Stem!! Voor én van het slachtoffer

Met nog minder dan 1 week op de teller komt de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen inmiddels aardig op stoom. Anders dan anders.

Ineke Sybesma
Directeur Fonds Slachtofferhulp

22 februari, de Europese Dag van het Slachtoffer, valt dit jaar in verkiezingstijd. Dit keer geen uitgedeelde rozen, debatten met publiek en flyeren in volle winkelstraten, maar online sessies en debatteren op afstand. Oftewel, het is een stuk soberder dan in andere jaren.

Beste plannen

Nu het debat vooral over de Corona-aanpak gaat, over de blunder rond de avondklok of over ministers die een scheve schaats rijden, zouden we bijna vergeten dat onze stem moet gaan naar de politieke partij die volgens de kiezer de beste plannen heeft voor de komende vier jaar. En het belang dat partijen toekennen aan de onderwerpen die jij belangrijk vindt. Het vertrouwen dat jij als kiezer hebt dat die partij die plannen ook echt zal realiseren.

Het Fonds Slachtofferhulp wil als onafhankelijke club, die opkomt voor slachtoffers van misdrijven, seksueel geweld, medische incidenten of verkeersongevallen, natuurlijk dat in de komende jaren bepaalde onderwerpen prioriteit krijgen of houden en daarvoor ook voldoende financiering hebben.

Stem van het slachtoffer

Op www.stemvanhetslachtoffer.nl hebben we in kaart gebracht hoe de negen grootste politieke partijen aankijken tegen een aantal voor slachtoffers zeer belangrijke thema’s. Hoe moet er worden omgesprongen met de schadeafwikkeling? Wat vinden partijen van de naleving van slachtofferrechten? Moet er speciale hulp komen voor slachtoffers van online seksueel misbruik? En moet het gedrag van verkeershufters niet beter in de gaten worden gehouden om nieuwe slachtoffers te voorkomen? We hebben de partijen stellingen voorgelegd, die je in onze stemwijzer kunt toetsen. Natuurlijk zijn we ook heel benieuwd wat onze donateurs van die stellingen vinden.

Wat ons betreft is het allerbelangrijkste: doen wat je zegt. Wat in wetten is vastgelegd, moet in de praktijk ook worden uitgevoerd.

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp

Scherp houden

Wil je je mening kwijt, of heb je zelf een ervaring die je met ons wilt delen? Die zien we graag! We kunnen al die reacties goed gebruiken om een toekomstig kabinet, wie daar ook in zal zitten, scherp te houden.  Partijen kunnen het wat ons betreft niet laten bij populistisch geroeptoeter in verkiezingstijd, maar we zullen ze erop aanspreken dat zij straks de daad ook echt bij het woord voegen en doen wat zij zeggen als het om de positie van het slachtoffer gaat.

Wat het Fonds Slachtofferhulp betreft is dat namelijk het allerbelangrijkste: doen wat je zegt. Wat in wetten is vastgelegd, moet in de praktijk ook worden uitgevoerd. Het is tijd voor wettelijke sancties voor overheden die het niet zo nauw nemen met de rechten van slachtoffers. En daar zullen we in de komende kabinetsperiode stevig op gaan hameren.

Ga stemmen!

Tot slot: wat ook je mening is over hoe het moet met ons land, hoe je ook in het leven staat, en hoe lastig het ook is met alle Coronabeperkingen: ga alsjeblieft stemmen op 17 maart. Er staat meer dan ooit op het spel voor de toekomst van ons allemaal!