5 vragen aan… Linda Terpstra

Fier is hét landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Bij de locaties van de Veilige Veste kunnen slachtoffers terecht voor een veilige opvang en begeleiding. Is er genoeg aandacht voor deze vaak jonge slachtoffers? Dit en meer vragen we aan Linda Terpstra, voorzitter van de Raad van Bestuur van onze partner Fier.

  1. Recent hebben jullie een nieuwe Veilige Veste geopend in Rotterdam. Betekent dit dat jullie een toename zien van het aantal slachtoffers van geweld?

“Ja, er is sprake van een toename van slachtoffers van geweld. Dit zien wij onder meer terug in de cijfers van de Chat met Fier. Waar de wereld door corona op slot ging, ging het geweld in afhankelijkheidsrelaties onverminderd door. Sterker nog, we zagen als eerste in Nederland een hele zorgelijke ontwikkeling. De complexe (gedrags)problemen die slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties dikwijls ontwikkelen, worden niet altijd tijdig herkend. Specialistische, integrale zorg blijft daardoor uit of komt te laat. Daarbij is op lokaal niveau niet altijd de benodigde expertise voorhanden.”

  1. Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn op dit moment van invloed op de situatie van slachtoffers van geweld?

“Door de coronacrisis zagen we een enorme toename van kinderen, vrouwen en mannen die ten einde raad bij onze (digitale) hulpverlening aanklopten.  Voor hulp bij seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting en (online) seksueel geweld, kindermishandeling en eergerelateerd geweld. Voornaamste oorzaak? De traditionele bescherming waar deze kwetsbare groep zo afhankelijk van is, viel in een keer weg of kwam op een (flinke en fysieke) afstand te staan. Zoals scholen, huisartsen, wijkteams en sportverenigingen.

  1. Vanuit ons noodhulpfonds geven we regelmatig financiële hulp of hulp in natura aan mensen die vanuit de Veilige Veste hun leven weer op pakken. Kunt u schetsen waar slachtoffers zoal tegenaan lopen? Waarom is die extra steun in de rug zo hard nodig?

Bij Fier ligt het accent op de toekomst, op ambities en dromen. De zorgbudgetten die Fier krijgt mogen uitsluitend besteed worden aan de zorg. Voor de niet-zorggerelateerde activiteiten moeten wij op zoek naar andere financieringsmogelijkheden. Hiervoor doen we een beroep op fondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren. Wij hebben de hulp hard nodig om onze doelstellingen te kunnen bereiken. Maar ook om in te kunnen springen op kleine noden. Verhuiskosten bijvoorbeeld, wanneer iemand (weer) op zichzelf gaat wonen. Of extraatjes voor de kinderen tijdens de feestmaanden. Het is mooi dat het noodhulpfonds daar een bijdrage aan levert.

  1. Vindt u dat er voldoende aandacht is voor bedreigde en getraumatiseerde jonge mensen? Vanuit politiek en maatschappij?

Nee. We kijken nog te vaak en te gemakkelijk weg.

  1. Fier betekent trots. Is dat ook één van de doelstellingen van de organisatie? Om slachtoffers hun gevoel van eigenwaarde en trots terug te geven?

Wij zijn trots op wat wij tot nu toe bereikt hebben en wij dromen over wat we nog meer willen bereiken. Wij willen investeren in de toekomst van kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben (gehad) met geweld in afhankelijkheidsrelaties.  Een verleden heb je, een toekomst kun je maken. Daar willen wij op inzetten. Werken aan perspectieven, werken aan kansen. Ook een betekenis van Fier: je komt van ver en Fier wil helpen je verder te laten komen. Trots, rechtop en met kansen.