Kennisnetwerk Victimologie in Nederland (ViNe) van start

Met ViNe worden inzichten en ervaringen uit de praktijk, beleid en verschillende wetenschapsdisciplines bij elkaar gebracht op het gebied van slachtofferschap.

Gepubliceerd op

Op 21 januari vond de aftrap plaats van het nieuwe kennisnetwerk Victimologie in Nederland (ViNe). ViNe is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Fonds Slachtofferhulp en onderzoekers Maarten Kunst (universiteit Leiden) en Antony Pemberton (KU Leuven & NSCR). Met dit project willen de initiatiefnemers inzichten en ervaringen uit de praktijk, beleid en verschillende wetenschapsdisciplines op het gebied van slachtofferschap bij elkaar brengen en uitwisselen.

Aan de hand van diverse bijeenkomsten wordt er gesproken en nagedacht over (onderzoeks)projecten en implicaties en vervolgstappen voor beleid, praktijk en wetenschap in de victimologie. Ook komt er een website waarop kennis en onderzoeksprojecten gedeeld kunnen worden en is er aandacht voor het bevorderen van samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmedewerkers en professionals in de praktijk. Hierbij wordt onder meer in kaart gebracht met welke instanties slachtoffers in contact komen en hoe zij dit ervaren hebben.

Verbeteren positie slachtoffers

Carlo Contino, hoofd beleid & programma’s van Fonds Slachtofferhulp: “Het samenbrengen van praktijk, beleid en wetenschap levert waardevolle inzichten op waarmee we de positie van slachtoffers met elkaar uiteindelijk sterk kunnen verbeteren.  Wij zetten ons  dan ook van harte in voor ViNe en kijken uit naar een vruchtbare interdisciplinaire samenwerking.”  

Eerste symposium kennisnetwerk ViNe

De coördinatie van ViNe is in handen van Pauline Aarten (FGGA) en Janne van Doorn (Rechtsgeleerdheid) van de Universiteit Leiden. Als startschot van het kennisnetwerk vond donderdagmiddag 21 januari 2021 een (online) kick-off-symposium plaats. Dit symposium stond  in het teken van kennisuitwisseling. Over onderwerpen als de kwetsbaarheid van LHBT’s en de rechtspositie van mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) wisselden de deelnemers hun kennis en ervaringen uit.  Ook werden de plannen voor de realisatie van de doelstellingen geïntroduceerd. Het verslag van het symposium en gedeelde onderzoeksprojecten worden binnenkort gepubliceerd op een nog te ontwikkelen website.