Specialistische hulp voor nabestaanden op rouwbehandeling.nl

“We hadden nog niet eens gehuild. Dan denk je: ‘doe ik het wel goed, dat rouwen?’ Mirjam Ploeg verloor haar ouders en broertje bij de MH17-ramp. Rouwen is moeilijk. Nog moeilijker wordt het wanneer je te maken hebt met een onverwacht verlies. Door een verkeersongeval, door geweld, door een ramp. Problemen om te rouwen liggen dan snel op de loer. Om dit te herkennen, de juiste behandeling te vinden en voor algemene hulp bij rouw, hebben we de website www.rouwbehandeling.nl in het leven geroepen.

Gepubliceerd op

Het verlies van een dierbare is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die een mens kan meemaken. Hoe ga je hier mee om? Het is een moeilijke vraag waar geen eenduidig antwoord op is te geven. Iedere situatie en ieder persoon is immers anders. Rouwen is een grillig proces. Je kunt het niet goed of fout doen. Wel is het goed om alert te blijven of er geen rouwproblemen ontstaan.

Behandelkloof

In ons werk met slachtoffers hebben we vaak te maken met mensen die een dierbare hebben verloren door een misdaad, een ramp of een verkeersongeluk. Je wordt eigenlijk dubbel getroffen: door het verlies en door de traumatische gebeurtenis. Hierdoor kun je vastlopen in het rouwproces. Specialistische hulp is dan van groot belang. Maar in de praktijk zien we dat die hulp niet altijd beschikbaar is, of dat mensen de hulp niet weten te vinden. Hierdoor blijven ze met klachten  rondlopen die hun dagelijks leven sterk beperken.

Drempels wegnemen

Carlo Contino, adjunct directeur van Fonds Slachtofferhulp: “Mensen die een dierbare hebben verloren door geweld, een ramp of een verkeersongeval, moeten op de best mogelijke hulpverlening kunnen rekenen als zij vastlopen in hun rouwproces. Daarom ontwikkelt Fonds Slachtofferhulp samen met een team wetenschappers en behandelaren specialistische hulp die ook is afgestemd op de bijzonderheden van de verschillende traumatische gebeurtenissen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de opgedane kennis en ervaring en dat mensen zonder drempels de weg kunnen vinden naar specialistische hulp. Op rouwbehandeling.nl vinden nabestaanden na een traumatisch verlies de informatie en indien nodig de behandeling die past bij hun situatie.”

Hoe weet je of je specialistische hulp nodig hebt?

Het is niet altijd makkelijk te herkennen of je specialistische hulp nodig hebt. Steun door naasten, of een gevoel van herkenning in verhalen van lotgenoten kan vaak al helpen. Maar wanneer je het enorm moeilijk blijft vinden om je aan te passen aan de veranderende omstandigheden na het overlijden, dan kan er meer aan de hand zijn. Je hebt bijvoorbeeld last van herbelevingen (nachtmerries of flashbacks), prikkelbaarheid, slaapproblemen en hevige schrikreacties. Ook kun je last houden van depressieve klachten. Bijvoorbeeld concentratieproblemen, vervlakking van emoties, geen plezier meer aan dingen kunnen beleven, heel weinig of juist heel veel eten. Hierdoor worden je leven, werk of relaties ernstig beperkt. Dat is het moment om op zoek te gaan naar specialistische hulp.

Welke rouwbehandelingen zijn er?

Samen met wetenschappers en behandelaars en met input van nabestaanden blijven we de website verder ontwikkelen om verzamelde kennis over rouw te delen. Op rouwbehandeling.nl vind je, naast algemene tips, therapieën voor rouw na een verkeersongeval, rouw na moord, rouw in tijden van corona en leven met een vermissing. Een aantal therapieën is in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent dat je voorgaand en na afloop van het onderzoek een aantal vragenlijsten moet invullen. Hiermee kunnen we het effect van de behandeling wetenschappelijk evalueren.

Meld je aan voor therapie na een verkeersongeval

We hebben een psychologische behandeling in het kader van wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld voor mensen die een dierbare(n) hebben verloren na een verkeersongeval. Deze behandeling is sinds mei 2020 beschikbaar. De behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie die online wordt aangeboden. De effecten van deze online behandeling worden vergeleken met een wachtlijst in een onderzoek.

Meld je aan voor therapie rouw in coronatijd

De coronacrisis en -maatregelen kunnen het rouwproces bemoeilijken, waardoor meer mensen dan anders kunnen vastlopen. We hebben de pas ontwikkelde online rouwbehandeling voor nabestaanden na een verkeersongeval aangepast op de bijzonderheden van rouw in coronatijd, om in de huidige situatie aan meer nabestaanden een helpende hand te kunnen bieden. De online behandeling voor mensen die een dierbare zijn verloren tijdens de coronacrisis wordt ondersteund door een therapeut. De behandeling wordt aangeboden in het kader van een wetenschappelijk onderzoek. Je kunt deelnemen aan deze behandeling wanneer jouw dierbare ten minste 3 maanden geleden is overleden aan de gevolgen van het coronavirus of wanneer jouw dierbare is overleden tijdens de coronacrisis door een andere doodsoorzaak.

Meld je aan voor therapie rouw na zelfdoding

Het verliezen van een dierbare door zelfdoding is een van de heftigste gebeurtenissen in iemands leven. Waarom is het gebeurd? Kon je het voorkomen? Dat zijn vragen die misschien wel door je hoofd gaan. En hoe kun je je leven weer oppakken? Een online zelfhulpmodule helpt je om op een laagdrempelige manier om te gaan met dit grote verlies.