Jaarcongres NSCR en uitreiking Jan van Dijk Award op 27 februari

Dinsdag 27 februari is het jaarcongres ‘Inzicht in Slachtofferschap’. Tijdens deze middag hebben we het met verschillende experts over hoe wetenschap kan bijdragen aan beleid en praktijk. Deze middag is een samenwerking van Fonds Slachtofferhulp, het NSCR en Slachtofferhulp Nederland.

Gepubliceerd op

Het jaarcongres ‘Inzicht in slachtofferschap’ begint met de feestelijke uitreiking van de Jan van Dijk Award. Dit is een scriptieprijs die wordt toegekend aan de beste scriptie of dissertatie op het gebied van victimologie, de rechten van en/of hulpverlening aan slachtoffers. Het tweede deel van de middag gaat over resultaten van recent Nederlands onderzoek naar slachtofferschap en de toepassing voor beleid en praktijk. Zoals hoe de toekomst van wetenschappelijk onderzoek naar slachtofferhulp eruitziet, welke rol internet kan spelen bij hulpverlening en wat de evidence-base is van slachtofferinterventies.

Programma

Het jaarcongres start om 12.00 uur in de Remise/Het Haags Openbaar Vervoer Museum, het programma ziet er als volgt uit:

  • Lunch
  • Opening door Ineke Sybesma (Fonds Slachtofferhulp)
  • Uitreiking Jan van Dijk Award
  • Deelsessie 1: Innovatie in slachtofferonderzoek.

Over de toekomst van wetenschappelijk onderzoek naar slachtofferschap en de innovatieve onderzoeksmethoden die daarbij gebruikt worden. De sessie wordt ingeleid door Catrien Bijleveld (NSCR/VU), met presentaties van Bodine Gonggrijp (NSCR/VU) en Arjan Blokland (NSCR/UL).

  • Pauze
  • Deelsessie 2: De online context

Over de risico’s van het internet voor slachtoffers en de kansen voor hulpverlening en herstel. De sessie wordt ingeleid door Rosa Jansen (Slachtofferhulp Nederland), met presentaties van Susanne van ’t Hoff-de Goede (Haagse Hogeschool) en Valérie Pijlman (NSCR). Aansluitend wordt hierop samen met de praktijk gereflecteerd. Het panel bestaat uit Rutger Leukfeldt (HH/UL/NSCR), Jildau Borwell (OU/NHL Stenden Hogeschool) en Robbert Hoving (Offlimits).

  • Deelsessie 3: Herstel en compensatie

Over de verschillende mogelijkheden voor slachtoffers (o.a. vanuit straf- en civielrecht) in de nasleep van hun ervaring(en) op weg naar herstel en compensatie. De sessie wordt ingeleid door Chantal van den Berg (NSCR/VU), met presentaties van Rachel Dijkstra (NSCR/UvT) en Alice Bosma (NSCR). Aansluitend wordt hierop samen met de praktijk gereflecteerd. Het panel bestaat uit Arno Akkermans (VU), Victor Jammers en Nathalie de la Cousine (Perspectief Herstelbemiddeling).

  • Borrel

Praktische informatie

Het jaarcongres is op dinsdag 27 februari 2024 en start om 12.00 uur in het Remise/Haags Openbaar Vervoer Museum, Ter Borchstraat 7 in Den Haag. Aanmelden voor het jaarcongres kan hier.