Pilot case- management medische incidenten

Jaarlijks krijgen in ons land 185.100 mensen te maken met een medisch incident (*cijfers VICTIMS-onderzoek). Helaas krijgt deze grote groep mensen nog niet de erkenning, opvang en hulp die nodig is. Met onze Pilot Casemanagement Medische Incidenten brengen wij hier verandering in.Waarom dit project?

Slachtoffers van een medisch incident krijgen niet de ondersteuning en erkenning die zij nodig hebben, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Fonds Slachtofferhulp. Door de intensieve ondersteuning van een onafhankelijke casemanager kunnen slachtoffers weer grip krijgen op hun leven.

Onafhankelijke steun

In de pilot casemanagement verwijzen deelnemende ziekenhuizen gedupeerde patiënten of nabestaanden door naar een onafhankelijke casemanager van Fonds Slachtofferhulp. De casemanager staat volledig onafhankelijk van het ziekenhuis en biedt ondersteuning op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak. 

Structurele hulp

Met deze pilot willen we steun en erkenning bieden aan gedupeerde ziekenhuispatiënten en onderzoeken of dit meerwaarde heeft. Er wordt alles aan gedaan om fouten te voorkomen. Het gaat er om hoe er hiermee om wordt gegaan om door te kunnen met leven. Samen met de deelnemende ziekenhuizen en andere betrokkenen zal deze pilot uitvoerig worden geëvalueerd. Ons uiteindelijke doel: het realiseren van structurele hulpverlening en erkenning voor gedupeerden van medische incidenten.

Wat doet een casemanager?

Een casemanager biedt praktische, juridische en psychosociale hulp aan gedupeerden van een medische fout. Casemanager Ineke Verschuren vertelt: “De problemen waar slachtoffers van een medisch incident mee te maken krijgen, zijn heel divers. Iedere situatie vraagt dan ook wat anders van ons. De één heeft in eerste instantie vooral een luisterend oor nodig, een ander wil graag dat we het contact met het ziekenhuis ondersteunen of overnemen, of een WMO-aanvraag bij de gemeente regelen voor bijvoorbeeld aanpassingen aan huis. Als onafhankelijke casemanager bieden we hulp, maar we nemen niet alles zomaar over. De weg naar herstel is ook dat mensen zelf dingen (weer) gaan oppakken. Alleen zo krijgen ze weer grip op hun situatie.”

Interview casemanager Ineke Verschuren

“Erkenning en excuses van de zorgverlener blijken hierin steeds weer essentieel. Het maakt een wereld van verschil wanneer fouten eerlijk erkend worden.”
– Ineke Verschuren, casemanager medische incidenten

Het onderzoek

Gedupeerden van medische fouten ervaren dezelfde impact en hebben dezelfde behoefte als slachtoffers van bijvoorbeeld geweld of een verkeersongeluk. Met deze pilot willen we steun en erkenning bieden aan gedupeerde ziekenhuispatiënten en onderzoeken of dit meerwaarde heeft. Voldoet casemanagement aan de behoefte van de patiënten? En hoe ervaren de ziekenhuizen het proces? Wat zien de casemanagers zelf in de praktijk, wat zijn kritische succesfactoren?