Veelgestelde vragen

Werkzaamheden

Het Fonds Slachtofferhulp helpt slachtoffers in Nederland te worden wie ze waren. Op basis van hun eigen veerkracht én met de juiste hulp.

Een traumatische ervaring kan je leven op zijn kop zetten. Het heeft soms grote gevolgen voor jezelf – als slachtoffer – maar ook voor je omgeving en uiteindelijk voor de hele maatschappij.

Om weer zoveel mogelijk te worden wie je was, is het belangrijk om goed met deze gevolgen om te gaan. Dat kan als je de hulp die jij nodig hebt, krijgt op het moment dat je het nodig hebt.

Om slachtoffers te helpen, financieren we elk jaar zo’n 400 projecten. Van informatieve websites tot herdenkingen. Van belangenbehartiging tot opleiden van hulpverleners. En van individuele noodhulp tot grote wetenschappelijke onderzoeken.
Elk jaar besteedt het Fonds Slachtofferhulp zo’n 4 miljoen euro aan slachtoffers. Natuurlijk maken we ook kosten om donateurs te werven en hebben we een kantoor en kantoorartikelen nodig. Die bureaukosten en wervingskosten houden we zo laag mogelijk. We hebben dan ook al jaren het CBF-keurmerk.

In 2015 besteedden we in totaal 4.148.015 euro, verdeeld over de categorieën: belangenbehartiging, voorlichting, innovatie van hulpverlening, directe hulp aan slachtoffers, noodhulp, deskundigheidsbevordering en lotgenotencontact. Als onafhankelijk goed doel waaraan particulieren en bedrijven aan bijdragen, vinden we het belangrijk om open en transparant te zijn over de inzet van middelen. In ons jaarverslag vindt u een uitgebreide verantwoording.

Het Fonds Slachtofferhulp heeft de CBF-erkenning voor goede doelen en is ANBI gecertificeerd. We worden getoetst over onze omgang met drie hoofdprincipes: besturen en toezicht houden, besteding van middelen en de omgang met belanghebbenden. Op basis van de bevindingen bij die toetsing hebben wij de CBF-erkenning voor goede doelen, en zijn we een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Slachtofferhulp Nederland is een hulpverlenende organisatie. Zij bieden basishulpverlening aan slachtoffers op praktisch, emotioneel, financieel en juridisch gebied. Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige organisatie, maar heeft nauwe banden met het Ministerie van Veiligheid en Justitie; zij betalen de personele- en organisatiekosten.

Het Fonds Slachtofferhulp werft fondsen om de (rechts)positie van slachtoffers in Nederland te verbeteren en uit te breiden. Per jaar financieren we zo’n 400 projecten, waaronder die van Slachtofferhulp Nederland. Doel is dat het nieuwe hulpaanbod wordt ingebed in de structurele hulp die door de overheid gegeven wordt.

Slachtofferhulp Nederland en het Fonds Slachtofferhulp werken nauw samen om de positie van slachtoffers te verbeteren.

Inkomsten: geld van onze donateurs en sponsoren

Het Fonds Slachtofferhulp is afhankelijk van giften uit de samenleving. We ontvangen geld van sponsoren, van particulieren en van de VriendenLoterij. In totaal gaat het om circa 5 miljoen euro per jaar.

Nee, het Fonds Slachtofferhulp krijgt geen geld van de overheid. We zijn afhankelijk van giften uit de samenleving.

Als u het Fonds Slachtofferhulp wil steunen kan dat op verschillende manieren. Het meest direct is door een donatie te doen. U kunt ook een in actie komen, sponsor of partner worden, een lot kopen, een fonds op naam beginnen of nalaten. Kijk hiervoor op de pagina ‘help ook’.

Uitgaven: besteding van donateursgeld

Het Fonds Slachtofferhulp zet circa 5 miljoen euro om per jaar. In ons jaarverslag kunt u meer lezen over onze inkomsten en uitgaven.

Alle organisaties die van het Fonds Slachtofferhulp subsidie krijgen, hebben de plicht het geld zoals afgesproken te besteden. Om dit te waarborgen, zijn voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement. Hieraan moet worden voldoen, pas daarna kan een subsidie worden goedgekeurd. Na die goedkeuring volgen wij het betreffende traject intensief. We monitoren de projecten en vragen inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages en een eindverantwoording. In sommige gevallen wordt ook een accountantsverklaring gevraagd. Zo weten we zeker dat het geld van donateurs en sponsoren goed is besteed.

