsten

 • Hoe komt Fonds Slachtofferhulp aan geld?

  Fonds Slachtofferhulp is afhankelijk van giften uit de samenleving. We ontvangen donaties van particuliere donateurs, (zakelijke) sponsoren en van de VriendenLoterij. In totaal gaat het om circa 4,5 miljoen euro per jaar.

 • Krijgt Fonds Slachtofferhulp geld van de overheid?

  Nee, Fonds Slachtofferhulp krijgt geen geld van de overheid. Wij zijn volledig afhankelijk van giften uit de samenleving.

 • Hoe kan ik Fonds Slachtofferhulp steunen?

  Als je Fonds Slachtofferhulp wilt steunen, kan dat op verschillende manieren. Je kunt zelf een donatie doen. Je kunt ook een eigen actie starten via ons Noodfonds. Je kunt sponsor of partner worden, een geoormerkt lot kopen van de Vriendenloterij, of een fonds op naam starten. Je kunt er ook voor kiezen om na te laten aan Fonds Slachtofferhulp. Kijk voor de verschillende mogelijkheden op de pagina ‘help mee’.

Uitgaven

 • Hoeveel heeft Fonds Slachtofferhulp jaarlijks te besteden?

  Fonds Slachtofferhulp zet circa 4,5 miljoen euro om per jaar. In ons jaarverslag kun je meer lezen over onze inkomsten en uitgaven.

 • Hoe weet Fonds Slachtofferhulp dat het geld goed besteed wordt?

  Alle organisaties die van Fonds Slachtofferhulp subsidie krijgen, hebben de plicht het geld zoals afgesproken te besteden. Om dit te waarborgen, zijn voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement. Pas wanneer aan de voorwaarden is voldaan wordt een subsidie aanvraag goedgekeurd. Na die goedkeuring volgen wij het betreffende traject intensief. We monitoren de projecten en vragen inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages en een eindverantwoording. In sommige gevallen wordt ook een accountantsverklaring gevraagd. Zo weten we zeker dat het geld van donateurs en sponsoren goed wordt besteed.

 • Hoe weet ik dat Fonds Slachtofferhulp mijn gift goed besteedt?

  Fonds Slachtofferhulp heeft het CBF-keurmerk en is ANBI-gecertificeerd. Dat betekent dat wij aan strikte eisen moeten voldoen die jaarlijks opnieuw worden getoetst door onafhankelijke controleurs en de Belastingdienst. Als particulier fonds, waaraan donateurs en sponsoren vrijwillig een bijdrage leveren, vinden wij een transparante verantwoording over de inzet van de middelen een noodzakelijke voorwaarde. Dat doen wij jaarlijks in ons jaarverslag en tussentijds via onze website en nieuwsberichten.

 • Wat is het salaris van de directeur van Fonds Slachtofferhulp?

  Het salaris van onze directeur is vastgesteld conform de daarvoor bestaande richtlijn: ‘De Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen’. Dit ligt ver onder de zogenoemde Balkenende-norm. Fonds Slachtofferhulp is voor transparantie in baten en lasten van goede doelen. Wij verwijzen je dan ook graag naar ons jaarverslag. Hierin hebben wij een speciale paragraaf opgenomen over het functioneren en het loon van onze directeur.

 • Krijgen de bestuursleden van Fonds Slachtofferhulp betaald?

  De bestuursleden van Fonds Slachtofferhulp krijgen niet betaald. Zij doen hun werk belangeloos. Dit betekent dat zij geen loon krijgen en ook geen vergoeding van onkosten. Conform de richtlijn die het CBF stelt aan bestuurders van goede doelen, hebben de bestuursleden ieder een verklaring ondertekend inzake uitsluiting van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

Donateurszaken

 • Werft Fonds Slachtofferhulp tijdens de coronacrisis?

  Recent zijn wij op kleine schaal weer gestart met onze wervingsactiviteiten, in overleg met het RIVM. Naast de 1,5 meter afstand maatregel, nemen wij alle mogelijke, overige (voorzorgs)maatregelen om de veiligheid van u en onze medewerkers te borgen. Hiervoor is een coronaprotocol opgesteld door het bureau met wie wij samenwerken. Een van maatregelen betreft het niet uitwisselen van kleding onder onze medewerkers. Om die reden treft u onze medewerkers in hun eigen kleding. Onze medewerkers zijn wel allemaal herkenbaar aan hun eigen identiteitspas met naam en ons logo.

 • Krijg ik belastingvoordeel als ik geld geef aan Fonds Slachtofferhulp?

  Ja. Doordat Fonds Slachtofferhulp een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, kan je belastingvrij schenken aan Fonds Slachtofferhulp.

 • Ik wil (als donateur) wijzigingen in mijn persoonlijke of adresgegevens doorgeven, kan dit?

  Je kunt als donateur wijzigingen in je persoonlijke gegevens of adresgegevens doorgeven, door middel van ons wijzigingsformulier.

 • Ik ben donateur en wil mijn bijdrage of automatische incasso stopzetten, hoe werkt dat?

  Je kunt je bijdrage altijd aanpassen of beëindigen, zowel qua bedrag als qua frequentie. Om je donateurschap van Fonds Slachtofferhulp te wijzigen, of op te zeggen kun je dit tussen 08:30 en 12:30 uur telefonisch doorgeven via onze donateurs service: 070 392 52 00. Zo kunnen wij het direct doorvoeren. Je ontvangt van ons altijd een bevestiging.

 • Werven jullie deur-aan-deur?

  Ja. Via deur-aan-deurwerving kunnen wij mensen informeren over onze werkzaamheden en enthousiast maken voor onze projecten. Meer achtergrondinformatie vind je op onze pagina’s over deur-aan-deurwerving.

