Dit gaan we in 2024 doen voor slachtoffers

Dankzij de bijdragen van onze donateurs konden we in 2023 opkomen voor de rechten van slachtoffers, ontwikkelden we de best passende hulp en gaven praktische steun. Zodat slachtoffers door konden met hun leven. Graag delen we onze plannen voor 2024.

Wij geloven in de kracht van mensen. En vinden het belangrijk dat elk slachtoffer verder kan met het leven. Ook in 2024 hopen we opnieuw weer veel mensen te kunnen helpen. Dit zijn onze belangrijkste speerpunten.

Hulp voor slachtoffers van (online) seksueel misbruik

Nog vaak onderschat, maar online seksueel misbruik is een van de meest ingrijpende vormen van misbruik bij jongeren. Begin 2022 lanceerden we daarom WTFFF!?: een platform vóór en dóór jongeren over online seksueel misbruik. Door het bekijken en beluisteren van de online verhalen nemen gevoelens van schaamte en schuld bij jonge slachtoffers af, waardoor zij gelukkig sneller hulp zoeken. In 2023 brachten we WTFFF!? naar de klas. Met succes! Na een aantal pilots gaan we dit op meer scholen invoeren. Ook willen we ons ook gaan richten op ouders, om hun kind te helpen met de juiste voorlichting.

Hulp voor verkeersslachtoffers

De trauma- en rouwbehandeling voor verkeersslachtoffers en nabestaanden die we ontwikkelden, blijkt aan te slaan. In 2023 ontwikkelden we een online therapieaanbod met speciale aandacht voor kinderen en jongeren. Door de mooie resultaten gaan we dit in 2024 verder uitbreiden. Daarnaast doen we een proefproject met technologie waarmee het rijgedrag van wegpiraten langdurig kan worden gemonitord, zodat de samenleving beter beschermd wordt en nieuwe slachtoffers voorkomen worden.

Noodhulp

Het zijn moeilijke tijden voor veel Nederlanders. Het aantal mensen dat het financieel moeilijk heeft, neemt als gevolg van de stijgende prijzen voor levensonderhoud alleen maar toe. Als je dan óók nog slachtoffer wordt en je geen reserves hebt dan is dat vaak de bekende druppel. We zien aanvragen voor noodhulp dan ook gestaag toenemen. Graag willen we méér doen. Daarom vragen we in 2024 meer aandacht voor deze groep slachtoffers.

Nieuwe behandelmethode bij kindermishandeling

Helaas komt kindermishandeling, zowel fysiek als psychisch, bij veel kinderen voor. In elke schoolklas zitten gemiddeld twee kinderen die er dagelijks onder gebukt moeten gaan. Voor een grote groep van deze jonge slachtoffers is er momenteel geen passend behandelaanbod dat kinderen helpt om met hun angsten en trauma’s om te gaan.

Bestaande methoden sluiten niet altijd goed aan en helpen niet genoeg om hun klachten te verminderen. Samen met enkele gespecialiseerde instellingen ontwikkelen we momenteel een nieuwe behandelmethode die meer succes moet gaan boeken.

Ben je benieuwd naar onze plannen op lange termijn? Bekijk hier onze meerjarenstrategie.