Meer bewustwording over de impact van mediaberichten op slachtoffers en hun families

Journalistieke opleidingen Hogeschool Utrecht en Fonds Slachtofferhulp starten project ‘slachtoffers in de media’.

In januari is het project ‘slachtoffers in de media (dilemma’s en handreikingen voor journalisten)’ van start gegaan. Fonds Slachtofferhulp werkt hierin samen met de journalistieke opleidingen (bachelor en post-HBO) van de Hogeschool Utrecht. Doel van dit project is meer bewustwording creëren over de impact van mediaberichten op slachtoffers en hun families.

Opbrengst

In de afgelopen jaren organiseerde Fonds Slachtofferhulp al meerdere dialoogsessies en openbare mediacafés rondom de dilemma’s die bij het onderwerp privacy & persvrijheid komen kijken. Tijdens deze bijeenkomsten wisselden betrokken partijen, waaronder verslaggevers, hoofdredacteuren, slachtoffers, OM en politie, met elkaar van gedachten. Dit heeft meerdere lessons learned opgeleverd, zoals namen van slachtoffers en nabestaanden niet volledig noemen en goede afspraken maken over de manier én over het moment waarop het verhaal naar buiten komt. Om de opbrengsten blijvend in te bedden bij de beroepsgroep, wil Fonds Slachtofferhulp in dit vervolgproject samen met journalisten in opleiding de inzichten op het gebied van de omgang met slachtoffers in de media, vertalen naar praktische tips en concrete handvatten.

Werkveld

Naast Fonds Slachtofferhulp en de journalistieke opleidingen van de Hogeschool Utrecht is ook het werkveld aangesloten. Voor de hoofdredactie van het project verleent Rennie Rijpma, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, haar medewerking. Zij zegt over het belang van het project: ‘Zeker nu vertrouwen in de media steeds vaker een issue is, moeten wij ons realiseren dat we een belangrijke rol hebben bij het brengen van verhalen. Juist mensen in een kwetsbare positie, moeten we met onze berichtgeving niet verder in de problemen brengen. Media in Nederland zijn nog steeds enorm machtig, en dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee.’ De hoofdredactie bestaat verder uit Colette Olde Riekerink van Fonds Slachtofferhulp en Marijke Kolk van Hogeschool Utrecht. Dit project is tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bewustwording impact mediaberichten slachtoffers