Pilot case- management medische incidenten

Jaarlijks worden ruim 40.000 mensen slachtoffer van een medisch incident. Helaas krijgt deze grote groep mensen nog niet de erkenning, opvang en hulp die nodig is. Met onze Pilot casemanagement medische incidenten brengen wij hier verandering in.


Hoe helpen wij gedupeerde patiënten?

Het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis, het Dijklander, het St Jansdal, het Dijklander ziekenhuis, het Reinier de Graaf, het Spaarne Gasthuis en het Tergooi Ziekenhuis nemen al deel aan deze pilot. Met deze zeven ziekenhuizen wordt de meerwaarde van casemanagement aan gedupeerde patiënten en hun naasten onderzocht.

Tijdens de pilot kunnen slachtoffers van een medisch incident in de deelnemende ziekenhuizen rekenen op hulp en bijstand van een casemanager. De casemanager staat volledig onafhankelijk van het ziekenhuis en biedt ondersteuning op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak.

Samen met de deelnemende ziekenhuizen en andere betrokkenen zal deze pilot uitvoerig worden geëvalueerd. Ons uiteindelijke doel: het realiseren van structurele hulpverlening en erkenning voor gedupeerden van medische incidenten.

Met belangrijke partners

Samen met de onderstaande partners doen wij er alles aan om van dit project een succes te maken.