Meer eenzaamheid en minder psychische klachten na eerste corona-uitbraak

Meer mensen zijn eenzaam na de eerste corona-uitbraak. Tegelijkertijd hebben minder mensen last van depressieve- of angstklachten. Hoe dat zit, lees je in dit artikel.

Gepubliceerd op

Meer mensen zijn eenzaam na de eerste corona-uitbraak. Dit blijkt uit een nieuw gepubliceerd deelonderzoek van Victims in Modern Society naar eenzaamheid tijdens corona. Tegelijkertijd blijkt dat er minder depressieve- en angstklachten voorkwamen na de uitbraak bij de groep mensen die niet eenzaam is.

Eenzaamheid corona

Emotionele eenzaamheid onder volwassen Nederlanders is in de zomer van 2020 toegenomen ten opzichte van vóór de corona-uitbraak. Van 18% naar 25%.  Onder de groep die zich eenzaam ging voelen, namen de angst- en depressieve symptomen toe. Van 18% in november 2019 naar 26% in juni 2020. Maar de meerderheid van de Nederlandse bevolking (62%) kampte niet met eenzaamheid vóór en ná de uitbraak. Bij deze groep namen milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen juist af. Van 7% naar 4%. Op de gehele volwassen bevolking kampten iets minder mensen met milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen na de eerste uitbraak (15%) dan ervóór (17%) en gedurende de uitbraak (17%).

Risico psychische problemen

Uit de studie blijkt verder dat bij mensen die al eenzaam waren, de milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen onverminderd hoog bleven (circa 50%). Eenzaamheid is een belangrijke factor voor het ontwikkelen van psychische problemen. De resultaten suggereren dan ook dat, vanwege de gesignaleerde toename van eenzaamheid, de kans bestaat dat de percentages milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen op termijn door de corona epidemie gaan toenemen. Vervolgonderzoek naar deze vraag is in volle gang.

Corona staat herstel niet in de weg

De studie vindt geen aanwijzingen dat, vanwege corona, volwassenen met milde en ernstige angst- en depressieve symptomen ná de corona uitbraak minder vaak herstelden van deze symptomen. De percentages volwassenen bij wie deze klachten in de periode maart -juni 2020 verminderden, gelijk bleven of verergerden, wijken niet significant af van vóór de corona-uitbraak.

Victims in modern society

Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksproject ‘Victims In Modern Society’. Een  meerjarig, grootschalig, kwantitatief onderzoek onder de volwassen Nederlandse bevolking. In de studie staan sociale steun, erkenning, gebruik van professionele hulpverlening en psychische klachten na slachtofferschap centraal. Dit heeft als doel meer inzicht te krijgen in de positie van slachtoffers in een veranderende samenleving.

De resultaten van dit deelonderzoek naar de effecten van corona op eenzaamheid en psychische klachten, zijn gebaseerd op een groot longitudinaal onderzoek onder circa 4100 willekeurige Nederlanders van 18 jaar en ouder. Voor de net gepubliceerde studie is gebruik gemaakt van metingen in november 2019, maart 2020 en juni 2020. Het onderzoek is uitgevoerd door CentERdata, Tilburg University, Fonds Slachtofferhulp, Maynooth University (Ierland), en de Universiteit van Bonn (Duitsland).