Zorg voor nabestaanden moet beter

Politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben een niet te onderschatten rol in het rouwproces van nabestaanden van geweldsslachtoffers. Maar de zorg moet wel beter. Dat concludeerde de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een onderzoek naar de bejegening van nabestaanden door Politie en het OM.

Gepubliceerd op

Met dit onderzoek zien we weer bevestigd dat er meer aandacht moet zijn voor nabestaanden in het rechtsproces. De ombudsman kreeg de afgelopen jaren meerdere klachten van nabestaanden over hun behandeling door het OM en politie. Klachten die ook het Fonds Slachtofferhulp niet vreemd zijn. Terwijl de invloed van een goede bejegening en professionele opvang op het verwerkingsproces erg groot is.

Oog voor bijzondere positie

Van Zutphen: “Het OM en politie kunnen wezenlijk bijdragen aan het rouwproces van nabestaanden. Deze mensen hebben een dierbare verloren door een misdrijf, ongeluk of zelfmoord. De overheid moet oog hebben voor haar bijzondere positie hierin.”

Aandachtspunten uit het onderzoek

De ombudsman roept de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) en de minister voor Rechtsbescherming op de zorg te verbeteren voor nabestaanden van geweldsmisdrijven.  Een aantal aandachtspunten uit het onderzoek:

  • Informeer nabestaanden persoonlijk en zo volledig mogelijk, adviseer hen niet ongevraagd en beslis niet voor hen.
  • Zorg ervoor dat de informatie over het strafproces actueel is en geef deze informatie tijdig door aan de nabestaanden.
  • Houd er rekening mee dat nabestaanden vanwege stress niet alle informatie goed begrijpen. Ga na of de nabestaanden alle informatie goed hebben begrepen.
  • Neem altijd persoonlijk contact op bij klachten van nabestaanden.

Deze aandachtspunten komen volledig overeen met onze oproep om slachtofferrechten beter te borgen. Ook wij zien dat de praktijk vaak weerbarstig is en kwetsbare slachtoffers én nabestaanden aan hun lot worden overgelaten.

Vervolgstappen

De ombudsman heeft het ministerie, OM en politie uitgenodigd met hem in gesprek te gaan over de uitkomsten van zijn onderzoek. Hij wil de omgang met nabestaanden en afspraken voor de toekomst vastleggen. We kijken uit naar het vervolg van dit onderzoek.

Bekijk hier de brief aan de ministers en de bevindingen van het onderzoek.