Online seksueel misbruik is onvoldoende strafbaar

Mariëtte Hamer wordt regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Goed nieuws, want een cultuurverandering is hard nodig. Niet alleen aan de top, maar bij iedereen.

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag krijgen de laatste weken veel aandacht door de verschillende misstanden die aan het licht zijn gekomen. Hierdoor is er meer erkenning voor slachtoffers. Helaas zijn we er nog lang niet, want ook online seksueel misbruik verdient aandacht omdat niet alle vormen nu strafbaar zijn.

Honderdduizend jongeren per jaar zijn slachtoffer

Wat online misbruik betreft is het aantal jonge slachtoffers enorm: ruim honderdduizend jongeren per jaar worden slachtoffer. De vormen en aantallen van online seksueel misbruik groeien. Toch is de drempel om hulp te zoeken hoog. Slachtoffers worstelen namelijk onterecht met een schuldgevoel en schamen zich. Daardoor durven ze niks te zeggen. Ook zijn ze bang dat bijvoorbeeld naaktbeelden die zij naar iemand hebben verstuurd, blijven opduiken.

Victim blaming

Regelmatig is het geluid ‘waarom stuur je die foto dan?’. Dat is victim blaming en net zoals we nu zien in het grensoverschrijdende gedrag bij bijvoorbeeld The Voice en Ajax, is het slachtoffer de schuld geven niet op z’n plaats. In alle veiligheid en vertrouwen seksueel getinte beelden delen, hoort bij deze tijd. De personen die de beelden vervolgens verspreiden en daarmee andermans grenzen overschrijden, moeten aangepakt en bestraft worden. En slachtoffers moeten gehoord en geholpen worden.

Strafbaar stellen

We pleiten als Fonds er al geruime tijd voor online seksueel misbruik ook te scharen onder seksuele misdrijven in de nieuwe zedenwet. Mariëtte Hamer, de nieuwe regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, hoopt op veel meldingen en daarmee zetten we hopelijk een stap in de goede richting. En tegelijkertijd is de gedrags- en cultuurverandering die zo enorm hard nodig is aan ons allemaal.

Laten we als samenleving de bal die nu is gaan rollen oppakken, elkaar durven aanspreken op wangedrag en hiervoor niet wachten op nieuwe wetten en procedures vanuit de overheid.

Meer weten? Luister hieronder naar de ANP Podcast met Ineke Sybesma