Rijvaardigheid versus rijwaardigheid

Fonds Slachtofferhulp pleit al geruime tijd voor gedragsmonitoring van verkeersveelplegers. Naast hun rijvaardigheid zou ook hun rijwaardigheid moeten meetellen bij de vraag of ze na een rijontzegging weer de weg op mogen.

Marijke Brouwer – Poelgeest
Marijke Brouwer – Poelgeest
Juridisch beleidsmedewerker Fonds Slachtofferhulp

Iemand die een rijontzegging heeft van bijvoorbeeld drie jaar kan na afloop van deze periode heel eenvoudig weer zijn spreekwoordelijke roze papiertje, oftewel rijbewijs, ophalen. Er vindt op dat moment alleen een rijvaardigheidstest plaats waarbij de bestuurder moet aantonen dat hij nog weet hoe hij een auto moet besturen. Daarmee is iemand echter nog niet rijwaardig… Dat moet anders!   

Moeten we verkeersveelplegers niet beter begeleiden bij hun terugkeer achter het stuur zodat zij niet alleen op een rijvaardige, maar ook weer op een rijwaardige manier kunnen deelnemen aan het verkeer? Net zoals we dat doen bij de resocialisatie van plegers van geweldsmisdrijven die stap voor stap worden begeleid bij hun terugkeer in de maatschappij.   

Vergunning

De achterliggende gedachte hiervan is dat het hebben van een rijbewijs een vergunning is om te mogen rijden. Aan die vergunning zijn echter wel voorwaarden verbonden. Namelijk dat je je aan de verkeersregels dient te houden. Indien je aantoonbaar de verkeersregels schendt én een rijverbod krijgt opgelegd of je rijbewijs ongeldig wordt verklaard, dan dien je voor het opnieuw verkrijgen van zo’n vergunning eerst aan te tonen dat je je gedurende een bepaalde periode weer aan de verkeersregels kunt houden.  

Monitoringskastje

Dit kan bijvoorbeeld door middel van een ingebouwd kastje in de auto gecontroleerd worden. Zodat een zware verkeersovertreder of veelpleger om zijn rijbewijs weer terug te krijgen moet aantonen dat hij ‘rijwaardig’ is, door te laten zien dat hij geen gevaar vormt voor de verkeersveiligheid. En niet alleen een onderzoek naar de rijvaardigheid moet ondergaan. Het Fonds heeft zich voor deze vorm van monitoring hardgemaakt, en kijkt dan ook uit naar de start van de pilot monitoring in maart, in samenwerking met het CBR en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Samenleving beschermen

Als we veelplegers in het verkeer echt goed willen aanpakken, dan is monitoring van rijgedrag één van de beste opties. Dit en andere innovatieve toepassingen van technologie spelen volgens Fonds Slachtofferhulp een belangrijke rol bij het beter beschermen van de samenleving tegen verkeersmisdadigers en -veelplegers. Belangrijk daarbij is om dit als beschermende maatregel op te nemen in het strafrecht. Als alternatief voor of bovenop de bestaande rijontzegging.