Het Fonds Slachtofferhulp heeft het CBF-keurmerk en is ANBI-gecertificeerd. Dat betekent dat wij aan strikte eisen moeten voldoen die jaarlijks opnieuw worden getoetst door onafhankelijke controleurs en de belastingdienst. Als particulier fonds waaraan donateurs en sponsoren vrijwillig een bijdrage leveren, vinden wij een transparante verantwoording over de inzet van de middelen een noodzakelijke voorwaarde. Dat doen wij jaarlijks in ons jaarverslag en tussentijds via onze website en nieuwsberichten.

Het salaris van onze directeur is vastgesteld conform de daarvoor bestaande richtlijnen, ‘ de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen’ en ligt ver onder de zogenoemde Balkenende-norm. Het Fonds Slachtofferhulp is voor transparantie in baten en lasten van goede doelen, daarom verwijzen we u graag naar ons jaarverslag, waarin wij een speciale paragraaf hebben opgenomen over het functioneren en loon van onze directeur.

De bestuursleden van het Fonds Slachtofferhulp krijgen niet betaald. Zij doen hun werk belangeloos, wat betekent dat zij geen loon krijgen en ook geen vergoeding van onkosten. Conform de richtlijn die het CBF stelt aan bestuurders van goede doelen, hebben de bestuursleden bovendien ieder een verklaring ondertekend inzake uitsluiting van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

Donateurszaken

Ja. Doordat het Fonds Slachtofferhulp een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is kunt u belastingvrij schenken aan het Fonds Slachtofferhulp.

U kunt als donateur wijzigingen in uw persoonlijke of adresgegevens doorgeven door middel van ons wijzigingsformulier.

U kunt uw bijdrage altijd aanpassen of beëindigen, zowel qua bedrag als qua frequentie. Om uw donateurschap van Fonds Slachtofferhulp te wijzigen of op te zeggen kunt u dit tussen 8.30 en 12.30 uur telefonisch doorgeven bij onze donateurslijn: 070 392 52 00. Zo kunnen wij het direct doorvoeren. Hierna ontvangt u een bevestiging van ons.

Het klopt inderdaad dat wij aan deur-aan-deurwerving doen om donateurs te werven. Daarnaast is voorlichting aan de deur een goede manier om mensen te informeren over onze werkzaamheden en enthousiast te maken voor onze projecten. Meer achtergrondinformatie vindt u op onze pagina’s over deur-aan-deurwerving.

Wij hebben twee incassomomenten. Afhankelijk van wanneer u donateur bent geworden, incasseren wij op de eerste of op de derde maandag van de maand. In de bevestigingsbrief die u na de machtiging heeft ontvangen, staat wat de ingangsmaand van uw automatische incasso is en wanneer en met welke frequentie wij bij u incasseren.

Bij een doorlopende incasso voor donatie per maand: als het niet mogelijk is om uw structurele donatie-bedrag te incasseren, dan proberen wij het, indien mogelijk, binnen een maand, na de mislukte incasso-poging opnieuw. Als het wederom niet mogelijk zal zijn uw donatie te incasseren, dan vervalt uw donatie voor die maand.

Bij een doorlopende incasso voor een donatie per kwartaal, halfjaar of jaar: als het niet mogelijk is om uw structurele donatie-bedrag te incasseren, dan proberen wij het, binnen 2 maanden, na de mislukte incasso-poging opnieuw. Als het wederom niet mogelijk zal zijn uw donatie te incasseren, dan vervalt uw donatie voor dat kwartaal, halfjaar of jaar.

Bij een eenmalige incasso: als het niet mogelijk is om uw eenmalige te incasseren, dan proberen wij het, indien mogelijk binnen een maand na de mislukte incasso-poging of in de maand daarop volgend opnieuw. Als het wederom niet mogelijk zal zijn uw donatie te incasseren, dan vervalt uw donatie.

Post en privacy

Als u minder post wilt ontvangen dan bespreken we graag met u welke post, hoe vaak en op welke manier u dit van ons wilt ontvangen. U kunt ons hiervoor bellen op onze donateurslijn; 070 392 52 00 (8.30- 12.00 uur). Lees hier op de pagina Post op maat meer over.

U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief (zes tot tien keer per jaar) en ons magazine HulpPost dat u drie keer per jaar per post ontvangt. Zo bent u altijd op de hoogte van nieuwe projecten, verhalen en acties van het Fonds Slachtofferhulp.

Klik in een van de ontvangen e-nieuwsbrieven onderaan op ‘afmelden’. Door het zo te doen is de stopzetting direct verwerkt en wordt u van de maillijst verwijderd.

