Aantal verkeersslachtoffers gehalveerd in 2030

Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland moet in 2030 zijn gehalveerd. Met de aangenomen motie komt het doel van nul verkeersslachtoffers in 2050 een stap dichterbij. Maar is verkeersveiligheid alleen een taak van de politiek? Of kunnen we zelf ook van verkeersveiligheid een prioriteit maken?

Esther Adam
Esther Adam
communicatieadviseur/ redacteur bij Fonds Slachtofferhulp

De Verkeersveiligheidscoalitie, waar Fonds Slachtofferhulp samen met veel andere organisaties deel van uitmaakt, juicht de motie sterk toe. Het is tijd dat er aanvullende maatregelen worden genomen om van verkeersveiligheid prioriteit te maken. En zo de ambitie te kunnen bereiken van nul verkeersdoden in 2050.

Met deze motie om het aantal verkeersslachtoffers in 2030 te halveren komt de Tweede Kamer tegemoet aan de oproep van de Verkeersveiligheidscoalitie om concrete doelstellingen te formuleren. De Verkeerscoalitie biedt oplossingen aan in het ‘Verkeersveiligheidsmanifest 2.0’. Hiermee kan de politiek aan de slag om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Binnen die oplossingsrichtingen zou in de komende Kabinetsperiode vooral de focus moeten liggen op het veiliger maken van wegen en fietspaden in en tussen steden, het veiliger maken van voertuigen en het verkeersgedrag van bestuurders positief beïnvloeden.

Ontmoedigende verkeerscijfers

De motie komt op een moment waarop het niet goed gaat met de verkeersveiligheid in Nederland. Zelfs in het coronajaar 2020 vielen er ruim 610 doden in het verkeer en kwam het aantal verkeersgewonden ruim boven de 20.000 uit. Dit terwijl de verkeersintensiteit als gevolg van corona veel lager was. Jaarlijks vallen er bovendien ruim 21.000 ernstig gewonden in het verkeer. Met deze cijfers doet Nederland het slecht, ook internationaal gezien. Maar is verkeersveiligheid een taak alleen voor de overheid? Of hebben we zelf ook een verantwoordelijkheid?

Steentje bijdragen voor veilig verkeer

En met precies dat laatste punt kunnen we zelf ook aan de slag. Hoe zit het met jouw verkeersgedrag? Geen alcohol of drugs in het verkeer is natuurlijk logisch. Maar laat je je soms ook afleiden door je telefoon? Of volg je de regels net iets minder strikt als je al te laat bent voor een afspraak? Het overkomt ons allemaal wel eens, maar daarom is belangrijk om kritisch naar je eigen gedrag te blijven kijken.

Verkeershufters

Tegelijkertijd zien we dat er een percentage weggebruikers is, dat hardnekkig de regels aan de laars blijft lappen: veelplegers van overtredingen. Of zelfs verkeershufters die willens en wetens gevaarlijke situaties veroorzaken. Een strengere aanpak is wettelijk gezien al mogelijk. Toch lijkt dat niet genoeg om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Daarom hebben we de expertgroep ‘Aanpak veelplegers in het verkeer’ in het leven geroepen. Maatregelen moeten ervoor zorgen dat ze niet opnieuw in de fout gaan. Eén van de maatregelen die de expertgroep onderzoekt, is de monitoring van het rijgedrag. We noemen dit ook wel verkeersreclassering, je staat onder toezicht. Met bijvoorbeeld een ingebouwd kastje in de auto kan de betrokkene aantonen dat hij rijvaardig én rijwaardig is en geen gevaar op de weg (meer) is.