5 vragen aan… Remco Dijkstra van VVD

De afgelopen vier jaar is het aantal verkeersongevallen met 27 procent gestegen. Wat wil de VVD doen om dit te stoppen? Deze en meer vragen stelden wij aan Remco Dijkstra. Lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer.

1.Uit recente cijfers blijkt dat het aantal verkeersongelukken in de afgelopen vier jaar met 27 procent is gestegen. Hoe kunnen we deze trend stoppen? 

Het aantal ongevallen met gewonden en doden baart de VVD zorgen. Daarom zetten wij sterk in op verkeersveiligheid. De grootste veroorzaker van ongevallen blijkt afleiding in het verkeer. Het gebruik van mobieltjes op de fiets en in de auto is onacceptabel. Daarnaast zien we dat vooral mensen boven de 60 jaar in meer dan de helft van de gevallen betrokken is bij een ernstig ongeval. Vaak betreft het ouderen op een E-bike. De trend is te stoppen door een “no go” op mobiel gebruik in het verkeer, een serieuze pakkans voor verkeershufters en het veiliger maken van de infrastructuur. 

2.Recidive blijkt een groot probleem, ook met betrekking tot alcohol achter het stuur. Is het eigenlijk wel mogelijk deze groep te beïnvloeden? 

Het lijkt een gevecht zonder einde. De VVD pleit voor het eerder en levenslang kunnen afnemen van het rijbewijs. Helaas is dat ook niet voldoende, want de echte zondaar trekt zich daar niks van aan. Mensen komen gelukkig nu, na het veroorzaken van een ernstig dodelijk ongeval, niet meer weg met een taakstraf, maar het is zaak dat de sancties ook daadwerkelijk worden opgelegd. Daar schort het soms aan. Drugs is nog een veel groter probleem, neem lachgas bij jongeren, of na afloop van festivals. Het zou mooi zijn als er concreet en meer gehandhaafd wordt op risico’s en bij events. 

“Roekeloze rijders komen gelukkig nu, na het veroorzaken van een ernstig dodelijk ongeval, niet meer weg met een taakstraf, maar het is zaak dat de snacties ook daadwerkelijk worden opgelegd. Daar schort het soms aan.” – Remco Dijkstra, lid van de VVD – fractie

3.Fonds Slachtofferhulp ziet graag dat het rijgedrag van verkeersrecidivisten wordt gemonitord, zodat naast hun rijvaardigheid ook hun rijwaardigheid meetelt bij de vraag of ze de weg op mogen. Ziet u mogelijkheden? 

Dat is een goed idee. Sommige mensen willen we echter helemaal nooit meer als autobestuurder op de weg. Degenen die dat nog wel mogen, zou je kunnen verplichten via data hun gedrag en rijstijl te volgen. Het moet dan wel duidelijk zijn hoe je dit controleert en of er geen fraude mee kan plaatsvinden. Privacyregels zullen vast een rol spelen, al vindt de VVD die ondergeschikt aan het bevorderen van de verkeersveiligheid.  

4.De definitie van roekeloos rijden is verruimd dankzij een wetsvoorstel waar u bij betrokken was en waar Fonds Slachtofferhulp zich hard voor heeft gemaakt. Ook is de strafmaat van veel verkeersovertredingen verzwaard. Wat merken we hiervan in de praktijk? 

De verzwaarde strafmaat voorkomt hopelijk onrust in de samenleving. Ook zonder ernstig ongeval is het nu mogelijk de zwaarste sanctie op te leggen. Alleen het feit dat iemand roekeloos rijdt (en dat kan dus ook een combinatie zijn van mobiel gebruik, te hard en/of met drugs rijden) kan leiden tot rijontzeggingen en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.  

5.Wat ziet uw partij als belangrijkste opgave om ook na de verkiezingen in 2021 de verkeersveiligheid te verbeteren? 

De Minister heeft op aandringen van de VVD veel geld vrijgemaakt voor verkeersveiligheid. Naast sanctionering, zichtbare handhaving en een serieuze pakkans, is ook preventie van belang. In dat kader zijn er campagnes, zoals #rijmono tegen mobiel gebruik, maar ook miljoenen voor het strategisch plan verkeersveiligheid dat tientallen maatregelen bevat. Na de verkiezingen zou ik verder willen inzetten op het verhalen van de schade bij veroorzakers en een fonds voor slachtoffers vullen met de opbrengst van verkeershufters. 

Dit artikel verscheen in het Fonds Slachtofferhulp Magazine, dat wij drie keer per jaar naar onze donateurs sturen.