Wat doen wij?

Alle slachtoffers verdienen de juiste hulp. Hulp om de draad weer op te pakken en kracht te hervinden. Maar ook praktische, directe hulp. Hoe pakken we dat aan?


Onze diensten

Als jou iets ergs is overkomen, komt er veel op je af. En je wil vooral duidelijkheid en makkelijk te vinden informatie. Als antwoord op deze behoefte hebben we een aantal websites ontwikkeld waar we laagdrempelige informatie, hulp en herkenning bieden. Daarnaast bieden we noodhulp voor slachtoffers in acute (financiële) nood.

 • Slachtofferwijzer

  Op onze Slachtofferwijzer hebben we hulp, tips en persoonlijke verhalen verzameld voor slachtoffers van (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal, discriminatie en vermissing.

 • Rouwbehandeling

  Op rouwbehandeling.nl vinden nabestaanden directe online rouwbehandelingen, maar ook tips en adviezen voor hoe je met rouw om kunt gaan en ervaringsverhalen van anderen.

 • WTFFF!?

  Op het interactieve platform WTFFF!? krijgen jongeren een podium om hun ervaringen met online seksueel geweld te delen. Hier vinden ze ook hulp en informatie.

Noodhulp

Met onze noodhulp voor slachtoffers bieden we een eenmalige ondersteuning in de vorm van geld, goederen of advies. De flexibiliteit en snelheid waarmee we deze hulp bieden, zorgt voor grote impact.

Onze aanpak

Slachtoffers zielig? Wat ons betreft niet. Fonds Slachtofferhulp gelooft in de kracht van mensen. We helpen slachtoffers die kracht te hervinden. Dat doen we door te werken aan structurele verbeteringen die alle slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen kunnen helpen hun leven weer op te pakken. Dit doen we op verschillende manieren.

Onderzoek

We willen weten wat er speelt bij slachtoffers. Daarom is onderzoek de basis van ons werk. Ontvangen slachtoffers de juiste hulp? Krijgen ze de erkenning die ze verdienen? Welke factoren hebben verder invloed zijn op hun herstel? Maar boven alles: wat gaat hen helpen om hun kracht weer te vinden?

We werken hiervoor nauw samen met wetenschappers en onderzoekers die zijn verbonden aan verschillende Nederlandse universiteiten en aan instituten zoals het NSCR en Centerdata. Samen met vooraanstaande criminologen, civilisten, victimologen en gedragswetenschappers werken we aan structurele oplossingen en verbeteringen voor slachtoffers.

Ontwikkelen hulpaanbod

Je zou denken dat de hulpverlening voor slachtoffers in Nederland goed geregeld is. Toch vallen te vaak slachtoffers tussen wal en schip. Omdat er geen passende hulpverlening is, of omdat de bestaande hulpverlening niet voldoet. Op basis van onderzoek ontwikkelen we een passend hulpaanbod voor een vergeten groep slachtoffers of nabestaanden.

Zo ontwikkelen we een specialistische online rouwbehandeling voor kinderen die een dierbare in het verkeer zijn verloren, komen we met een alternatieve traumabehandeling voor jonge slachtoffers van kindermishandeling en bieden we een platform voor slachtoffers van online seksueel geweld om hun verhaal te delen.

Faciliteren lotgenotencontact

Ben ik de enige die dit meemaakt? Dat is een vraag waar veel slachtoffers na een ongeval, misdrijf of ramp mee worstelen. Ervaring en steun uitwisselen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt kan enorm helpen. Lotgenotenorganisaties maken en stimuleren dit contact. We werken samen met talloze lotgenotenorganisaties op het gebied van onder anderen seksueel geweld, kindermishandeling, verlies na moord en rampen.

