Onvoldoende inzicht in omvang online seksueel geweld

Social media spelen in onze samenleving een steeds grotere rol bij het aangaan van relaties. Zeker bij jongeren. Sociale contacten worden via online media onderhouden en de grenzen tussen afspreken in de offline wereld en online contact vervagen.

Gepubliceerd op

Met de verschuiving van offline naar online zien we ook nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan. Digitale technologieën en toepassingen werken cybercrime of online oplichting in de hand en ook online seksueel geweld neemt flink toe. Zoals ongewenste sexting, wraakporno, sextortion en grooming.

Omvang online seksueel geweld

De precieze omvang van dit groeiende probleem bij de vaak jonge slachtoffers laat zich moeilijk in cijfers uitdrukken. Want wat wordt er precies verstaan onder online seksueel geweld? Welke gedragingen horen daar bij? Daar is nog geen eenduidig antwoord op te geven. Wel weten we dat de impact voor het slachtoffer, evenals bij fysiek seksueel geweld, groot is en zowel psychische, emotionele als fysieke problemen kan veroorzaken. Het gaat hierbij bovendien vaak om kwetsbare slachtoffers die eerder te maken hebben gehad met verwaarlozing of mishandeling of omdat zij een verstandelijke beperking hebben.

Onderzoek

Dat er onvoldoende inzicht is in de omvang van online seksueel geweld is een belangrijke conclusie van onze onderzoekspartner NSCR. Het instituut deed in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een literatuurstudie naar het fenomeen online seksueel geweld. In het rapport is een overzicht gemaakt van wat bekend is over de omvang en ontwikkelingen van online seksueel geweld, wie de daders en slachtoffers zijn en hoe de huidige aanpak is vormgegeven. Dit biedt inzichten voor zowel landelijk als lokaal beleid dat beter moet worden toegespitst op de digitale vormen van seksueel geweld.

Ook voor ons levert deze studie waardevolle inzichten op waarmee we, samen met diverse partners, naast preventie en voorlichting ook de hulpverlening aan slachtoffers van online seksueel geweld kunnen verbeteren.

 

Cijfers online seksueel geweld

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 2018 0,7% van de internetgebruikers van twaalf jaar en ouder slachtoffer werden van cyberincidenten in de persoonlijke sfeer waarbij sprake was van een seksuele (bij)bedoeling. Dat zijn bijna 100.000 mensen per jaar.