Ja, op uw verzoek per brief, telefoon of e-mail kunnen uw gegevens op elk moment uit onze donateursadministratie verwijderd worden zonder dat u hiervoor een verklaring hoeft te geven. Geef bij uw bericht altijd uw naam, adres en telefoonnummer door, dan maken wij het meteen voor u in orde.

Het Fonds Slachtofferhulp verstrekt geen adresgegevens aan derden. Uw gegevens worden door ons alleen gebruikt voor de uitvoering van het donateurschap. Dat betekent dat wij uw gegevens, tenzij u aangeeft daar geen prijs op te stellen, alleen gebruiken om u post aan u te sturen, of om telefonisch contact op te nemen.

Wij huren namen en adressen van bedrijven en organisaties die dit soort gegevens ter beschikking stellen. Daarnaast zijn er ook gegevens die u zelf ooit een keer kunt hebben verstrekt doordat u een vragenlijst heeft ingevuld of een donatie heeft gedaan.

Neemt u alstublieft contact op met onze donateursadministratie op 070 392 52 00 (08.30-12.30 uur) of donateurs@fondsslachtofferhulp.nl om door te geven dat uw vader, moeder of partner is overleden. Dan kunnen we zorgen dat dit niet meer voor zal komen. We begrijpen dat dit vervelend is als dit bij u gebeurde, onze excuses daarvoor.

Als u vaak door organisaties wordt benaderd, kunt u de gegevens van de overledene doorgeven op de website van Postfilter. Deze organisatie zorgt ervoor dat uw dierbare na zijn of haar overlijden geen post meer ontvangt door de hierbij aangesloten organisaties.

Heeft u opmerkingen over de werkwijze van Fonds Slachtofferhulp, neem dan contact op met de donateurslijn 070 392 52 00 of stuur een mail naar donateurs@fondsslachtofferhulp.nl.

Wilt u een klacht indienen? Dit kan mondeling, schriftelijk en digitaal. Kijk hiervoor op de pagina ‘reacties en klachten’.

Veelgestelde vragen over deur-aan-deurwerving

Op dit moment lopen er deur-aan-deurwervingscampagnes in de volgende gemeentes en omliggende gebieden:

 • Amersfoort
 • Amstelveen
 • Arnhem
 • Barneveld
 • Beesd
 • Bennekom
 • Bodegraven
 • Bussum
 • Capelle Schollevaar
 • Culemborg
 • Driebergen
 • Ede
 • Geldermalsen
 • Gouda
 • Hilversum
 • Hoevelaken
 • Hoofddorp
 • Houten
 • Laren
 • Leiden
 • Leusden
 • Maarssen
 • Mijdrecht
 • Nieuw Vennep
 • Nieuwerkerk ad IJssel
 • Nijkerk
 • Soest
 • Soesterberg
 • Utrecht
 • Veenendaal
 • Vianen
 • Wageningen
 • Wijk bij duurstede
 • Wilnis
 • Woerden
 • Zaltbommel
 • Zoetermeer
 • Moordrecht
 • Waddinxveen
 • De Meern
 • Linschoten
 • Lopik
 • Alblasserdam
 • Albrandswaard
 • Alphen aan den Rijn
 • Barendrecht
 • Binnenmaas
 • Bodegraven-Reeuwijk
 • Brielle
 • Capelle aan den Ijssel
 • Cromstrijen
 • Delft
 • Dordrecht
 • Giessenlanden
 • Goeree-Overflakkee
 • Gorinchem
 • Gouda
 • s-Gravenhage
 • Hardinxveld-Giessendam
 • Hellevoetsluis
 • Hendrik-Ido-Ambacht
 • Hillegom
 • Kaag en Braassem
 • Katwijk
 • Korendijk
 • Krimpen aan den Ijssel
 • Krimpenerwaard
 • Lansingerland
 • Leerdam
 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Leidschendam-Voorburg
 • Lisse
 • Maassluis
 • Midden-Delfland
 • Molenwaard
 • Nieuwkoop
 • Nissewaard
 • Noordwijk
 • Noordwijkerhout
 • Oegstgeest
 • Oud-Beijerland
 • Papendrecht
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Ridderkerk
 • Rijswijk
 • Rotterdam
 • Schiedam
 • Sliedrecht
 • Strijen
 • Teylingen
 • Vlaardingen
 • Voorschoten
 • Waddinxveen
 • Wassenaar
 • Westland
 • Westvoorne
 • Zederik
 • Zoetermeer
 • Zoeterwoude
 • Zuidplas
 • Zwijndrecht

   

