Eén op de vijf nabestaanden na verkeersongeval ontvangt niet de gewenste hulp

Je dierbare verliezen door een verkeersongeval is plotseling en heftig. Veel mensen blijven lang rouwklachten houden. Welke hulp hebben ze nodig? Is die hulp beschikbaar? En biedt online therapie een uitkomst? Wetenschappelijk onderzoek geeft nieuwe inzichten.

Gepubliceerd op

Verkeersongevallen zijn wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van een plotseling, onnatuurlijk overlijden. Onderzoek bij 273 Nederlandse nabestaanden van verkeersdoden toont dat de helft ongeveer 5 jaar na het ongeval nog steeds hevige rouwklachten heeft. De klachten zijn zo ernstig, dat ze wijzen op een rouwstoornis. Deze groep kan baat hebben bij professionele hulp. Maar is die hulp beschikbaar? En wordt die hulp ook daadwerkelijk gebruikt? Als onderdeel van ons programma TrafVic hebben we dit onderzocht. Ook hebben we onderzocht in hoeverre een online behandeling voor rouwklachten een goede oplossing biedt.

Wel behoefte aan hulp, maar niet gekregen

Dit is de eerste studie die het gebruik van psychotherapie, farmacotherapie en lotgenotengroepen heeft onderzocht bij Nederlandse nabestaanden na verkeersongevallen. De meerderheid van de deelnemers (63%) heeft hulp gekregen voor hun rouwklachten: psychotherapie, farmacotherapie en/of deelname aan lotgenotengroepen. Psychotherapie bleek het meest gebruikt (55%), gevolgd door farmacotherapie (30%) en het bijwonen van lotgenotengroepen (23%). Eén op de vijf personen had wel een mogelijke rouwstoornis en/of een behoefte aan hulp maar geen hulp ontvangen. Dit wijst op een behandelkloof.

Onderzoek naar online rouwbehandeling

Deze behandelkloof kan worden overbrugd door het verbeteren van de toegankelijkheid van online rouwbehandelingen. Daarom hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht een online psychologische behandeling ontwikkeld die specifiek bedoeld is voor nabestaanden na een verkeersongeval. Het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling is in mei 2020 gestart.