Onderwijs is essentieel in het stoppen van online seksueel misbruik van kinderen en jongeren

Uit onderzoek van de WeProtect Global Alliance blijkt dat twee derde van de ondervraagde Europese achttienjarigen als kind online seksueel misbruik hebben meegemaakt. In Nederland kregen bijna zeven op de tien kinderen met online seksueel misbruik te maken.

Nathalie Gaal-Franse
Senior beleidsmedewerker bij Fonds Slachtofferhulp

Van vier op de tien kinderen zijn seksueel expliciete afbeeldingen of video’s verspreid. Voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen Kinderen, Corrine Dettmeijer, stelt Europese regelgeving voor om kinderen en jongeren online beter te beschermen. Dat is goed, maar dat alleen is niet dé oplossing. De oplossing ligt in een samenspel van factoren. Ook het onderwijs is essentieel om seksueel misbruik van kinderen en jongeren te stoppen of zelfs te voorkomen. 

Europese regelgeving inzetten in de strijd tegen online seksueel misbruik van kinderen en jongeren is een goede stap. Omdat we als samenleving iedere mogelijkheid moeten aangrijpen om jongeren online en offline beter te beschermen tegen seksueel misbruik. Tegelijkertijd weten we dat het tijd kost voordat Europese regelgeving wordt ingevoerd. En daar moeten we niet op wachten. We kunnen nu al belangrijke stappen zetten om online seksueel misbruik te stoppen of zelfs te voorkomen.  

Beginnen bij de basis 

Jongeren willen vaak wel praten over hun seksuele ervaringen – online of offline, fijn of niet fijn – maar worden belemmerd door gevoelens van schaamte en schuld. Tegelijkertijd weten we dat ook docenten en ouders behoefte hebben aan handvatten: hoe benader je online seksualiteit, zonder schaamte en schuldgevoel in de hand te werken? Hoe communiceer je vertrouwen in plaats van wantrouwen? Hoe geef je kinderen en jongeren zekerheid, zodat zij altijd alles durven delen? En hoe creëren we hierdoor meer kansen voor de hulpverlening? 

Het belang van onderwijs over online seksueel misbruik 

Wanneer jongeren online seksueel misbruik kunnen herkennen. Niet in de greep worden gehouden door gevoelens van schaamte en schuld. En hier áltijd eerlijk over durven delen, met iemand uit de naaste omgeving of (anoniem) met een hulpverlener, dan winnen we een groot deel van de strijd. Fonds Slachtofferhulp zet daarin nu al een belangrijke stap met ons lespakket over online seksueel misbruik, voor het voortgezet onderwijs. 

 

WTFFF!? naar de klas 

Online seksueel misbruik van jongeren in de middelbare schoolleeftijd krijgt door het WTFFF!? lespakket van Fonds Slachtofferhulp geen kans. Leerlingen weten online seksueel misbruik snel te herkennen en durven hierover te praten met de mensen in hun omgeving. Wanneer zij geen mensen in hun omgeving hebben aan wie zij hun ervaring kunnen toevertrouwen weten zij waar zij terechtkunnen voor laagdrempelige, professionele (anonieme) hulp. Online seksueel misbruik wordt hierdoor gestopt of voorkomen.