Één zorg minder dankzij noodhulp

Na een traumatische gebeurtenis wil je verder met je leven. Naast steun van anderen en je eigen veerkracht om te kunnen herstellen, is een redelijke schadevergoeding van belang. De afwikkeling daarvan verloopt alleen lang niet altijd even soepel…

Ineke Sybesma
Directeur Fonds Slachtofferhulp

We moeten momenteel als samenleving aan veel maatschappelijke en economische tegenslag het hoofd bieden. Als gevolg van een aantal crises zagen we afgelopen jaar de koopkracht dalen en armoede toenemen. Hoewel de overheid diverse steunmaatregelen uit de kast trekt, kan niet worden voorkomen dat ruim 1,1 miljoen Nederlanders in armoede leeft. Maar wat betekent dat eigenlijk? En wat als je dan ook nog eens te maken krijgt met tegenslag in de vorm van een misdrijf of ongeval?

Financiële problemen zit herstel in de weg

In armoede leven betekent dat je niet voldoende kunt voorzien in de primaire levensbehoeften die noodzakelijk zijn om een menswaardig bestaan te leiden. Maar armoede is veel meer dan dat. Want armoede levert stress op, veroorzaakt spanningen en doet wat met je zelfvertrouwen.  Dat zien we ook terug in ons onderzoek dat we samen met Centerdata en Tranzo (Tilburg University) deden. Mensen die te maken krijgen met financiële problemen blijken zelfs drie á vier keer vaker angst- en depressie klachten te ontwikkelen dan anderen. En als je daar bovenop ook nog eens te maken krijgt met slachtofferschap, is de impact vaak nog heviger en kan dit je herstel behoorlijk in de weg zitten.

Buiten jouw schuld om

Juist voor die schrijnende situaties biedt onze noodhulp uitkomst. Mensen die buiten hun schuld om slachtoffer worden en hierdoor niet meer rondkomen of zelfs in acute nood verkeren; omdat de verzekering niet direct uitkeert of omdat een sociaal vangnet ontbreekt. Met een relatief kleine eenmalige bijdrage kunnen we voor deze slachtoffers tenminste één zorg wegnemen. En dat die steun écht waardevol is, blijkt wel uit de vele reacties en bedankjes die we krijgen.

Toename noodhulpaanvragen

In 2022 zagen we het aantal aanvragen voor noodhulp flink toenemen. Stuk voor stuk schrijnende verhalen van mensen die het al niet makkelijk hadden en vervolgens helemaal vastliepen doordat ze slachtoffer werden. Het vergoeden van enkel een nieuwe bril of fiets was in de meeste gevallen niet afdoende. We keerden  hogere bedragen uit, zodat mensen zelf weer het hoofd konden bieden aan alle andere uitdagingen op hun pad.

Decembergedachte

De ene die de andere helpt omdat we allemaal verantwoordelijkheid dragen om er voor ene ander te zijn. Zo begon prof mr Pieter van Vollenhoven ooit het Fonds Slachtofferhulp. En dat blijft voor mij een heel belangrijke drijfveer. Laten we juist nu, in deze decembermaand die lang niet voor iedereen rooskleurig is, die helpende hand blijven bieden. Zodat mensen die te maken krijgen met een misdrijf of ongeval de moed niet opgeven en met steun in de rug van ons allemaal, weer verder kunnen. Help je ons mee?

 

Ik wens je fijne feestdagen en een hoopvol 2023!

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp