LANGZS maakt met nieuw Zwartboek balans op na 25 jaar slachtofferrechten

Het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) heeft een nieuw Zwartboek gepubliceerd. In deze jubileumuitgave wordt stilgestaan bij 25 jaar slachtofferrechten en deelt LANGZS voorbeelden uit de dagelijkse praktijk waarbij slachtofferrechten helaas niet goed werden nageleefd. Hierbij gaat het niet alleen om incidenten, maar ook om structurele problemen.


Gepubliceerd op

Wat heb je aan een slachtofferrecht als je het niet kunt uitoefenen? Die vraag houdt niet alleen ons bezig. Al een paar jaar verzamelt LANGZS voorbeelden van slachtoffers en nabestaanden wiens rechten in de praktijk worden geschonden. Deze misstanden, variërend in omvang en grootte, zijn gebundeld in een zwartboek en onder de aandacht gebracht van betrokken instanties. Hiermee wil LANGZS de kans op herhaling verkleinen en bijdragen aan meer bewustwording van de rechtspositie van slachtoffers onder professionals in de strafrechtketen.

 

Meest voorkomende overschrijding volgens LANGSZ

Uit de vele praktijkvoorbeelden in het zwartboek blijkt dat met name het recht op informatie en kennisneming van het dossier nog te vaak wordt geschonden. Direct vanaf het begin van het onderzoek heb je als slachtoffer of nabestaande recht om geïnformeerd te worden over jouw rechten, maar ook over het doen van aangifte en wat er daarna met de zaak gebeurt. Toch blijkt dat die informatie nog te vaak niet, onvoldoende of zelfs onjuist wordt gegeven door de politie en het Openbaar Ministerie.

Deel je verhaal

Ben je zelf slachtoffer van een misdrijf of ben je jouw dierbare verloren door een strafbaar feit en zijn jouw rechten in het strafproces geschonden? Dan horen we graag jouw verhaal.

Sanctioneren breder gedragen

In deze speciale jubileumuitgave staat LANGZS aan de hand van diverse interviews stil bij 25 jaar slachtofferrechten. Ook Ineke Sybesma, directeur van Fonds Slachtofferhulp, werd aan de tand gevoeld. Over ontwikkelingen in het slachtofferrecht, over de effectuering van bestaande rechten en ook over ons pleidooi om het niet-naleven van slachtofferrechten te sanctioneren. En dit initiatief wordt veel breder gedragen, zo blijkt uit de andere interviews in het Zwartboek. We kijken dan ook uit naar de resultaten van ons onderzoek, uitgevoerd door het NSCR, naar welke rechten hoe vaak niet worden nageleefd en welke sancties kunnen helpen om die rechten af te dwingen. Want samen met LANGZS delen we de doelstelling om de kans op herhaling te verkleinen. We zien graag dat bestaande rechten beter worden geeffectueerd en daar zullen we ons gezamenlijk voor blijven inzetten.