Waarom #MeToo nog altijd essentieel is voor mensen die seksueel misbruik meemaken

#MeToo bestaat sinds oktober 5 jaar en gaf slachtoffers van seksueel misbruik wereldwijd de kracht om de stilte te verbreken. Twee simpele woorden, maar een grote stap voor slachtoffers en voor sommigen zelfs een startpunt in de verwerking. In deze blog lees je waarom het essentieel is dat deze beweging niet aan kracht verliest en hoe Fonds Slachtofferhulp hieraan bijdraagt.

Nathalie Gaal-Franse
Senior beleidsmedewerker bij Fonds Slachtofferhulp

Deze maand is het vijf jaar geleden dat de #MeToo-beweging losbarstte en er een golf aan onthullingen over seksueel misbruik de wereld overging. Deze golf rolt vandaag de dag nog steeds en zorgt ervoor dat het taboe op het (online) delen van een misbruikervaring steeds verder afneemt. Tegelijkertijd zijn er in vijf jaar tijd ook weer nieuwe vormen van (online) seksueel misbruik ontstaan en blijven veel slachtoffers nog altijd gevangen in gevoelens van schaamte en schuld. Door de samenwerking met slachtoffers weten wij waarom het (anoniem) delen van een ervaring met seksueel misbruik, essentieel is. Of het nu om fysiek of om online seksueel misbruik gaat.

#MeToo: je bent niet alleen

‘Me too’. Met deze simpele uitspraak zeggen slachtoffers van seksueel misbruik: ‘Ik herken me in jouw verhaal en je bent niet alleen’. Want het gevoel niet alleen te zijn en eerlijk te mogen zijn over wat je hebt meegemaakt is, zo laten slachtoffers weten, essentieel om te kunnen herstellen van seksueel misbruik.

Beginnen bij de basis

Met WTFFF!?, het platform over online seksueel misbruik dat Fonds Slachtofferhulp samen met jongeren ontwikkelde, zorgen we er onder andere voor dat gevoelens van schaamte en schuld verminderen, zodat er meer kansen zijn voor de hulpverlening. Contact opnemen met een hulpverlener voelt voor veel jonge slachtoffers namelijk als een brug te ver. Op dit moment vindt slechts een gering percentage van de slachtoffers van online seksueel misbruik hulp, terwijl er goede specialistische hulp beschikbaar is.

Het is daarom belangrijk om te beginnen bij de basis: bij het anoniem delen van een ervaring met online seksueel misbruik. Want – zo weten we – is het eerlijk durven zijn over (online) seksueel misbruik (en de reactie die slachtoffers krijgen van de omgeving) essentieel in het verwerkingsproces en kan dit een opening zijn naar de hulpverlening. Wij roepen jongeren daarom op om hun verhaal te blijven delen.

Honderden anonieme verhalen op WTFFF.nl

Op WTFFF!? kwamen, sinds de lancering in februari, honderden verhalen binnen van jongeren die (online) seksueel misbruik hebben meegemaakt. Zij lijken weinig onderscheid te maken tussen fysiek en online seksueel misbruik en vaak gaat dit helaas ook hand in hand. In de ervaringsverhalen van anderen vinden jongeren (h)erkenning en steun waardoor gevoelens van schaamte, schuld en angst – de grootste drempels tot de hulpverlening – kunnen afnemen.

#METOO gaf slachtoffers overal ter wereld de kracht om zich uit te spreken en (h)erkenning te vinden bij lotgenoten. Een essentiële eerste stap voor slachtoffers. Laten we hopen dat deze beweging ook de komende vijf jaar niet aan kracht verliest.

In het dichten van de kloof tussen slachtoffers van (online) seksueel misbruik en de hulpverlening valt nog een wereld te winnen. Hier maakt Fonds Slachtofferhulp zich de komende tijd, met de waardevolle steun van donateurs en sponsoren, sterk voor!