Fonds Slachtofferhulp en Monuta bundelen krachten voor nabestaanden

Fonds Slachtofferhulp en uitvaartorganisatie Monuta gaan samenwerken om nabestaanden na een traumatische gebeurtenis de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Beide organisaties delen hun kennis om mensen met complexe rouw verder te helpen en openheid te stimuleren over een lastig onderwerp als afscheid nemen.

Fonds Slachtofferhulp en Monuta delen de komende jaren hun expertise over het omgaan met verlies en het herkennen van een mogelijke complexe rouwstoornis na een traumatisch verlies, om nabestaanden beter te ondersteunen zodat ze het leven weer op kunnen pakken. Er is veel behoefte aan deze steun en hulp, zo blijkt op het platform www.rouwbehandeling.nl van Fonds Slachtofferhulp, waar steeds meer nabestaanden informatie vinden over passende rouwbehandelingen na een plotseling verlies. Monuta gaat rouwbehandeling.nl de komende jaren ondersteunen.

Onverwacht verlies treft je dubbel

Ineke Sybesma, directeur van Fonds Slachtofferhulp: “Iemand verliezen door een misdrijf of verkeersongeval treft je dubbel. Je verliest onverwachts een dierbare én maakt een traumatische gebeurtenis mee. Hierdoor kun je vastlopen in het rouwproces. Dan is passende ondersteuning van groot belang. We zijn blij dat we in Monuta een partner hebben gevonden die met haar kennis en netwerk ons werk een belangrijke extra push kan geven.”

Extra stappen om complexe rouwstoornis te voorkomen

Monuta is een maatschappelijk betrokken uitvaartorganisatie en staat al 100 jaar voor een afscheid met een goed gevoel. Voor íedereen.  In het partnerschap met Fonds Slachtofferhulp wil de organisatie extra stappen maken voor de groep mensen die door een traumatisch verlies een mogelijk risico lopen op een complexe rouwstoornis.

Corné Mulders, directeur Uitvaartzorg bij Monuta: “Wij zijn er voor nabestaanden in alle fasen van een afscheid. En dus ook erná. De groep nabestaanden van misdrijven, ongevallen of zelfs rampen vormt een extra kwetsbare groep. Ze verdienen alle ondersteuning die we ze kunnen bieden. We vinden het ontzettend belangrijk om verlies en rouw bespreekbaar te maken, want dan komt er ruimte voor de juiste ondersteuning. Ook, of misschien wel juist, als een overlijden niet alledaags is. Binnen dit partnerschap versterken wij elkaar door meer kennis te delen en mensen in complexe rouw echt te helpen. Samen stimuleren we openheid, ook als het over een lastig onderwerp als het afscheid gaat.”