Met een doorlopende automatische incasso kunnen wij uw donatie zo optimaal mogelijk besteden, omdat we hiervoor geen kosten hoeven maken. Daarbij willen wij de wervers niet met contant geld over straat laten gaan. Wanneer u ons machtigt voor een automatische incasso, ontvangt u van direct een bevestiging van de gemaakte afspraken met ons incassant-ID en onze contactgegevens.
U zit uiteraard nooit ergens aan vast. We gaan ervan uit dat u de intentie hebt ons te steunen met een maandelijkse bijdrage voor onbepaalde tijd, maar mocht er door omstandigheden iets wijzigen in uw persoonlijke situatie, dan is een telefoontje naar ons voldoende om uw automatische incasso per direct te laten beëindigen. Een automatische incasso is ook een veilige manier van geven. Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan heeft u 8 weken de tijd om het bedrag terug te boeken door uw bank.

Wij vinden het fantastisch dat u het werk van het Fonds Slachtofferhulp wilt steunen. Samen met een groeiende groep van betrokken donateurs, maakt u de hulp aan slachtoffers in Nederland mogelijk. Onze oprechte dank daarvoor.
De werver die bij u aan de deur is geweest, heeft uw gegevens, de maandbijdrage en de frequentie waarmee u ons wilt steunen genoteerd in de werf-app op de tablet. Direct na de inschrijving ontvangt u een bevestiging van de gemaakte afspraken per e-mail en sms. Wij proberen u daarna telefonisch te bereiken om alle gegevens door te lopen en de gemaakte afspraken te verifiëren. We kunnen hierbij helaas niet iedereen telefonisch bereiken. Binnen 3 weken ontvangt u van ons een welkomst-mail en zal, zoals afgesproken, voor de eerste keer uw maandbijdrage worden afgeschreven van uw rekening.

Als donateur ontvangt u drie keer per jaar ons magazine HulpPost, de nieuwsbrief van het Fonds Slachtofferhulp. Hierin kunt u lezen over de mensen die mede dankzij u geholpen zijn, welke plannen we hebben en actualiteiten over slachtofferhulpverlening in Nederland.

Wilt u minder of geen post van ons ontvangen? Dan kunt u Post op maat aanvragen, zodat u geen post meer of alleen de specifieke post krijgt die u wilt ontvangen. U kunt ons hiervoor bellen op onze donateurslijn; 070 392 52 00.

U zit uiteraard nooit ergens aan vast, want u steunt ons vrijwillig. We gaan ervan uit dat u ons werk belangrijk vindt en wilt ondersteunen voor een onbepaalde periode maar u zit nooit ergens aan vast. Mocht er door omstandigheden plotseling iets wijzigen in uw persoonlijke situatie, waardoor u uw toezegging niet meer kunt nakomen, dan is een telefoontje naar onze donateurslijn 070 392 52 00 (8.30-12.30 uur) voldoende om uw automatische incasso per direct te beëindigen. Een automatische incasso is ook een veilige manier van geven. Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan heeft u 8 weken de tijd om het bedrag terug te boeken door uw bank.

Veelgestelde vragen over straatwerving

Als donateur ontvangt u drie keer per jaar ons magazine HulpPost, de nieuwsbrief van het Fonds Slachtofferhulp. Hierin kunt u lezen over de mensen die mede dankzij u geholpen zijn, welke plannen we hebben en actualiteiten over slachtofferhulpverlening in Nederland.

Wilt u minder of geen post van ons ontvangen? Dan kunt u Post op maat aanvragen, zodat u geen post meer of alleen de specifieke post krijgt die u wilt ontvangen. U kunt ons hiervoor bellen op onze donateurslijn; 070 392 52 00.

Op dit moment lopen er straatwervingscampagnes in de volgende gemeentes:

 • Amersfoort
 • Amstelveen
 • Arnhem

   

   

 • Barneveld

   

 • Beesd

   

 • Bennekom

   

 • Bodegraven

   

 • Bussum

   

 • Culemborg

   

 • Driebergen

   

 • Ede

   

 • Geldermalsen

   

 • Gouda

   

 • Hilversum

   

 • Hoevelaken

   

 • Hoofddorp

   

 • Houten

   

 • Laren

   

 • Leiden

   

 • Leusden

   

 • Maarssen

   

 • Mijdrecht

   

 • Nieuw Vennep

   

 • Nijkerk

   

 • Soest

   

 • Soesterberg

   

 • Utrecht

   

 • Veenendaal

   

 • Vianen

   

 • Wageningen

   

 • Wijk bij duurstede

   

 • Wilnis

   

 • Woerden

   