Ondersteuning specialistische projecten

Slachtoffers helpen hun kracht weer te vinden doen we niet alleen. We ondersteunen initiatieven van derden die aansluiten bij onze doelstellingen. Deze initiatieven kunnen komen van hulporganisaties die zich richten op één specifieke doelgroep, onderzoeksinstituten of ervaringsdeskundigen die als geen ander weten wat iemand nodig heeft om er weer bovenop te komen.

Opkomen voor de rechten van slachtoffers

In Nederland is veel geregeld voor slachtoffers. Toch worden de rechten van slachtoffers die in de wet zijn vastgelegd, niet altijd goed nageleefd. We doen onderzoek of en waar het misgaat en geven advies hoe het beter kan. Ook geven we, gevraagd en ongevraagd, advies als het gaat om nieuwe wetten en regels die slachtoffers raken.

Onze programma's

Om echt iets te bereiken, is het belangrijk om focus aan het te brengen in ons werk voor slachtoffers. Op basis van de meest dringende vragen uit de samenleving, ontwikkelen wij hulpprogramma’s waarin we toewerken naar een structureel hulpaanbod. Kies een programma voor meer informatie.

 • Programma verkeer

  De Nederlandse wegen veilig? Jaarlijks raken meer dan 430.000 personen betrokken bij een verkeersongeluk. Hiervan belanden zo’n 130.000 mensen op de spoedeisende hulp. En gemiddeld 600 personen overlijden aan de gevolgen van een verkeersongeval.

 • Programma seksueel geweld

  In Nederland krijgen jaarlijks 100.000 mensen te maken met seksueel geweld. Van de vrouwen is 1 op de 8 ooit verkracht, bij mannen is dat 1 op de 25. In ruim 80% van de gevallen is de dader een bekende van het slachtoffer. Iemand die je vertrouwt, tekent je voor het leven.

 • Programma geweldsmisdrijven

  Jaarlijks worden ruim 200.000 mensen slachtoffer van een vorm van geweld. De impact hiervan op slachtoffers is vaak groot, zowel lichamelijk als emotioneel. Daarom zetten we ons al jarenlang in voor deze grote groep. Bekijk hier alle projecten voor slachtoffers van geweld.

 • Programma kindermishandeling

  Kindermishandeling komt in Nederland veel voor en laat bij de jonge slachtoffers blijvende sporen achter. Het gaat hier om lichamelijke en emotionele mishandeling of verwaarlozing, seksueel misbruik en combinaties van deze vormen. Wanneer kinderen niet op tijd de juist hulp krijgen, blijven ze vaak hun hele leven rondlopen met problemen.

 • Programma medische incidenten

  Jaarlijks krijgen in ons land 185.100 mensen te maken met een medisch incident. Helaas krijgen slachtoffers nog niet dezelfde opvang en erkenning als slachtoffers van bijvoorbeeld geweldsmisdrijven. Terwijl de impact op het leven en de hulpbehoeften van beide groepen vergelijkbaar zijn.

 • Programma milieucriminaliteit

  We zien milieudelicten vaak als een slachtofferloos delict, omdat er niet altijd een direct aanwijsbaar (menselijk) slachtoffer is, het misdrijf niet altijd wordt opgemerkt en de schadelijke effecten soms later pas zichtbaar worden. Maar de fysieke, financiële, psychologische en sociale gevolgen van milieucriminaliteit zijn enorm.

Steun ons met jouw donatie

 • Van directe noodhulp tot structureel beter beleid in het belang van slachtoffers: donateur worden van Fonds Slachtofferhulp betekent dat slachtoffers de juiste hulp krijgen om het leven weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis. Geef mensen de kracht weer door te gaan. Als donateur versterk je indirect én direct de positie van slachtoffers. Lees hier meer over donaties.

 • Slachtoffers pakken de draad van hun leven weer op. Spreekt dat jou aan? Ervoor zorgen dat slachtoffers met de juiste hulp sterker worden dan ooit? Steun slachtoffers, steun Fonds Slachtofferhulp. Geef mensen de kracht om weer door te gaan met hun leven. Lees hier meer over donaties.