Maak van verkeersveiligheid een nationale prioriteit!

Nederland heeft als ambitie voor 2050: nul verkeersslachtoffers. Dat is mooi, maar politiek en beleidsmatig gezien ook te vrijblijvend. Om écht effectief te zijn, moet het nieuwe kabinet dus stevig doorpakken. De Verkeerscoalitie biedt oplossingen aan in het ‘Verkeersveiligheidsmanifest 2.0’. Hiermee kan de politiek aan de slag om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Maar is verkeersveiligheid alleen een taak van de politiek? Of kunnen we zelf ook van verkeersveiligheid een prioriteit maken?

Esther Adam
Esther Adam
communicatieadviseur/redacteur bij Fonds Slachtofferhulp

De Verkeersveiligheidscoalitie, waar Fonds Slachtofferhulp samen met veel andere organisaties deel van uitmaakt,  maakt zich ernstige zorgen over het stijgende aantal verkeersslachtoffers. Ondanks alle inspanningen van de politiek lukt het niet om een structurele daling van het aantal verkeersslachtoffers te bereiken. Om écht effectief te zijn, moet het nieuwe kabinet dus stevig doorpakken op terreinen waar alléén de rijksoverheid effectief het verschil kan maken. Dat leidt tot drie dringende oproepen door de Verkeersveiligheidscoalitie: veilige fietspaden, veilige voertuigen, betere handhaving. Maar is verkeersveiligheid een taak alleen voor de overheid? Of hebben we zelf ook een verantwoordelijkheid?

Ontmoedigende verkeerscijfers

De meest recente cijfers van het CBS laten opnieuw een ontmoedigend beeld zien. Vorige week werd bekend dat er in het coronajaar 2020 maar liefst 610 mensen zijn omgekomen in het verkeer, waaronder een record aantal fietsers. Het zijn er wel 51 minder dan in 2019 maar het blijft een onacceptabel aantal. Dit terwijl de verkeersintensiteit als gevolg van corona veel lager was. Jaarlijks vallen er bovendien ruim 21.000 ernstig gewonden in het verkeer. Met deze cijfers doet Nederland het slecht, ook internationaal gezien.

Veilige fietspaden, veilige voertuigen, betere handhaving

Verkeersongevallen zorgen jaarlijks niet alleen voor onnoemelijk menselijk leed maar ook voor hoge maatschappelijke kosten. Daarom roept de coalitie het nieuwe kabinet op om een duidelijke ambitie te formuleren voor de komende 10 jaar en daar genoeg geld voor te reserveren.

In het ‘Verkeersveiligheidsmanifest 2.0’, wat de Verkeersveiligheidscoalitie vandaag aanbiedt aan de politiek, staan oplossingsrichtingen die nodig zijn om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Binnen die oplossingsrichtingen zou in de komende Kabinetsperiode vooral de focus moeten liggen op het veiliger maken van wegen en fietspaden in en tussen steden, het veiliger maken van voertuigen en het verkeersgedrag van bestuurders positief beïnvloeden.

Steentje bijdragen voor veilig verkeer

En met precies dat laatste punt kunnen we zelf ook aan de slag. Hoe zit het met jouw verkeersgedrag? Geen alcohol of drugs in het verkeer is natuurlijk logisch. Maar laat je je soms ook afleiden door je telefoon? Of volg je de regels net iets minder strikt als je al te laat bent voor een afspraak? Het overkomt ons allemaal wel eens, maar daarom is belangrijk om kritisch naar je eigen gedrag te blijven kijken.

Verkeershufters

Tegelijkertijd zien we dat er een percentage weggebruikers is, dat hardnekkig de regels aan de laars blijft lappen: veelplegers van overtredingen. Of zelfs verkeershufters die willens en wetens gevaarlijke situaties veroorzaken. Een strengere aanpak is wettelijk gezien al mogelijk. Toch lijkt dat niet genoeg om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Daarom hebben we de expertgroep ‘Aanpak veelplegers in het verkeer’ in het leven geroepen. Maatregelen moeten ervoor zorgen dat ze niet opnieuw in de fout gaan. Eén van de maatregelen die de expertgroep onderzoekt, is de monitoring van het rijgedrag. We noemen dit ook wel verkeersreclassering, je staat onder toezicht. Met bijvoorbeeld een ingebouwd kastje in de auto kan de betrokkene aantonen dat hij rijvaardig én rijwaardig is en geen gevaar op de weg (meer) is.

Wat vindt Nederland?