Hoe kunnen ernstige verkeersongevallen voorkomen worden?

‘Alcohol en drugs in het spel bij dodelijk ongeluk op A44’. De kranten koppen er steeds vaker mee. Niet vanwege de tragische feiten, maar vooral omdat de straffen en maatregelen vaak ver onder de maat zijn. Want hoe kan het, dat iemand die onder invloed van drugs achter het stuur stapt en hierbij slachtoffers maakt, weg komt met een schamele gevangenisstraf en een rijontzegging van enkele jaren? Fonds Slachtofferhulp vraagt al langere tijd aandacht voor deze twee pijnpunten, en met succes. Met ons initiatief ‘verkeersreclassering’ hopen we in de toekomst ernstige verkeersongevallen te kunnen voorkomen.

Gepubliceerd op

Rijden onder invloed van drugs neemt drastisch toe

Het aantal aanhoudingen wegens drugsgebruik in het verkeer is de afgelopen jaren fors gestegen. In een recent artikel op EenVandaag meldt de politie dat de speekseltest ongeveer 800 keer per maand positief uitslaat. Voorheen lag dit aantal op zo’n 1100 positieve speekseltesten per jaar. Uit cijfers van de politie blijkt zelfs dat een derde van de ernstige ongevallen, waarbij gewonden of zelfs dodelijke slachtoffers vallen, wordt veroorzaakt door drugs en alcohol. Mensen lijken de risico’s onvoldoende in te schatten en te vaak worden er bestuurders aangehouden die herhaaldelijk de fout in gaan. In veel situaties zijn het dan ook de bestuurders die eerder al de fout in gingen, die uiteindelijk een dodelijk ongeval veroorzaken. Dit roept de vraag op, hoe te voorkomen dat verkeersovertreders en veelplegers de kans krijgen om anderen in gevaar te brengen?

Het ongeluk

Verkeershufters en veelplegers monitoren

Op dit moment krijgen verkeersovertreders en veelplegers een ‘Educatieve Maatregel Gedrag (EMG)’ opgelegd. Een driedaagse cursus om het rijgedrag zo veel mogelijk bij te sturen. Waar echter geen rekening mee wordt gehouden, is dat deze maatregel op een hardnekkige groep bestuurders mogelijk geen effect heeft. Hierbij wordt namelijk niet gekeken of iemand de verantwoordelijkheid aankan om weer achter het stuur te stappen. Hier willen wij verandering in brengen, met ons initiatief ‘verkeersreclassering’.

Verkeersreclassering: ernstige verkeersongevallen voorkomen

Met ons initiatief met de werktitel ‘verkeersreclassering’ onderzoeken we de mogelijkheden om verkeersovertreders en veelplegers langdurig te monitoren. Zodat zij, net als mensen die een ernstig geweldsdelict hebben gepleegd, eerst moeten laten zien dat zij weer veilig deel kunnen nemen aan het verkeer.

De technische mogelijkheden zijn er al om het rijgedrag van mensen te monitoren. Als uit het monitoren van het rijgedrag van een veelpleger blijkt dat educatie niet werkt, is het ook mogelijk om bepaald gevaarlijk gedrag onmogelijk te maken. Met behulp van bijvoorbeeld een Intelligente Snelheidsbegrenzer, een alcoholmeter of alcoholslot of een rijbewijsslot.

Geen kans om opnieuw slachtoffers te maken

Door het voor daders onmogelijk te maken om opnieuw slachtoffers te maken, kan tegemoet worden gekomen aan het rechtvaardigheidsgevoel van slachtoffers en nabestaanden. Daarnaast gaan we ervan uit met ‘verkeersreclassering’ te zorgen voor een afname van het aantal ernstige verkeersdelicten veroorzaakt door veelplegers. En dat is precies waar we het voor doen! Wij houden u op de hoogte.

Vindt u het ook belangrijk dat het aantal verkeersongevallen in Nederland omlaag wordt gebracht? Steun ons dan. Wij hebben uw steun hard nodig. Heel hartelijk dank.