Pilot case- management medische incidenten

Jaarlijks krijgen in ons land 185.100 mensen te maken met een medisch incident (*cijfers VICTIMS-onderzoek). Helaas krijgt deze grote groep mensen nog niet de erkenning, opvang en hulp die nodig is. Met onze Pilot Casemanagement Medische Incidenten brachten wij hier verandering in.In juli 2020 is de pilot Casemanagement Medische incidenten afgerond. Ruim twee jaar lang hebben onze casemanagers in 47 casussen ondersteuning geboden na een melding van een medisch incident door één van de deelnemende ziekenhuizen. Gedurende de pilot en na afloop heeft Bureau Beke de effectiviteit onderzocht aan de hand van diepte-interviews met alle betrokkenen en zijn kwaliteitscriteria opgesteld waar het casemanagement voor deze doelgroep aan moet voldoen. Nu deze verkennende pilot is afgerond en de meerwaarde is aangetoond, onderzoeken we samen met betrokken partijen en op basis van de geleerde lessen, wat er nodig is om deze vorm van ondersteuning op grotere schaal te kunnen bieden. Op dit moment is hier echter nog geen financiering voor gevonden.

Waarom dit project?

Slachtoffers van een medisch incident krijgen niet de ondersteuning en erkenning die zij nodig hebben, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Fonds Slachtofferhulp. Door de intensieve ondersteuning van een onafhankelijke casemanager kunnen slachtoffers weer grip krijgen op hun leven.

Onafhankelijke steun

In de pilot casemanagement verwezen deelnemende ziekenhuizen gedupeerde patiënten of nabestaanden door naar een onafhankelijke casemanager van Fonds Slachtofferhulp. De casemanager opereerde volledig onafhankelijk van het ziekenhuis en biedt ondersteuning op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak. 

Structurele hulp

Met deze pilot werd steun en erkenning geboden aan gedupeerde ziekenhuispatiënten en tegelijkertijd is de meerwaarde onderzocht. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om fouten te voorkomen. Het gaat er om hoe er hiermee om wordt gegaan om door te kunnen met leven. Samen met de deelnemende ziekenhuizen en andere betrokkenen is deze pilot uitvoerig geëvalueerd. Ons uiteindelijke doel: het realiseren van structurele hulpverlening en erkenning voor gedupeerden van medische incidenten.

Wat doet een casemanager?

Een casemanager biedt praktische, juridische en psychosociale hulp aan gedupeerden van een medische fout. Casemanager Ineke Verschuren vertelt: “De problemen waar slachtoffers van een medisch incident mee te maken krijgen, zijn heel divers. Iedere situatie vraagt dan ook wat anders van ons. De één heeft in eerste instantie vooral een luisterend oor nodig, een ander wil graag dat we het contact met het ziekenhuis ondersteunen of overnemen, of een WMO-aanvraag bij de gemeente regelen voor bijvoorbeeld aanpassingen aan huis. Als onafhankelijke casemanager bieden we hulp, maar we nemen niet alles zomaar over. De weg naar herstel is ook dat mensen zelf dingen (weer) gaan oppakken. Alleen zo krijgen ze weer grip op hun situatie.”

Interview casemanager Ineke Verschuren

“Erkenning en excuses van de zorgverlener blijken hierin steeds weer essentieel. Het maakt een wereld van verschil wanneer fouten eerlijk erkend worden.”
– Ineke Verschuren, casemanager medische incidenten

Het onderzoek

Gedupeerden van medische fouten ervaren dezelfde impact en hebben dezelfde behoefte als slachtoffers van bijvoorbeeld geweld of een verkeersongeluk. Met deze pilot boden we steun en erkenning aan gedupeerde ziekenhuispatiënten en onderzochten we de meerwaarde. Voldoet casemanagement aan de behoefte van de patiënten? En hoe hebben de ziekenhuizen het proces ervaren? Wat zagen de casemanagers zelf in de praktijk, wat zijn kritische succesfactoren?