 • Zaltbommel

   

 • Zoetermeer

   

 • Moordrecht

   

 • Waddinxveen

   

 • De Meern

   

 • Linschoten

   

 • Lopik

   

 • Alblasserdam

   

 • Albrandswaard

   

 • Alphen aan den Rijn

   

 • Barendrecht

   

 • Binnenmaas

   

 • Bodegraven-Reeuwijk

   

 • Brielle

   

 • Capelle aan den Ijssel

   

 • Capelle Schollevaar
 • Cromstrijen

   

 • Delft

   

 • Dordrecht

   

 • Giessenlanden

   

 • Goeree-Overflakkee

   

 • Gorinchem

   

 • Gouda

   

 • s-Gravenhage

   

 • Hardinxveld-Giessendam

   

 • Hellevoetsluis

   

 • Hendrik-Ido-Ambacht

   

 • Hillegom

   

 • Kaag en Braassem

   

 • Katwijk

   

 • Korendijk

   

 • Krimpen aan den Ijssel

   

 • Krimpenerwaard

   

 • Lansingerland

   

 • Leerdam

   

 • Leiden

   

 • Leiderdorp

   

 • Leidschendam-Voorburg

   

 • Lisse

   

 • Maassluis

   

 • Midden-Delfland

   

 • Molenwaard

   

 • Nieuwkoop

   

 • Nieuwerkerk ad IJssel
 • Nissewaard

   

 • Noordwijk

   

 • Noordwijkerhout

   

 • Oegstgeest

   

 • Oud-Beijerland

   

 • Papendrecht

   

 • Pijnacker-Nootdorp

   

 • Ridderkerk

   

 • Rijswijk

   

 • Rotterdam

   

 • Schiedam

   

 • Sliedrecht

   

 • Strijen

   

 • Teylingen

   

 • Vlaardingen

   

 • Voorschoten

   

 • Waddinxveen

   

 • Wassenaar

   

 • Westland

   

 • Westvoorne

   

 • Zederik

   

 • Zoetermeer

   

 • Zoeterwoude

   

 • Zuidplas

   

 • Zwijndrecht

   

Met een doorlopende automatische incasso kunnen wij uw donatie zo optimaal mogelijk besteden, omdat we hiervoor geen kosten hoeven maken. Daarbij willen wij de wervers niet met contant geld over straat laten gaan. Wanneer u ons machtigt voor een automatische incasso, ontvangt u van direct een bevestiging van de gemaakte afspraken met ons incassant-ID en onze contactgegevens.
U zit uiteraard nooit ergens aan vast. We gaan ervan uit dat u de intentie hebt ons te steunen met een maandelijkse bijdrage voor onbepaalde tijd, maar mocht er door omstandigheden iets wijzigen in uw persoonlijke situatie, dan is een telefoontje naar ons voldoende om uw automatische incasso per direct te laten beëindigen. Een automatische incasso is ook een veilige manier van geven. Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan heeft u 8 weken de tijd om het bedrag terug te boeken door uw bank.

U zit uiteraard nooit ergens aan vast, want u steunt ons vrijwillig. We gaan ervan uit dat u ons werk belangrijk vindt en wilt ondersteunen voor een onbepaalde periode maar u zit nooit ergens aan vast. Mocht er door omstandigheden plotseling iets wijzigen in uw persoonlijke situatie, waardoor u uw toezegging niet meer kunt nakomen, dan is een telefoontje naar onze donateurslijn 070 392 52 00 (8.30-12.30 uur) voldoende om uw automatische incasso per direct te beëindigen. Een automatische incasso is ook een veilige manier van geven. Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan heeft u 8 weken de tijd om het bedrag terug te boeken door uw bank.

Wij vinden het fantastisch dat u het werk van het Fonds Slachtofferhulp wilt steunen. Samen met een groeiende groep van betrokken donateurs, maakt u de hulp aan slachtoffers in Nederland mogelijk. Onze oprechte dank daarvoor.
De werver heeft uw gegevens, de maandbijdrage en de frequentie waarmee u ons wilt steunen genoteerd in de werf-app op de tablet. Direct na de inschrijving ontvangt u een bevestiging van de gemaakte afspraken per e-mail en sms. Wij proberen u daarna telefonisch te bereiken om alle gegevens door te lopen en de gemaakte afspraken te verifiëren. We kunnen hierbij helaas niet iedereen telefonisch bereiken. Binnen 3 weken ontvangt u van ons een welkomst-mail en zal, zoals afgesproken, voor de eerste keer uw maandbijdrage worden afgeschreven van uw rekening.