(Online) seksueel misbruik: waarom de meeste slachtoffers er nooit over praten

Onderzoek bevestigt dat slachtoffers van (online) seksueel misbruik hier niet of nauwelijks over praten door gevoelens van schaamte, schuld en angst.

Nathalie Gaal-Franse
Senior beleidsmedewerker bij Fonds Slachtofferhulp

Vandaag publiceert het Centrum Seksueel Geweld (CSG), in samenwerking met Fier en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, de resultaten van hun onderzoek naar de drempels voor disclosure. Dit onderzoek is uitgevoerd dankzij financiële steun van Fonds Slachtofferhulp. De resultaten bevestigen dat gevoelens van schaamte, schuld en angst er grotendeels voor zorgen dat slachtoffers niet praten over (online) seksueel misbruik. In dit artikel lees je de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek, de ervaringen van slachtoffers en over ons project om de drempels tot de hulpverlening te verlagen.

1 op de 10 Nederlanders maakt (online) seksueel misbruik mee

In 2020 maakten ruim één op de tien Nederlanders van 16 jaar en ouder een vorm van (online) seksueel misbruik mee. De helft van de slachtoffers worstelt met de mentale en/of fysieke gevolgen hiervan. Iva Bicanic van het CSG vertelt over het belang van disclosure:

‘’De eerste stap naar hulpverlening is aan iemand vertellen wat jou is overkomen. Maar onderzoek toont aan dat een derde van de mannelijke slachtoffers en een kwart van de vrouwelijke slachtoffers hier nooit over vertelt. En dat is schrijnend, wetende dat velen (langdurig) lijden aan psychische en lichamelijke problemen. Met professionele hulp kunnen deze problemen worden verholpen. Door de drempels voor disclosure te onderzoeken willen we kansen blootleggen voor hulpverleners om de disclosure te vergemakkelijken en te versnellen.”

De hoogste drempels voor disclosure

De drempel die door de slachtoffers het meest beschreven wordt, is de verwachting geen hulp of steun te ontvangen of zelfs de schuld te krijgen van mensen uit de eigen omgeving. Daarnaast worden gevoelens van schaamte en schuld genoemd en geven slachtoffers aan bang te zijn voor de gevolgen van disclosure – voor henzelf, anderen of voor de dader.

De eerste stap naar de hulpverlening is aan iemand vertellen wat jou is overkomen

Met ons project WTFFF!?, een platform voor en door jongeren over (online) seksueel misbruik willen wij, samen met onze consortiumpartners Centrum Seksueel Geweld, Fier en Helpwanted, de drempels tot de hulpverlening verlagen. Op WTFFF.nl delen we de eerlijke verhalen van jonge lotgenoten, op een manier die aansluit bij de belevingswereld van generatie-Z. Hierdoor worden jongeren gestimuleerd om er wél over te praten, met iemand uit de eigen omgeving of met een hulpverlener.

 

‘’Veel mensen hadden een vermoeden dat er iets speelde, maar ze wisten niet wat en konden niet door mij heen prikken. Ik liet er niets over los. De angst, de schaamte en de overtuiging dat ik het zelf deed hielden mij tegen. Door mee te doen aan WTFFF!? hoop ik anderen te helpen.’’ – Roos, een van de hoofdpersonen op WTFFF!?.

Drempels tot de hulpverlening verlagen

Factsheet onderzoek drempels tot disclosure

Benieuwd naar de belangrijkste resultaten van het onderzoek door het Centrum Seksueel Geweld?