Erkenning slachtoffers van milieucriminaliteit onder de maat

Steeds meer burgers maken zich zorgen over gevaarlijke stoffen die bedrijven uitstoten en lozen en de gevolgen hiervan voor hun gezondheid en hun leefomgeving. Wij delen die zorgen. Waarom bestaat er geen steun of hulp voor mensen die slachtoffer zijn geworden als gevolg van milieucriminaliteit? Daarom zijn we gestart met het programma milieucriminaliteit. Hiermee willen we de ondersteuning en (rechts)positie van slachtoffers van milieucriminaliteit verbeteren. Het programma werd vrijdag 31 mei officieel gelanceerd aan de hand van de kennissessie ‘Slachtoffers van milieucriminaliteit in beeld’.

Gepubliceerd op

Kennissessie milieucriminaliteit

Deelnemers aan de sessie waren ervaringsdeskundigen, juristen, wetenschappers, onderzoekers, onderzoeksjournalisten en vertegenwoordigers van belangenverenigingen. Zij discussieerden met elkaar over de vraag wat het betekent om een slachtoffer van milieucriminaliteit te zijn en waar je tegenaan loopt, wat milieucriminaliteit is en wat er nog onderzocht zou moeten worden. En vooral hoe slachtoffers zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.

De input van deze kennissessie en alle gesprekken die we afgelopen maanden hebben gevoerd met zowel slachtoffers, advocaten, wetenschappers en onderzoeksjournalisten is van grote waarde voor de verdere ontwikkeling van het programma milieucriminaliteit en de ondersteuning aan slachtoffers van milieucriminaliteit. De behoeften van slachtoffers zijn leidend voor ons.

Rol Fonds Slachtofferhulp

Niet iedereen ontvangt de hulp die nodig is om het leven weer op te pakken. Daarom bestaat Fonds Slachtofferhulp. Fonds Slachtofferhulp gelooft in de kracht van mensen. We helpen slachtoffers hun kracht te hervinden. Hoe? We komen op voor hun rechten, ontwikkelen de best passende hulpverlening en geven praktische hulp. Dit doen we al bijna 35 jaar. Onvermoeibaar en onafhankelijk. Nu ook voor slachtoffers van milieucriminaliteit.

Impact van milieucriminaliteit

Bij milieucriminaliteit gaat het vrijwel altijd over geld; omdat het voldoen aan de regels geld kost. Denk bijvoorbeeld aan illegale lozing van chemisch afval in water, of het gebruik van illegale gewasbeschermingsmiddelen, illegale asbestverwijdering en het dumpen van gevaarlijk afval. Opvallend bij milieucriminaliteit is dat vrijwel nooit aangifte wordt gedaan. Ook worden slachtoffers niet in een strafprocedure betrokken. Dit betekent niet dat er geen slachtoffers zijn. Het betekent wel dat gedupeerden zichzelf niet altijd als slachtoffer herkennen. Ook is het niet eenvoudig om een verband aan te tonen tussen het milieudelict en gezondheidsschade. Hierdoor worden veel slachtoffers van milieucriminaliteit niet juridisch erkend als slachtoffer en ontvangen zij geen compensatie voor de schade die de milieucriminaliteit veroorzaakt. Maar de fysieke, financiële, psychologische en sociale gevolgen van milieudelicten zijn enorm.

Pieter van Vollenhoven Penning uitgereikt

Na afloop van de kennissessie ontvingen de heer Wolf Willems en mevrouw Sunray Vixen Bruin de Pieter van Vollenhoven Penning uit handen van Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp. De penning is een eerbetoon en een aanmoediging die kan worden toegekend aan mensen of organisaties die zo moedig waren om op te staan tegen onheil en onrecht. Met deze penning moedigt Fonds Slachtofferhulp mensen aan hun stem te laten horen om langdurige en massale gezondheids- en milieuschade aan te kaarten en daarmee tot belangrijke veranderingen te komen in de maatschappij.

De penning die vandaag werd uitgereikt is een eervolle erkenning voor de moedige wijze waarop de heer Wolf Willems en mevrouw Sunray Vixen Bruin zich hebben ingezet. Zij hebben ernstige tekortkomingen op het gebied van milieu en veiligheid in Nederland aan het licht gebracht. Door deze tekortkomingen waren zowel de veiligheid in de industrie, de regionale veiligheid, het milieu, de volksgezondheid en grote financiële belangen serieus in het geding. Deze penning is een eervolle erkenning voor die moed.