Een stem voor slachtoffers van kindermisbruik

Eén op de drie (32%) kinderen maakt ooit een vorm van misbruik mee. Wordt hun stem voldoende gehoord? “Zeker niet”, vindt Miranda Freriks, oprichter van Stichting Misbuikt! De stichting start vandaag een campagne om overheid, politiek, politie en justitie meer gevoel van ernst en urgentie te geven voor de gevolgen van kindermisbruik.

Nathalie Gaal-Franse
Senior beleidsmedewerker bij Fonds Slachtofferhulp

“Ik kom uit een fijn gezin met lieve ouders en toch gebeurde het dat ik, hun kind, onder hun neus volledig de vernieling in werd geholpen door seksueel misbruik.” Miranda Freriks krijgt tussen haar vierde en dertiende te maken met seksueel misbruik door haar neef. In 2018 maakt ze de documentaire ‘Niets aan de hand’. De documentaire vertelt het verhaal van het complexe web waar slachtoffers en daders in vast zitten. De reacties zijn overweldigend en vormen de kiem voor Stichting Misbruikt!. Miranda: “De groep slachtoffers is groot en verdient het om gehoord te worden. Wat zijn hun behoeftes, waar lopen ze tegenaan. Met elkaar kunnen we een krachtig geluid creëren.”

“Je komt nooit van misbruik af”

Miranda schetst het probleem van kindermisbruik door de jaren heen. “Je komt er nooit helemaal vanaf. Je kunt problemen krijgen in je relaties, in je werk, in je sociale contacten. En steeds als je denkt dat je verder kunt, komt er een nieuwe trigger waardoor je weer teruggeworpen wordt op de oude angst en pijn. Dit blijft voor heel veel mensen levenslang een probleem waar inmiddels ook oplossingen voor zijn gelukkig, maar altijd aandacht vraagt. En er zijn zo veel mensen die hier mee rond lopen! Hun problemen kunnen divers zijn, maar de oorsprong en het blijvende karakter zijn hetzelfde. Toen ik al die reacties op de documentaire zag, voelde ik dat ik hier iets mee moest doen. Ik heb wel getwijfeld, want het zou betekenen dat ik, nog steeds, veel bezig zou blijven met het seksueel misbruik. Maar ik kon al die reacties niet naast me neerleggen.”

Langer hulp nodig voor slachtoffers misbruik

Een belangrijk punt waar veel mensen tegenaan lopen, is het gebrek aan juiste hulp. “Er is wel hulp en zeker de acute hulpverlening is enorm verbeterd sinds de komst van het Centrum Seksueel Geweld. Maar veel slachtoffers hebben veel langer hulp nodig of een andere vorm van hulp dan wat in de basiszorgverzekering is opgenomen”, licht Miranda toe.  “Dit moeten slachtoffers dan zelf zien te bekostigen. En als je bedenkt dat mensen niet zelden thuis zitten, omdat het ze niet lukt om een baan te behouden, dan is die deur naar hulp voor hen dus gesloten.”

Misbruik onderdeel politiek beleid

Dit soort problemen, waar slachtoffers als groep tegenaan lopen, moeten gehoord worden. De Stichting Misbruikt! heeft als doel om als belangenbehartiger van slachtoffers van misbruik een stevig geluid te maken naar politiek, politie en justitie. Miranda: “Er is steeds meer aandacht voor de gevolgen van seksueel misbruik, maar we zijn er nog lang niet. Het ontbreekt aan een gevoel van urgentie. De strijd tegen seksueel misbruik zou echt een onderdeel moeten worden van het politieke beleid. Opsporing moet verbeteren, kinderen beter gehoord, het taboe helemaal doorbroken. Daarom is het van het grootste belang dat ervaringen over seksueel misbruik worden gedeeld. Met de mensen om ons heen, met de politiek en de overheid. Om het misbruik te stoppen, maar ook om de gevolgen te erkennen.”

Teken het manifest!

De campagne die met steun van Fonds Slachtofferhulp deze week van start gaat, roept mensen op om een manifest te tekenen. Het manifest richt zich op vijf speerpunten om het tij van seksueel misbruik te keren:

• Meldingen en aangiftes van seksueel misbruik moeten onmiddellijke aandacht krijgen en de slachtoffers moeten in beginsel geloofd worden. Daarbij moet ook de getuigenis van kleine kinderen gehoord worden.
• Het opsporen van daders en van netwerken van daders moet topprioriteit hebben bij politie en justitie.
• Slachtoffers van misbruik moeten onmiddellijk, laagdrempelig én kosteloos hulp kunnen krijgen voor alle gevolgen van het seksueel misbruik.
• Het seksueel misbruik moet een prominent onderdeel worden van de partijprogramma’s van de politieke partijen.
• De strijd tegen seksueel misbruik moet structureel een velen malen groter deel van de rijksbegroting gaan uitmaken dan nu het geval is.

Wil je het manifest tekenen? Dan kan op de website van Stichting Misbruikt!

Ben je zelf slachtoffer van seksueel misbruik en wil je samen met lotgenoten één krachtige stem laten horen? Meld je dan hier aan.