 • Werven jullie op straat?

  Ja. Via straatwerving kunnen wij mensen informeren over onze werkzaamheden en bewust maken en enthousiasmeren voor onze projecten. Meer achtergrondinformatie vind je op onze pagina over straatwerving.

 • Wat is het verschil met Slachtofferhulp Nederland?

  Slachtofferhulp Nederland is een hulpverlenende organisatie. Zij bieden basishulpverlening aan slachtoffers op praktisch, emotioneel, financieel en juridisch gebied. Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige organisatie, maar heeft nauwe banden met het Ministerie van Veiligheid en Justitie; zij betalen de personele- en organisatiekosten.

  Fonds Slachtofferhulp werft fondsen om de (rechts)positie van slachtoffers in Nederland te verbeteren en uit te breiden. Per jaar financieren we zo’n 400 projecten, waaronder die van Slachtofferhulp Nederland. Het doel is dat het nieuwe hulpaanbod op den duur wordt ingebed in de structurele hulp die door de overheid gegeven wordt.

  Slachtofferhulp Nederland en Fonds Slachtofferhulp werken nauw samen om de positie van slachtoffers te verbeteren.

Post en privacy

Veelgestelde vragen over straatwerving

 • Werft Fonds Slachtofferhulp tijdens de coronacrisis?

  Recent zijn wij op kleine schaal weer gestart met onze straat-wervingsactiviteiten, in overleg met het RIVM. Naast de 1,5 meter afstand maatregel, nemen wij alle mogelijke, overige (voorzorgs)maatregelen om de veiligheid van u en onze medewerkers te borgen. Hiervoor is een coronaprotocol opgesteld door het bureau met wie wij samenwerken. Een van maatregelen betreft het niet uitwisselen van kleding onder onze medewerkers. Om die reden treft u onze medewerkers in hun eigen kleding. Onze medewerkers zijn wel allemaal herkenbaar aan hun eigen identiteitspas met naam en ons logo.

 • In welke gemeenten loopt er een straatwervingscampagne?

  Op dit moment lopen er straatwervingscampagnes in de volgende gemeenten:

  Alphen aan den Rijn
  Amstelveen
  Amsterdam
  Beverwijk
  Diemen
  Haarlem
  Haarlemmermeer
  Heemskerk
  Hillegom
  Landsmeer
  Leiden
  Lisse
  Noordwijk
  Oegstgeest
  Oostzaan
  Teylingen
  Uitgeest
  Velsen
  Zaanstad

 • Hoe vaak krijg ik nu post?

  Als donateur ontvangt u drie keer per jaar ons magazine HulpPost, de nieuwsbrief van het Fonds Slachtofferhulp. Hierin kunt u lezen over de mensen die mede dankzij u geholpen zijn, welke plannen we hebben en actualiteiten over slachtofferhulpverlening in Nederland.

  Wilt u minder of geen post van ons ontvangen? Dan kunt u Post op maat aanvragen, zodat u geen post meer of alleen de specifieke post krijgt die u wilt ontvangen. U kunt ons hiervoor bellen op onze donateurslijn; 070 392 52 00.

 • Waarom is een automatische incasso belangrijk?

  Met een doorlopende automatische incasso kunnen wij uw donatie zo optimaal mogelijk besteden, omdat we hiervoor geen kosten hoeven maken. Daarbij willen wij de wervers niet met contant geld over straat laten gaan. Wanneer u ons machtigt voor een automatische incasso, ontvangt u van direct een bevestiging van de gemaakte afspraken met ons incassant-ID en onze contactgegevens.
  U zit uiteraard nooit ergens aan vast. We gaan ervan uit dat u de intentie hebt ons te steunen met een maandelijkse bijdrage voor onbepaalde tijd, maar mocht er door omstandigheden iets wijzigen in uw persoonlijke situatie, dan is een telefoontje naar ons voldoende om uw automatische incasso per direct te laten beëindigen. Een automatische incasso is ook een veilige manier van geven. Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan heeft u 8 weken de tijd om het bedrag terug te boeken door uw bank.

 • Zit ik vast aan een automatische incasso?

  U zit uiteraard nooit ergens aan vast, want u steunt ons vrijwillig. We gaan ervan uit dat u ons werk belangrijk vindt en wilt ondersteunen voor een onbepaalde periode maar u zit nooit ergens aan vast. Mocht er door omstandigheden plotseling iets wijzigen in uw persoonlijke situatie, waardoor u uw toezegging niet meer kunt nakomen, dan is een telefoontje naar onze donateurslijn 070 392 52 00 (8.30-12.30 uur) voldoende om uw automatische incasso per direct te beëindigen. Een automatische incasso is ook een veilige manier van geven. Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan heeft u 8 weken de tijd om het bedrag terug te boeken door uw bank.

 • Ik heb op straat een machtiging toegezegd. Wat kan ik nu verwachten als donateur?

  Wij vinden het fantastisch dat u het werk van het Fonds Slachtofferhulp wilt steunen. Samen met een groeiende groep van betrokken donateurs, maakt u de hulp aan slachtoffers in Nederland mogelijk. Onze oprechte dank daarvoor.
  De werver heeft uw gegevens, de maandbijdrage en de frequentie waarmee u ons wilt steunen genoteerd in de werf-app op de tablet. Direct na de inschrijving ontvangt u een bevestiging van de gemaakte afspraken per e-mail en sms. Wij proberen u daarna telefonisch te bereiken om alle gegevens door te lopen en de gemaakte afspraken te verifiëren. We kunnen hierbij helaas niet iedereen telefonisch bereiken. Binnen 3 weken ontvangt u van ons een welkomst-mail en zal, zoals afgesproken, voor de eerste keer uw maandbijdrage worden afgeschreven van uw rekening.